settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir pestīšana? Kāda ir Kristīgā pestīšanas mācība?

Atbilde


Pestīšana nozīmē izglābšanu no ciešanām vai briesmām. Glābšana nozīmē atbrīvošanu vai aizsargāšanu. Pasaule uztur ideju par uzvaru, veselību vai saglabāšanu. Dažreiz vārdus glābts vai pestīšana Bībele lieto attiecībā uz īslaicīgu fizisko izglābšanu, kā piem. Pāvila izglābšanu no cietuma (Fil.1:19).

Daudz biežāk vārds ”pestīšana” attiecas uz mūžīgo, garīgo izglābšanu. Kad Filipīnas cietuma uzraugam Pāvils teica lietas, kas viņam jādara kārtībā, lai tas tiktu glābts, Pāvils runāja par viņa mūžīgo likteni (Ap.d.16:30:31). Jēzus pielīdzina glābšanu ar ieiešanu Dieva Valstībā (Mt.ev.19:23:24).

No kā mums jābūt glābtiem? Kristiešu mācībā par pestīšanu mēs esam glābti no ”dusmām,” tas ir, no Dieva soda par grēku (Rom.5:9; 1.Tes.5:9). Mūsu grēki ir nošķīruši mūs no Dieva, un tā sekas ir nāve (Rom.6:23). Bībeliskā pestīšana ir saistīta ar mūsu izglābšanu no grēka sekām un tādējādi iekļauj arī grēka atcelšanu.

Kas ir atbildīgs par glābšanu? Tikai un vienīgi Dievs var atcelt grēku un izglābt mūs no grēka sekām (2.Tim.1:9; Tit.3:5).

Kā Dievs glābj? Kristiešu pestīšanas mācībā Dievs mūs ir izglābis caur Kristu (Jņ.ev.3:17). Vēl jo vairāk, tā bija Jēzus nāve pie krusta un sekojošā Viņa augšāmcelšanās, kas deva mums pestīšanu (Rom.5;10; Ef.1:7). Svētie Raksti skaidri saka, ka pestīšana ir žēlīga un nepelnīta Dieva dāvana, (Ef.2:5, 8) kas ir pieejama tikai caur ticību Jēzum Kristum (Ap.d.4:12).

Kā mēs saņemam pestīšanu? Mēs esam pestīti jeb glābti caur ticību. Pirmkārt, mums jādzird evaņģēlijs - labās ziņas par Jēzus nāvi un augšāmcelšanos (Ef.1:13). Otrkārt, mums jātic – pilnīgi jātic Tam Kungam Jēzum (Rom.1:16).

Šis iekļauj nožēlošanu, prāta maiņu par grēku un Kristu (Ap.d.3:19), un Tā Kunga Vārda piesaukšanu un apliecināšanu (Rom.10:9-10, 13). Kristiešu pestīšanas mācības definīcija varētu būt: ”Izglābšana, ar Dieva žēlastību, no mūžīgā soda par grēku, kas apsolīts visiem tiem, kas caur ticību pieņem Dieva nosacījumus par nožēlošanu un tic uz Jēzu Kristu.”

Pestīšana ir pieejama tikai un vienīgi caur Jēzu (Jņ.ev.14:6; Ap.d.4:12), un atkarīga tikai un vienīgi no Dieva, kas to nodrošina dodot paļāvību un drošību.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir pestīšana? Kāda ir Kristīgā pestīšanas mācība?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries