Jautājumi par Pestīšanu


Kāds ir pestīšanas plāns?

Vai pestīšana ir iegūstama tikai ticībā, vai arī ticībā plus ar labiem darbiem?

Vienreiz pestīts - mūžīgi pestīts?

Vai pestīšanas mūžīgā drošība ir bibliska?

Kā es varu būt pārliecināts par manu pestīšanu?

Kā Dieva suverenitāte (augstākā vara) un cilvēku brīvā griba sadarbojas pestīšanas procesā?

Kas notiks ar cilvēkiem, kuriem nekad nav bijusi iespēja dzirdēt par Jēzu Kristu?

Kā cilvēki bija glābti pirms Jēzus miršanas?

Kas ir aizvietojošā izpirkšana?

Vai mūžīgā drošība dod atļauju grēkot?

Vecuma atbildība – kas notiek ar zīdaiņiem un jauniem bērniem, kad tie mirst?

Kāpēc Vecajā Testamentā Dievs pieprasīja upurēt dzīvniekus?

Ja mūsu pestīšana ir mūžīgā drošībā, tad kāpēc Bībele tik spēcīgi brīdina par atkrišanu?

Vai Kristiešiem nepārtraukti jālūdz piedošana?

Vai kristīšana ir nepieciešama pestīšanai? Kas ir kristāmā atjaunošana?

Vai Kristietis var pazaudēt pestīšanu?

Kas ir Kristiešu salīdzināšana? Kāpēc mums jābūt salīdzinātiem, jeb samierinātiem ar Dievu?

Kāda ir izpirkšanas nozīme?

Kas ir pestīšana? Kāda ir Kristīgā pestīšanas mācība?

Kas ir attaisnošana?

Kas ir nožēlošana un vai tā ir nepieciešama pestīšanai?

Kāpēc Jēzus augšāmcelšanās ir svarīga?


Jautājumi par Pestīšanu