settings icon
share icon
Klausimas

Ar kiekvienas žmogus turi „Dievo suformuotą tuštumą“?

Atsakymas


„Dievo suformuota tuštuma“- tai idėja, kad kiekvienas žmogus savo sieloje/dvasioje/gyvenime turi tuštumą, kurią tik Dievas gali užpildyti. „Dievo suformuota tuštuma“ yra vidinis žmogaus širdies troškimas turėti kažką daugiau negu jau turi savyje, kažką nepaprastą, kažką „kitą“. Ekleziasto 3:11 parašyta, kad Dievas „įdėjo amžinybę žmogui į širdį“. Dievas sukūrė žmoniją savo amžiniems tikslams, ir tik Dievas gali išpildyti mūsų troškimą įgyti amžinybę. Visos religijos remiasi vidiniu troškimu „susijungti“ su Dievu. Tik Dievas gali patenkinti šį troškimą, taigi jį galima laikyti panašiu į „Dievo sukurtą tuštumą“.

Tačiau problema slypi tame, kad žmonija ignoruoja tą tuštumą ir bando ją užpildyti visokiais kitais dalykais, bet ne Dievu. Jeremijo 17:9 apibūdina mūsų širdžių būseną: „Širdis yra labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras!”. Saliamonas tą patį pakartoja: „Visų širdys yra pilnos piktybių, ir beprotybė pasilieka žmonių širdyse, kol jie gyvena...“ (Ekleziasto 9:3). Naujasis Testamentas su tuo sutinka: „Kūniškas mąstymas priešiškas Dievui; jis nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti“ (Romiečiams 8:7). Romiečiams 1:18-22 apibūdina žmoniją, pabrėžiant, kad ji ignoruoja tai, kas yra žinoma apie Dievą, įskaitant „Dievo suformuotą tuštumą“, ir vietoje to garbina visą kitą, bet ne Dievą.

Gaila, bet daug žmonių praleidžia savo gyvenimus ieškodami dalykų, kurie vietoje Dievo užpildytų tą tuštumą ir prasmės ilgesį- verslas, šeima, sportas ir t.t. Tačiau siekdami dalykų, kurie nėra amžini, jie neužpildo tos tuštumos ir vis spėlioja, kodėl jų gyvenimas niekada neteikia visiško pasitenkinimo. Be abejonės, daug žmonių, kurie vietoje Dievo siekia kitų dalykų, pasiekia tam tikrą laikiną „laimingumo“ laipsnį. Tačiau turėdami omenyje Saliamoną, kuris turėjo viską: turtus, sėkmę, gerą vardą ir valdžią pasaulyje,- viską, ko žmogus siekia šiame gyvenime- mes matome, kad nei vienas iš tų dalykų nepanaikino amžinybės ilgesio. Jis sakė, kad viskas yra „tuštybė“, turėdamas omenyje, kad jis veltui siekė visų tų dalykų, nes jie nesuteikė pasitenkinimo. Pabaigoje jis sakė: „Paklausykime, kokią galima padaryti išvadą: bijok Dievo ir vykdyk Jo įsakymus, nes tai yra viskas kiekvienam žmogui“ (Ekleziasto 12:13).

Kaip keturkampiu neužkimšime apvalios skylės, taip „Dievo sukurta tuštuma“ negali būti užpildyta niekuo kitu, tik Dievu. Tik per asmeninius santykius su Dievu per tikėjimą Jėzumi Kristumi „Dievo sukurta tuštuma“ gali būti užpildyta ir amžinybės troškimas patenkintas.

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ar kiekvienas žmogus turi „Dievo suformuotą tuštumą“?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries