settings icon
share icon
Klausimas

Ar žmonės tikrai turi laisvą valią?

Atsakymas


Jeigu “laisva valia” reiškia, kad Dievas žmonėms leidžia priimti sprendimus, kurie nulems jų likimą, tuomet taip, žmonės turi laisvą valią. Dabartinė pasaulio būsena yra tiesiogiai susijusi su pasirinkimais, kuriuos padarė Adomas ir Ieva. Dievas sukūrė žmoniją pagal savo atvaizdą ir į tai įeina sugebėjimas pasirinkti.

Tačiau laisva valia nereiškia, kad žmogus gali daryti, ką tik nori. Mūsų pasirinkimai yra riboti mūsų prigimtimi. Pavyzdžiui, žmogus gali pasirinkti pereiti per tiltą ar nepereiti, bet jis negali pasirinkti perskristi per tiltą, nes jo prigimtis neleidžia jam skristi. Panašiai žmogus negali pats pasirinkti būti teisus- jo nuodėminga prigimtis jam trukdo panaikinti kaltę (Romiečiams 3:23). Taigi laisva valia yra ribojama mūsų prigimties.

Ribotumas nesumenkina atsakomybės. Biblijoje aiškiai parašyta, kad mes ne tik turime gebėjimą pasirinkti, bet taip pat ir atsakomybę pasirinkti išmintingai. Senajame Testamente Dievas išsirinko tautą (Izraelį), bet kiekvienas žmogus privalėjo pasirinkti paklusnumą Dievui. Ir žmonės, kurie nepriklausė žydų tautai, galėjo pasirinkti tikėti arba netikėti Dievu (pvz.: Rūta ir Rahaba).

Naujajame Testamente nusidėjėliams daug kartų yra sakoma “atgailauk” ir “tikėk” (Mato 3:2; 4:17; Apaštalų darbų 3:19; 1 Jono 3:23). Kiekvieną kartą, kai jiems sakoma atgailauti, jiems sakoma pasirinkti. Įsakymas tikėti parodo, kad klausytojas gali pasirinkti, ar jis paklus tam įsakymui.

Jėzus nustatė kai kurių netikinčiųjų problemą, sakydamas: „jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą“ (Jono 5:40). Aiškiai matome, kad, jeigu jie būtų norėję, jie būtų galėję ateiti, bet jie nenorėjo. „Ką žmogus sėja, tą ir pjaus“ (Galatams 6:7), ir visi, kurie yra už išgelbėjimo ribų yra „nepateisinami“ (Romiečiams 1:20-21).

Bet kaip žmogus, ribojamas nuodėmingos prigimties, gali pasirinkti ką nors gerą? Tik per Dievo malonę ir jėgą laisva valia tampa „laisva“, leidžianti pasirinkti išgelbėjimą (Jono 15:16). Šventoji Dvasia veikia žmogaus valioje, atnaujina tą žmogų (Jono 1:12-13) ir duoda jam naują prigimtį, sutvertą “pagal Dievą teisume ir tiesos šventume” (Efeziečiams 4:24). Išgelbėjimas yra Dievo darbas. Tuo pačiu metu mūsų motyvai, troškimai ir veiksmai yra savanoriški, ir mes esame už juos atsakingi.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar žmonės tikrai turi laisvą valią?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries