settings icon
share icon
Klausimas

Kodėl man nenusižudyti?

Atsakymas


Mes jaučiame skausmą ir iš visos širdies užjaučiame tuos, kurie nori pabaigti savo gyvenimą savižudybe. Jei tu šiandien galvoji apie savižudybę, tu tikriausiai jautiesi praradęs viltį ir nusivylęs. Tu tikriausiai jautiesi lyg būtum giliausioje bedugnėje ir abejoji, kad yra bent kiek vilties, jog kas nors pagerės. Atrodo, kad niekam nerūpi, jog tau sunku, ir niekas nesupranta, ką tu iš tikrųjų išgyveni. Gyvenimas paprasčiausiai nevertas, kad jį gyventum… O gal vis dėlto vertas?

Jei tu skirsi bent kelias akimirkas ir tiesiog dabar leisi Dievui iš tiesų būti Dievu tavo gyvenime, Jis tau parodys, koks didis Jis iš tiesų yra: „Nes Dievui nėra negalimų dalykų“ (Luko 1:37). Galbūt dėl skaudžių patyrimų praeityje ir nuo to likusių randų, tu dabar jautiesi visų atstūmtas ir paliktas. Tai gali pereiti į savigailą, pyktį, kartėlį, kerštingas mintis ar nesveikas baimes, kurios galbūt sukėlė sunkumų pačiuose svarbiausiuose tavo santykiuose.

Kodėl tau nenusižudyti? Drauge, nesvarbu, kaip blogai viskas yra tavo gyvenime, – yra mylintis Dievas, kuris laukia, kol tu leisi Jam išvesti tave iš nevilties tunelio į Jo nuostabią šviesą. Jis yra tikra tavo viltis. Jo vardas – Jėzus.

Šis Jėzus, teisusis Dievo Sūnus, žino, kaip tu jautiesi, ir ką reiškia būti žmonių atmestam ir pažemintam. Pranašas Izaijas apie Jį rašė Izaijo 53:2-6, apibūdindamas Jėzų kaip vyrą, kuris buvo „paniekintas ir žmonių atmestas“. Jo gyvenimas buvo pilnas skausmo ir kančios. Bet skausmas, kurį Jis kentė nebuvo Jo, bet mūsų. Jis buvo sužalotas, sumuštas ir sugniuždytas dėl mūsų nuodėmės. Dėl Jo kentėjimų mūsų gyvenimai gali būti atpirkti ir išgydyti.

Drauge, Jėzus Kristus visa tai iškentė tam, kad tu galėtum gauti nuodėmių atleidimą. Kokia sunki bebūtų kaltė, kuria neši, žinok, kad Jis tau atleis, jei tu nuoširdžiai priimsi Jį kaip savo Gelbėtoją. „Šaukis manęs nelaimės dieną- tai išgelbėsiu tave, o tu šlovinsi mane “ (Psalmių 50:15). Niekas, ką tu bet kada būtum padaręs, nėra taip blogai, kad Jėzus negalėtų atleisti. Netgi kai kurie Jo išrinktieji tarnai padarė bjaurių nuodėmių, tokių kaip žmogžudystė (Mozė), žmogžudystė ir paleistuvystė (Dovydas), ir fizinis ir emocinis smurtas (apaštalas Paulius). Bet jiems buvo atleista, ir jie pradėjo gyventi visavertį gyvenimą Viešpatyje. „Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena- praėjo, štai visa tapo nauja“ (2 Korintiečiams 5:17).

Kodėl tau nenusižudyti? Mano drauge, Dievas laukia ir yra pasiruošęs atitaisyti tai, kas „sulaužyta“, tai yra – tavo gyvenimą, kurį tu nori užbaigti. Izaijo 61:1-3 Pranašas Izaijas rašė: „Viešpaties Dievo Dvasia ant manęs, nes Viešpats patepė mane skelbti gerą žinią vargšams, Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išlaisvinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą; skelbti Viešpaties malonės metus <...> paguosti visus liūdinčius, įteikti liūdintiems Sione grožybę vietoj pelenų, džiaugsmo aliejaus vietoj gedulo, gyriaus drabužį vietoj apsunkusios dvasios“.

Ateik pas Jėzų, pasitikėdamas Juo, kad Jis pradės naują darbą tavo gyvenime, ir leisk Jam sugrąžinti džiaugsmą ir visavertiškumą. Jis pažada gražinti džiaugsmą ir duoti naują dvasią, kuri tave palaikys. Tavo sudužusi širdis Jam yra labai brangi: „Auka Dievui yra sudužusi dvasia; sudužusios ir nusižeminusios širdies Tu, Dieve, nepaniekinsi“ (Psalmių 51:12, 15-17).

Ar tu priimsi Viešpatį kaip savo Gelbėtoją ir Ganytoją? Per Savo Žodį, Bibliją, Jis kiekvieną dieną nukreips tavo žingsnius ir mintis. „Pamokysiu tave ir parodysiu kelią, kuriuo turi eiti; tave mano akys lydės“ (Psalmių 32:8). „Jis duos laikus, saugius išgelbėjimo jėga, išmintimi, pažinimu. Viešpaties baimė bus jų turtas“ (Izaijo 33:6). Net ir būdamas Kristuje, tu vis tiek turėsi sunkumų, bet Jame tu turėsi viltį. Jis tau bus draugas, artimesnis už brolį (Patarlių 18:24). Tebūna su tavimi Viešpaties Jėzaus malonė šią sprendimo valandą.

Jei tu trokšti pasitikėti Jėzumi Kristumi kaip savo Gelbėtoju, tark Dievui šiuos žodžius savo širdyje: „Dieve, man reikia Tavęs. Prašau, atleisk man visa, ką aš padariau. Aš tikiu Jėzumi Kristumi, tikiu, kad Jis yra mano Gelbėtojas. Apvalyk mane, išgydyk ir grąžink gyvenimo džiaugsmą. Dėkoju už Tavo meilę man ir už Jėzaus mirtį dėl manęs“.

Ar Jūs, perskaitę atsakymą į šį klausimą, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kodėl man nenusižudyti?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries