Klausimai apie žmoniją


Ką reiškia, jog žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą (Pradžios 1:26-27)?

Ar mes esame sudaryti iš dviejų ar trijų dalių? Ar mes turime kūną, sielą ir dvasią, ar kūną ir sielą-dvasią?

Kuo skiriasi žmogaus siela ir dvasia?

Kodėl žmonės, aprašyti Pradžios knygoje, taip ilgai gyveno?

Kaip atsirado skirtingos rasės?

Ką Biblija moko apie rasizmą, išankstinį nusistatymą ir diskriminaciją?

Ar kiekvienas žmogus turi „Dievo suformuotą tuštumą“?

Ar visi yra Dievo vaikai, ar tik krikščionys?

Ar yra amžiaus limitas, kiek mes galime gyventi?

Ar žmogaus siela yra mirtinga ar nemirtinga?

Ar žmogus gali gyventi be Dievo?

Ar žmonės tikrai turi laisvą valią?

Ką Biblija moko apie eutanaziją/savižudybę su pagalba?

Ką Biblija moko apie kremavimą? Ar krikščionys turėtų būti kremuojami?

Ką reiškia, kad mes esame nuostabiai ir baimę keliančiai sukurti (Psalmių 139:14)?

Kaip yra sukuriamos žmogaus sielos?

Kodėl Dievas mus sukūrė?

Koks yra krikščioniškas požiūris apie žmonių klonavimą?


Grįžti į svetainę lietuvių kalba
Klausimai apie žmoniją