settings icon
share icon
Jautājums

Kā cilvēki bija glābti pirms Jēzus mira par mūsu grēkiem?

Atbilde


Kopš cilvēka grēkā krišanas brīža, pestīšana vienmēr ir bijusi balstīta uz Kristus nāvi. Neviens, līdz krusta vai kopš krusta laikiem nebūtu bijis glābts bez izšķirošā, centrālā notikuma pasaules vēsturē. Kristus nāve nomaksāja pagātnes parādus par Vecās Derības ticīgo grēkiem, kā arī nākotnes grēkus par Jaunās Derības ticīgajiem.

Vienīgā prasība pestīšanai ir ticība. Objekts ticībai par glābšanu ir vienmēr bijis Dievs. Psalmā 2:12 ir rakstīts- ”Bet svētīgi visi, kas pie Viņa tveras!” Mozus pirmajā gr. 15:6 varam lasīt, ka Ābrahams ticēja Dievam un tas bija vairāk nekā pietiekami, lai Dievs to pieskaitītu kā taisnīgumu (skatīt arī Rom.4:3-8). Vecās Derības upurēšanas sistēma nenodzēsa grēku, kā tas ir skaidri pateikts Ebr.10:1-10. Tomēr tas norādīja, lūkojās uz dienu, kad Dieva Dēls izlies Savas asinis par visu grēcīgo cilvēci.

Mainījies cauri gadsimtiem ir tikai ticības saturs. Dieva prasība kam un kas būtu jātic ir pamatota uz atklāsmes daudzumu, ko Viņš ir devis cilvēcei tajā laikā. Tā saucamo progresīvo atklāsmi. Ādams ticēja Dieva dotajam solījumam (1 Mozus gr. 3:15), ka sievietes pēcnācējs uzvarēs Sātanu. Ādams ticēja Viņam un kā pierādījumu tam, viņš deva Ievai viņas vārdu, (pants 20) un Dievs atpazīstot to nekavējoties apģērba viņus (pants 21). Tanī mirklī tā bija vienīgā lieta, ko Ādams zināja, bet viņš ticēja tam.

Ābrahams ticēja Dievam saskaņā ar Viņa apsolījumiem un jauno atklāsmi, ko Dievs viņam deva pirmajā Mozus gr. 12 un 15 pantos. Pirms Mozus laika nebija uzrakstīts neviens Svētais Raksts, bet cilvēki bija atbildīgi par to, ko Dievs bija atklājis. Visi Vecās Derības ticīgie tapa pestīti, jo viņi ticēja Dievam, ka Viņš kādu dienu parūpēsies par to, lai visi grēki tiktu dzēsti.

Kā ir ar ticīgajiem Kristus dzīves laikā- pirms Viņa krustā sišanas un pēc augšāmcelšanās? Kam viņi ticēja? Vai viņi saprata to, ka Kristus mira pie krusta par viņu grēkiem? Savās kalpošanas pēdējās dienās Jēzus ”sāka saviem mācekļiem atklāti teikt, ka viņam būs jāiet uz Jeruzalemi un būs daudz jācieš no vecajiem, virspriesteriem un rakstu mācītājiem un ka viņam jātiek nonāvētam un pēc trim dienām augšāmceltam” (Mateja 16:21-22). Kāda bija reakcija no Viņa mācekļu puses dzirdot šo vēsti? ‘’Un Pēteris ņēma Viņu savrup un iesāka Viņu brīdināt, sacīdams: ”Lai Dievs pasargā tevi, Kungs! Tas nekad tev nenotiks!” Pēteris un citi mācekļi nezināja pilnu taisnību, tomēr viņi bija glābti, jo ticēja, ka Dievs parūpēsies par viņu grēka problēmu. Viņi nezināja precīzi, kā Dievs to paveiks, tādā pašā mērā kā to nezināja arī Ādams, Ābrahams, Mozus vai Dāvids. Bet viņi visi ticēja Dievam.

Šodien mums ir vairāk atklāsmes kā tiem, kuri dzīvoja pirms Kristus augšāmcelšanās; mums ir pilns priekšstats. ”Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis viņu visam par mantinieku, caur viņu arī radījis visu pasauli” (Ebr.1:1-2). Mūsu pestīšana joprojām ir balstīta uz Kristus nāvi. Ticība ir un paliks prasība pestīšanas saņemšanai un vienīgais objekts mūsu ticības pamatojumam ir Dievs. Šodien mūsu ticības saturs balstās uz drošiem pamatiem - Kristus mira par mūsu grēkiem, tika apglabāts un trešajā dienā augšāmcēlās (Kor.15:3-4).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kā cilvēki bija glābti pirms Jēzus mira par mūsu grēkiem?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries