settings icon
share icon
Jautājums

Vienreiz pestīts - mūžīgi pestīts?

Atbilde


Vai cilvēks, kurš ir vienreiz ticis pestīts, paliek tāds mūžīgi? Kad cilvēks iepazīst Kristu un uzticas Viņam kā savam Pestītājam, tas iegūst attiecības ar Dievu, kas garantē viņa pestīšanas mūžīgo drošību. Ir daudzas vietas Bībelē, kas apliecina šo faktu.

a) Romiešiem 8:30 ir teikts: „Kurus Viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos Viņš arī aicinājis, un, kurus Viņš aicinājis, tos Viņš arī taisnojis; bet, kurus Viņš taisnojis, tos Viņš arī pagodinājis.” Šis pants saka, ka kopš tā brīža, kad Dievs mūs izvēlējās, mēs esam kā pagodināti Viņa klātbūtnē debesīs. Nekas nevar aizkavēt ticīgo reiz būt pagodinātam debesīs, jo Dievs to jau ir nolēmis. Tiklīdz cilvēks tiek taisnots, viņa pestīšana ir garantēta – viņš var būt drošs par to, jo ir pagodināts debesīs.

b) Apustulis Pāvils jautā divus svarīgus jautājumus Vēstulē Romiešiem 8:33-34: „Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv?” Kas var apsūdzēt Dieva izredzētos? Neviens to nevar, jo Kristus ir mūsu aizstāvis un advokāts. Kas mūs pazudinās? Neviens, jo Kristus, kas par mums ir miris, ir tas, kas tiesā un pazudina. Mūsu Pestītājs ir gan advokāts, gan tiesnesis.

c) Ticīgie piedzimst no augšienes (tiek atjaunoti), kad notic Kristum (Jāņa ev. 3:3, Titam 3:5). Lai kristietis varētu pazaudēt savu pestīšanu, viņš nedrīkst būt piedzimis no augšienes. Bībelē nav pierādījumu tam, ka piedzimšanu no augšienes varētu atņemt.

d) Svētais Gars iemājo visos ticīgajos (Jāņa ev. 14:17, Romiešiem 8:9) un pievieno tos Kristus miesai (1. Korintiešiem 12:13). Lai ticīgais varētu pazaudēt savu pestīšanu, Svētajam Garam vajadzētu viņu atstāt un „atdalīt” viņu no Kristus miesas.

e) Jāņa ev. 3:15 ir teikts, ka visi, kas tic Jēzum, iemantos mūžīgo dzīvību. Ja tu notici Kristum šodien un tev tiek piešķirta mūžīgā dzīvība, bet tu to rīt atkal vari pazaudēt, tad jau no paša sākuma tā nav bijusi mūžīga. Tātad, ja tu vari pazaudēt savu pestīšanu, tad mūžīgās dzīvības apsolījumiem Bībelē vajadzētu būt nepareiziem.

f) Noslēgumā aplūkosim, ko Bībele saka Vēstulē Romiešiem 8:38-39: „Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne kāda cita radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” Atceries, ka Dievs, kas tevi izglāba un atpestīja, ir tas pats, kurš tevi uztur un pasargā. Ja mēs vienreiz esam tikuši pestīti, mēs tādi būsim vienmēr. Mūsu pestīšana ir mūžīgi droša!

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vienreiz pestīts - mūžīgi pestīts?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries