settings icon
share icon
Jautājums

Vai pestīšanas mūžīgā drošība ir bibliska?

Atbilde


Kad cilvēks iepazīst Kristu un uztic savu dzīvi Viņam kā Pestītājam, tas iegūst attiecības ar Dievu, kas garantē viņa pestīšanas mūžīgu drošību. Jūdas vēstulē 24 ir teikts: „Bet Tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat, un nostatīt nevainīgus un līksmus Savas godības priekšā,...” Dieva spēks spēj pasargāt ticīgo no krišanas. Nostādīt mūs Savas godības priekšā ir Viņa darbs, ne mūsu. Pestīšanas mūžīgās drošības avots ir tas, ka Dievs mūs pasargā un uztur, nevis tas, ka mēs paši cenšamies uzturēt savu pestīšanu.

Kungs Jēzus Kristus teica: „Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas. Mans Tēvs, kas Man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no Viņa rokas.” (Jāņa ev. 10:28-29) Gan Tēvs, gan Dēls mūs, ticīgos, ir cieši satvēruši Savās rokās. Kas gan mūs varētu izraut no šīm rokām?

Vēstulē Efeziešiem 4:30 ir teikts, ka ticīgie ir „apzīmogoti atpestīšanas dienai”. Ja mums nebūtu mūžīgās drošības par pestīšanu, tad šī apzīmogošana būtu nevis atpestīšanas dienai, bet līdz tai reizei, kad mēs sagrēkosim vai atkāpsimies no ticības. Jāņa ev. 3:15-16 ir teikts, ka ikviens, kurš tic Kristum, saņem mūžīgo dzīvību. Ja kādam tiek apsolīta mūžīgā dzīvība, bet tad kāda iemesla dēļ tā tiek atkal atņemta, tad tā jau no paša sākuma nav bijusi mūžīga. Ja mūžīgā pestīšanas drošība ir nepatiesa, tad tādiem vajadzētu būt arī Bībeles apsolījumiem par mūžīgo dzīvību.

Visspēcīgākais arguments par pestīšanas mūžīgo drošību ir atrodams Vēstulē Romiešiem 8:38-39: „Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs atšķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Jēzū Kristū, mūsu Kungā!” Pestīšanas mūžīgā drošība pamatojas Dieva mīlestībā uz tiem, ko Viņš ir izglābis. To nopirka Kristus, apsolīja Dieva Tēvs, un apzīmogoja Svētais Gars.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai pestīšanas mūžīgā drošība ir bibliska?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries