settings icon
share icon
Klausimas

Ar tikrai Biblija Dievo Žodis?

Atsakymas


Atsakymas į šį klausimą turės įtakos ne tik mūsų požiūriui į Bibliją, ir jos svarbai mūsų gyvenimuose, bet tai taip pat turės įtakos mūsų amžinybei. Jei Biblija iš tiesų yra Dievo Žodis, tuomet mes turėtume ją branginti ir studijuoti, paklusti ir pilnai ja pasitikėti. Jei Biblija yra Dievo Žodis, tai atmesdami ją, mes atmetame patį Dievą.

Tai, kad Dievas mums davė Bibliją, parodo Jo meilę mums. Žodis „apreiškimas“ reiškia, kad Dievas pranešė žmonijai, koks Jis yra, ir kaip mes galime susitaikyti su Juo. Jeigu Dievas nebūtų mums apreiškęs šių dalykų Biblijoje, mes niekaip kitaip nebūtume jų sužinoję. Nors Dievas save apreiškė palaipsniui (per maždaug 1500 metų), Biblijoje visada buvo viskas, ko žmogui reikia, kad jis pažintų Dievą ir susitaikytų su Juo. Jeigu Biblija tikrai yra Dievo Žodis, tuomet ji yra aukčšiausias autoritetas visuose tikėjimo, religijos ir moralės klausimuose.

Bet iš kur mes galime žinoti, kad Biblija yra Dievo Žodis, o ne tiesiog dar viena gera knyga? Kuo ji skiriasi nuo visų kitų religinių knygų? Ar yra kokių nors įrodymų, kad Biblija tikrai yra Dievo Žodis? Šie yra klausimai, kuriuos mes privalome užduoti ir išanalizuoti, kad nuspręstume, ar Biblija tikrai yra Dievo Žodis, Dievo įkvėpta knyga, ir ar jos pakanka visiems dalykams, susijusiems su tikėjimų.

Be abejonės, Biblija pati tvirtina esanti Dievo Žodis. Tai aiškiai matome Pauliaus žodžiuose Timotiejui: „Tu nuo vaikystės žinai šventuosius Raštus, galinčius tave pamokyti išgelbėjimui per tikėjimą, kuris yra Kristuje Jėzuje. Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui“ (2 Timotiejui 3:15-17).

Kad galėtume patvirtinti, jog Biblija yra Dievo Žodis, pateiksime vidinius ir išorinius įrodymus. Vidiniai įrodymai, tai įrodymai pačioje Biblijoje, liudijantys apie jos dievišką kilmę. Vienas iš pirmųjų vidinių įrodymų yra Biblijos vientisumas. Nors Bibliją sudaro 66 knygos, parašytos šešiuose skirtinguose žemynuose, trimis skirtingomis kalbomis, 40 skirtingų autorių, per 1500 metų, ji vis tiek yra vientisa ir joje nėra jokių prieštaravimų. Šis vientisumas išskiria Bibliją iš visų kitų knygų ir įrodo, kad Dievas įkvėpė žmones užrašyti Jo žodžius.

Kitas vidinis įrodymas, parodantis dievišką Biblijos kilmę, yra pranašystės, užrašytos jos puslapiuose. Biblijoje randame šimtus labai detalių pranašysčių apie įvairias tautas, įskaitant Izraelį, konkrečius miestus ir žmoniją. Taip pat yra pranašysčių apie Mesijo, Gelbėtojo tų, kurie Jį įtikės, atėjimą. Priešingai negu pranašystės kitose religinėse knygose ar Nostradamo pranašystės, biblijinės pranašystės yra labai detalios. Senajame Testamente yra daugiau nei tūkstantis pranašysčių apie Jėzų Kristų. Ne tik Jėzaus gimimo vieta ir giminė buvo išpranašauta, bet taip pat Jo mirtis ir prisikėlimas. Nėra jokio kito būdo, paaiškinančio pranašysčių išsipildymą, išskyrus tai, kad Biblija yra dieviškos kilmės. Nėra jokios kitos religinės knygos su tokio masto, apimties ir tokio tipo pranašystėmis.

Trečiasis vidinis įrodymas yra Biblijos unikalus autoritetas ir jėga. Nors šis įrodymas yra subjektyvesnis negu pirmi du, jis ne ką mažiau liudija apie dievišką Biblijos kilmę. Biblijos autoritetas neprilygsta jokiai kitai knygai. Jos autoritetas ir jėga aiškiausiai matoma nesuskaičiuojamoje daugybėje gyvenimų, pakeistų dėl antgamtinės Dievo Žodžio jėgos. Narkomai yra išgydomi, homoseksualai išlaisvinami, benamių gyvenimai pakeičiami, nusikaltėliai pataisomi, nusidėjėliai sudrausminami ir neapykanta pakeičiama meile. Biblijos veiksmingumas ir gyvenimus keičianti jėga yra įmanoma tik todėl, kad tai tikrai yra Dievo Žodis.

Taip pat yra išorinių įrodymų, parodančių, kad Biblija tikrai yra Dievo Žodis. Vienas iš jų yra Biblijos istorinis patikimumas. Kadangi Biblijoje yra detaliai aprašytų istorinių įvykių, jų tikslumą galima patikrinti tokiu pačiu būtu kaip ir bet kokio kito istorinio dokumento. Archeologiniai įrodymai ir kiti rašytiniai dokumentai įrodo, kad Biblijoje užrašyti istoriniai įvykiai yra tikslūs. Dėl archeologinių įrodymų ir rankraščių gausos, Biblija yra geriausiai dokumentuota senovės pasaulio knyga. Tai, kad Biblijoje aprašyti istoriniai įvykiai yra tikslūs, parodo jos patikimumą dėl religinių temų ir doktrinų, ir taip pat padeda įrodyti, kad Biblija yra Dievo Žodis.

Kitas išorinis įrodymas yra žmonių, Biblijos autorių, sąžiningumas. Dievas savo žodžiams užrašyti naudojo įvairius žmones, esančius skirtinguose gyvenimo etapuose. Studijuojant tų žmonių gyvenimus, mes įsitikiname, kad jie yra sąžiningi ir nuoširdūs. Tai, kad jie dėl savo tikėjimo buvo pasiruošę mirti, dažnai labai žiauria mirtimi, įrodo, jog jie yra paprasti, bet sąžiningi žmonės, tvirtai tikintys, kad pats Dievas jiems kalbėjo. Žmonės, kurie užrašė Naująjį Testamentą, ir daugelis kitų tikinčiųjų (1 Korintiečiams 15:6) buvo įsitikinę savo žinios tikrumu, nes jie matė ir buvo kartu su prisikėlusiu iš mirties Jėzumi Kristumi. Buvimas su prisikėlusiu Jėzumi šiems žmonėms padarė didžiulę įtaką. Neseniai slėpęsi iš baimės, dabar jie buvo pasiruošę mirti dėl žinios, kurią jiems apreiškė Dievas. Jų gyvenimai liudija, kad Biblija tikrai yra Dievo Žodis.

Dar vienas išorinis įrodymas, liudijantis Biblijos dievišką kilmę, yra Biblijos nesunaikinamumas. Kadangi Biblija yra labai svarbi ir skelbiasi esanti Dievo Žodis, ji daugiau negu bet kokia kita knyga patyrė atakų ir bandymų sunaikinti. Ji atsilaikė prieš visas atakas, pradedant Romos imperatoriais, tokiais kaip Diokletinas, komunistų diktatoriais ir baigiant šiuolaikiniais ateistais ir agnostikais ir iki šios dienos yra labiausiai spausdinama knyga visame pasaulyje.

Skeptikai laikė Bibliją mitologine knyga, bet archeologija įrodė jos istorinį patikimumą. Biblijos priešininkai atakavo jos mokymą, tvirtindami, kad jis primityvus ir pasenęs, bet joje skelbiami moralės ir teisės principai padarė teigiamą įtaką viso pasaulio tautoms ir kultūroms. Nors Biblija vis dar atakuojama pseudo-mokslų, psichologijos ir politinių judėjimų, ji išlieka tokia pat aktuali ir svarbi kaip ir tada, kai buvo parašyta. Tai knyga per 2000 metų pakeitusi nesuskaičiuojamą daugybę gyvenimų ir kultūrų. Kad ir kaip jos priešininkai bandytų atakuoti, sunaikinti, diskredituoti ar iškraipyti ją, ji išlieka teisinga ir nesunaikinama. Tai, kad Biblija atlaikė visas atakas įrodo, kad ji yra Dievo Žodis, kuris yra saugomas antgamtinėmis jėgomis. Mūsų neturėtų stebinti tai, kad Biblija, nepaisant įvairių išpuolių, išliko nenukentėjusi ir nepakeista, nes pats Jėzus sakė: „Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis“ (Morkaus 13:31). Taigi dabar, peržiūrėję šiuos įrodymus, mes galime tvirtai ir be abejonių pasakyti, kad Biblija iš tiesų yra Dievo Žodis.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar tikrai Biblija Dievo Žodis?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries