settings icon
share icon
Jautājums

Kas ir aizvietojošā izpirkšana?

Atbilde


Aizvietojošā izpirkšana ir Jēzus Kristus nāve pie krusta; Viņš mira mūsu - grēcinieku vietā. Svētie Raksti māca, ka visi cilvēki ir grēcinieki (Rom.3:9-18,23). Sods par grēkiem ir nāve. Vēstulē Rom.6:23 lasām: ”Jo alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristū, mūsu Kungā.”

Šie panti māca vairākas lietas. Bez Kristus mēs mirsim un pavadīsim mūžību ellē, jo tas ir sods par grēku. Svētajos Rakstos nāve ir attiecināta uz nošķiršanu. Katrs mirs fiziski, bet vieni dzīvos debesīs ar to Kungu uz mūžiem, kamēr citi pavadīs mūžību ellē nošķirtībā no Viņa. Šeit aprakstītā nāve norāda uz mūžību ellē. Tomēr, otrā lieta, ko šie panti māca ir tas, ka mūžīgā dzīvība ir pieejama caur Jēzu Kristu. Viņš aizvietoja mūs un mira mūsu vietā. Tas ir tas, ko sauc par aizvietojošo izpirkšanu.

Jēzus Kristus mira mūsu vietā, kad Viņš tika pienaglots pie krusta. Īstenībā, mēs esam tie, kas nopelnījuši būt pienaglotiem pie krusta un mirt, jo mēs esam tie, kas grēko. Bet Kristus uzņēmās sodu par mūsu grēkiem uz Sevis – Viņš aizvietoja mūs ar Sevi un paņēma to, ko mēs esam taisnīgi nopelnījuši. ” Viņu, kas grēku nepazina, Viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs Viņā taptu par Dieva taisnību” (2.Kor.5:21).

”Viņš mūsu grēkus Savā miesā labprātīgi uznesa pie krusta, lai mēs, miruši grēkiem, sāktu dzīvot taisnu dzīvi; ar Viņa brūcēm jūs esat dziedināti” (1.Pēt. vēst.2:24). Atkal redzam, ka Kristus paņēma mūsu izdarītos grēkus uz Sevis samaksājot sodu par mums. Dažus pantus tālāk mēs lasām: ”Arī Kristus ir vienreiz par visām reizēm grēku dēļ cietis – taisnais par netaisnajiem -, lai jūs pievestu pie Dieva; nonāvēts miesā, bet dzīvs darīts Garā” (1.Pēt.vēst.3:18). Šie panti māca ne tikai to, ka Jēzus aizstāja mūsu grēkus uzņemoties tos uz Sevis, bet arī to, ka Viņš samaksāja par tiem visā pilnībā. Viņa sniegtā maksa bija pietiekoša nomaksāt visas cilvēces grēku parādu vienreiz un uz visiem laikiem.

Vēl viens fragments, kas runā par aizvietojošo izpirkšanu ir Jesajas gr. 53:5. Šis pants runā par atnākošo Kristu, kurš mirs pie krusta par mūsu grēkiem. Pravietojums ir ļoti detalizēts un krustā sišana notika tieši tā, kā tas bija pravietots. ”Viņš tika caururbts mūsu pārkāpumu dēļ, sists un satriekts mūsu vainu dēļ – mūs glāba pārmācība, kas nāca pār Viņu; sods, kas nāca pār Viņu atnesa mums mieru, un caur Viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” Ievērojiet aizvietošanu. Atkal redzam, ka Kristus mūsu sodu nomaksāja visā pilnībā.

Paši saviem spēkiem mēs maksājam par grēkiem tikai tad, kad esam nosodīti un nosūtīti uz elli uz mūžīgiem laikiem. Bet Dieva dēls, Jēzus Kristus, atnāca uz šo pasauli maksāt cenu par mūsu grēkiem. Pateicoties Viņam mēs saņemam ne tikai piedošanu par izdarītajiem grēkiem, bet arī iespēju pavadīt mūžību kopā ar Viņu. Mums jātic Kristum un tam, ko Viņš paveica pie krusta mūsu labā. Mēs nespējam glābt paši sevi; mums ir vajadzīgs aizvietotājs, kas uzņemas mūsu vainu. Jēzus ar Savu nāvi pie krusta aizvietoja mūs un samaksāja par visiem mūsu grēkiem.

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Kas ir aizvietojošā izpirkšana?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries