settings icon
share icon
Jautājums

Kāpēc Jēzus augšāmcelšanās ir svarīga?

Atbilde


Jēzus augšāmcelšanās ir svarīga vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas liecina par Dieva neaptverami bezgalīgo spēku un varu. Ticēt atdzimšanai nozīmē ticēt Dievam. Ja Dievs eksistē, ja Viņš ir radījis visumu un ja Viņam ir vara pār visu radīto, tad Viņam ir vara uzcelt mirušos. Ja Viņam tādas varas nav, tad Viņš nav Dievs, kam ir vērts ticēt un kalpot. Tikai un vienīgi Viņš, kas ir radījis dzīvi var to atjaunot pēc nāves un Viņš vienīgais var atcelt nāves derdzīgumu, kas ir nāve pati par sevi, un tikai Viņš var likvidēt nāves dzeloni un dot brīvību pār kapu (1.Kor.15:54-55). Uzceļot Jēzu no kapa Dievs atgādina par to, ka Viņam pieder absolūta, augstākā vara pār dzīvi un nāvi.

Otrkārt, Jēzus augšāmcelšanās ir liecība par cilvēcisko būtņu augšāmcelšanos nākotnē, kas ir pamata princips Kristiešu ticībā. Atšķirībā no visām citām reliģijām Kristiešiem vienīgajiem pieder dibinātājs, kas pārspēj nāvi un apsola, ka Viņa sekotāji darīs to pašu. Pārējo reliģiju dibinātāji ir cilvēki un to praviešu beigas ir kapā. Mums, kā Kristiešiem, ir mierinājums faktā, ka Dievs tapa par cilvēku, mira par mūsu grēkiem un trešajā dienā augšāmcēlās no kapa. Kaps nebija spējīgs noturēt Viņu. Viņš dzīvo un ir nosēdināts debesīs pie mūsu Dieva Tēva labās rokas.

1.vēstulē Kor.15 nodaļā Pāvils detalizēti apraksta Kristus augšāmcelšanās svarīgumu. Daži Korintā neticēja atdzimšanai pēc nāves, tāpēc šajā nodaļā Pāvils apraksta postošās sekas, ja nepastāvētu augšāmcelšanās.

1) sludināt Kristu būtu bijis bezjēdzīgs darbs (p.14);

2) ticība Kristum būtu bijusi veltīga (p.14);

3) visi liecinieki un sludinātāji par augšāmcelšanos būtu meļi (p.15);

4) neviens nebūtu atbrīvots no grēkiem (p.17);

5) visi bijušie ticīgie iznīktu (p.18);

6) Kristieši būtu visnožēlojamākie cilvēki uz zemes (p.19);

Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, ”Viņš kā pirmais no mirušajiem” (p.20), nodrošinot to, ka arī mēs sekosim Viņam un būsim augšāmcelti.

Dieva iedvestais Vārds garantē ticīgajam augšāmcelšanos priecīgajā, sajūsmas pilnajā dienā, kad Jēzus Kristus nāks pie savas miesas (baznīcas). Šī cerība un paļāvība Pāvila mutē izpaužas kā triumfa dziesma, kad viņš raksta: ”Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis? ” (1.Ko.15:55).

Kā šie, caur pantiem dotie secinājumi, attiecas uz atdzimšanas svarīgumu? Pāvils atbild: ”... jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs” (1.Kor.15:58). Šo viņš atgādina tāpēc, ka zinām, ka visi augšāmcelsimies jaunai dzīvei un to, ka mēs varam ciest vajāšanas un briesmas Kristus dēļ (1.Kor.15:29-31) tāpat, kā Viņš cieta. Vēstures gaitā mēs varam sekot daudzu mocekļu piemēriem, kuri ar prieku apmainīja savas pasaulīgās dzīves pret mūžīgo dzīvi caur atdzimšanu.

Atdzimšana jeb augšāmcelšanās ir lieliska un triumfējoša uzvara katram ticīgajam. Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem Jēzus Kristus mira, tika apglabāts un trešajā dienā tapa uzcelts no miroņiem. Un, Viņš nāks atkal! Mirušie Kristū taps uzcelti dzīvei, bet palikušie dzīvie pie Viņa atnākšanas būs pārvērsti un saņems jaunus, brīnišķīgus ķermeņus (1.Tes.4:13-18). Kāpēc Jēzus Kristus augšāmcelšanās ir svarīga attiecībā uz pestīšanu? Tas nodemonstrē to, ka Dievs ir pieņēmis Jēzus upuri mūsu labā. Tas pierāda, ka Dievam ir vara piecelt mūs no miroņiem. Tas garantē, ka ticīgie Kristū nepaliks nāvē, bet gan atdzims jaunai dzīvei. Tā ir mūsu svētā cerība!

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kāpēc Jēzus augšāmcelšanās ir svarīga?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries