settings icon
share icon
Klausimas

Ką Biblija moko apie rasizmą, išankstinį nusistatymą ir diskriminaciją?

Atsakymas


Visų pirma šioje diskusijoje mums reikia suprasti, jog yra tik viena rasė- žmonių rasė. Kaukaziečiai, afrikiečiai, azijiečiai, indai, arabai ir žydai nėra skirtingų rasių. Jie priklauso skirtingoms etninėms grupėms. Visi žmonės turi tokias pačias fizines savybes (žinoma, jos šiek tiek skiriasi). Svarbiau negu tai yra faktas, kad visi žmonės yra sukurti pagal Dievo atvaizdą ir Jo panašumą (Pradžios 1:26-27). Dievas taip pamilo pasaulį, jog siuntė Jėzų atiduoti savo gyvenimą už mus (Jono 3:16). “Pasaulis” akivaizdžiai įskaito visas etnines žmonių grupes.

Dievas nėra šališkas (Pakartoto Įstatymo 10:17; Apaštalų darbų 10:34; Romiečiams 2:11; Efeziečiams 6:9), todėl ir mes neturėtume būti šališki. Jokūbo 2:4 parašyta, jog tie, kurie diskriminuoja kitus, yra kaip „piktais sumetimais besivadovaujantys teisėjai“. Vietoje to mes turime mylėti savo artimą kaip save patį (Jokūbo 2:8). Senajame Testamente Dievas padalino žmones į dvi grupes, dvi “rases”: žydus ir pagonis. Dievo planas buvo padaryti žydus kunigų karalyste, kuri tarnaus pagonims. Tačiau žydai pasididžiavo dėl savo statuso ir niekino pagonis. Jėzus Kristus padarė tam galą ir panaikino priešiškumo sieną, skirusią šias dvis žmonių grupes (Efeziečiams 2:14). Visos rasizmo, išankstinio nusistatymo ir diskriminacijos formos žeidžia Dievą ir prieštarauja tam, ką Jis padarė ant kryžiaus.

Jėzus mums įsako mylėti vienas kitą taip, kaip Jis mus pamilo (Jono 13:34). Jeigu Dievas yra nešališkas ir Jo meilė mums yra nešališka, tuomet ir mes turime mylėti kitus pagal tuokius pačius aukštus standartus. Mato 25 skyriuje Jėzus moko, jog tai, ką padarysime vienam iš mažiausiųjų brolių, mes padarysime Jam. Jeigu mes niekiname ar išnaudojame žmogų, kuris yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, mes žeidžiame žmogų, kurį Dievas myli ir už kurį Jėzus numirė ant kryžiaus.

Įvairios rasizmo formos yra kaip maras, varginantis žmoniją tūkstančius metų. Įvairių etninių grupių broliai ir sesės, taip neturėtų būti. Rasizmo, išankstinio nusistatymo ir diskriminacijos aukos turi atleisti. Efeziečiams 4:32 parašyta: „Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums.“ Rasistai galbūt nenusipelnė jūsų atleidimo, bet mes taip pat nenusipelnėme Dievo atleidimo. Tie, kurie yra rasistai, turi išankstinį nusistatymą ir diksriminuoja kitus, turi atgailauti. „Pavesktie save Dievui, kaip iš numirusiųjų atgijusius, ir savo narius Jam- kaip teisumo ginklus“ (Romiečiams 6:13) Tebūna Galatams 3:28 pilnai įgyvendinta: „Nebėra nei žydo nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi esate viena Kristuje Jėzuje!”

EnglishGrįžti į svetainę lietuvių kalba

Ką Biblija moko apie rasizmą, išankstinį nusistatymą ir diskriminaciją?
Bendrinkite šį puslapį: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries