settings icon
share icon
Klausimas

Kas yra krikščionybė ir kuo krikščionys tiki?

Atsakymas


Esminių krikščionybės įsitikinimų santrauka yra užrašyta 1 Korintiečiams 15:1-4. Jėzus numirė už mūsų nuodėmes, buvo palaidotas, prisikėlė, ir siūlo išgelbėjimą visiems, kurie Jį priima tikėjimu. Iš kitų religijų krikščionybė išsiskiria tuo, kad joje daugiau dėmesio skiriama asmeniniams santykiams, o ne ritualams. Vietoj to, kad prailgintų sąrašą dalykų, kuriuos „galima“ ir „negalima“ daryti, krikščionybė skatina palaikyti artimus santykius su Dievu. Šie santykiai yra įmanomi dėl Jėzaus Kristaus atlikto darbo ir Šventosios Dvasios veikimo krikščionio gyvenime.

Be šių pagrindinių įsitikinimų, dar taip pat yra daugybė kitų, nusakančių, kas yra krikščionybė, ir kuo krikščionys tiki. Krikščionys tiki, kad Biblija yra Dievo įkvėptas Žodis, o jos mokymas yra aukščiausias autoritetas visais tikėjimo klausimais (2 Timotiejui 3:16; 2 Petro 1:20-21). Krikščionys tiki, kad yra vienas Dievas trijuose Asmenyse – Tėvas, Sūnus (Jėzus Kristus) ir Šventoji Dvasia.

Krikščionys taip pat tiki, kad žmonija buvo sukurta bendravimui su Dievu, bet dėl nuodėmės jie visi yra atskirti nuo Dievo (Romiečiams 3:23; 5:12). Krikščionybė moko, kad Jėzus Kristus, pilnai Dievas ir pilnai žmogus, gyveno šioje žemėje (Filipiečiams 2:6-11) ir mirė ant kryžiaus. Krikščionys tiki, kad po mirties Jėzus buvo palaidotas, prisikėlė ir dabar sėdi Dievo Tėvo dešinėje ir užtaria visus tikinčiuosius (Hebrajams 7:25). Krikščionybė skelbia, kad Jėzus savo mirtimi ant kryžiaus sumokėjo pilną kainą už žmonijos nuodėmes ir atstatė nutrūkusius Dievo ir žmogaus santykius (Hebrajams 9:11-14; 10:10; Romiečiams 5:8; 6:23).

Krikščionybė moko, jog tam, kad žmogus būtų išgelbėtas ir po mirties patektų į dangų, jam reikia pilnai tikėti Jėzaus atliktu darbu ant kryžiaus. Jeigu mes tikime, kad Jėzus numirė už mūsų nuodėmes, sumokėjo pilną kainą ir prisikėlė, tuomet mes esame išgelbėti. Nėra nei vieno, kuris galėtų užsitarnauti išgelbėjimą. Niekas nėra „pakankamai geras“, kad įtiktų Dievui, nes mes visi esame nusidėjėliai (Izaijo 53:6; 64:6-7). Mes negalime nieko padaryti, nes Jėzus jau viską padarė už mus. Patvirtindamas, kad viskas, ko reikia išgelbėjimui, jau padaryta, kabėdamas ant kryžiaus Jėzus tarė: „Atlikta!” (Jono 19:30).

Krikščionybė taip pat moko, kad išgelbėjimas išlaisvina žmogų nuo senosios prigimties ir suteikia laisvę gyventi santaikoje su Dievu. Kadaise buvome nuodėmės vergai, o dabar esame Kristaus vergai (Romiečiams 6:15-22). Kol gyvename šioje žemėje savo nuodėminguose kūnuose, mes nuolatos kovosime su nuodėme. Tačiau krikščionys gali nugalėti nuodėmę, jei tik studijuos Dievo Žodį ir pritaikys Jį savo gyvenimuose bei leis Šventajai Dvasiai jiems vadovauti- kiekvieną dieną visuose dalykuose atsiduos Šventosios Dvasios vedimui.

Taigi daugelis religinių sistemų reikalauja, kad žmogus kažką darytų ar kažko nedarytų, bet krikščionybės esmė yra tikėjimas, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes ant kryžiaus ir prisikėlė iš mirties. Jėzus sumokėjo pilną kainą už mūsų nuodėmes, kad mes galėtume bendrauti su Dievu. Mes galime laimėti prieš savo nuodėmingą prigimtį, gyventi santarvėje su Dievu ir Jam paklusti. Tai yra tikra biblijinė krikščionybė.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Kas yra krikščionybė ir kuo krikščionys tiki?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries