Kas ir Kristiešu izlīdzināšana? Kāpēc mums jābūt izlīdzinātiem, jeb samierinātiem ar Dievu?


Jautājums: Kas ir Kristiešu izlīdzināšana? Kāpēc mums jābūt izlīdzinātiem, jeb samierinātiem ar Dievu?

Atbilde:
Iedomājieties, ka jums ir divi draugi, kuri strīdas. Kādreiz izbaudītās, labās attiecības tagad ir tik nospriegotas, ka draud ar draudzības izjukšanu. Tie nevēlas runāt viens ar otru un katra saskarsme ir neveikla un draudīga. Kādreiz labie draugi ir kļuvuši par ienaidniekiem un svešiniekiem viens otram. Draudzība jāatjauno, lai varētu samierināties, jeb tā jāizlīdzina līdz draudzīgai, harmoniskai saskaņai. Kad abi draugi atrisina problēmu un atjauno attiecības, samierināšanās jeb izlīdzināšana ir notikusi. 2.Kor.5:18-19 saka: ”Viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādējādi Dievs Kristū pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti.”

Bībele saka, ka Kristus ir mūs samierinājis ar Dievu (Rom.5:10; 2.Kor.5:18; Kol.1:20-21). Fakts, ka mums bija vajadzīga izlīdzināšana norāda uz to, ka mūsu attiecības ar Dievu bija lauztas. Tā kā Dievs ir svēts, tad mēs esam tie, kas vainīgi. Mūsu grēki ir atsvešinājuši mūs no Viņa. Vēstulē Rom.5:10 Pāvils saka, ka mēs esam Dieva ienaidnieki: ”Ja, būdami Dieva ienaidnieki, guvām izlīgumu ar Dievu viņa Dēla nāvē, daudz vairāk, būdami izlīguši, tiksim izglābti viņa dzīvībā.”

Ar nāvi pie krusta Kristus apmierināja Dieva sodu un Dieva ienaidniekiem, tas ir mums, deva iespēju būt mierā ar Viņu. Mūsu ”izlīdzināšana” ar Dievu ietver Viņa izrādīto žēlastību pār mums un grēku piedošanu. Jēzus upura rezultātā mūsu attiecības ar Dievu ir pārvērstas - bijām ienaidnieki, bet tagad mums ar Viņu ir draudzīgas attiecības. ”Es jūs vairs nesaucu par kalpiem,... Es jūs esmu saucis par draugiem...” (Jņ.ev.15:15). Kristiešu izlīdzināšana ar Dievu ir brīnišķīga patiesība! Mēs bijām Dieva ienaidnieki, bet tagad mēs esam draugi. Mēs bijām nosodāmo stāvoklī, bet tagad mums ir piedots. Mēs bijām naidā ar Dievu, bet tagad, - ”Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū” (Fil.4:7).

English


Atpakaļ uz latvisko versiju
Kas ir Kristiešu izlīdzināšana? Kāpēc mums jābūt izlīdzinātiem, jeb samierinātiem ar Dievu?

Uzziniet, kā to izdarīt ...

Pavadīt mūžību ar DievuSaņem piedošanu no Dieva