Jautājumi par Humānismu (cilvēcīgumu)


Ko nozīmē tas, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības? (1.Mozus gr.1:26-27)

Vai mums ir divas vai trīs daļas? Vai mēs esam ķermenis, dvēsele, un gars- vai arī- ķermenis, dvēsele- gars?

Kāda ir atšķirība starp cilvēka dvēseli un garu?

Kāpēc cilvēku aprakstītās dzīves 1.Mozus grāmatā bija tik garas?

Kāda ir dažādo rasu izcelsme?

Ko Bībele saka par rasismu, aizspriedumiem un diskrimināciju?

Vai ir noteikts vecuma limits cik ilgi dzīvojam?

Ko saka Bībele par kremāciju? Vai ir pareizi kremēt Kristiešus?

Ko saka Bībele par eitanāziju?

Vai visi cilvēki ir Dieva bērni, vai tikai Kristieši?

Ko nozīmē tas, ka esam brīnišķīgi radīti (Ps.139:14)?

Vai cilvēkiem patiešām pieder brīvā griba?

Vai mums visiem ir Dieva radītais caurums?

Kāds ir Kristiešu viedoklis par klonēšanu?

Vai cilvēka dvēsele ir mirstīga vai nemirstīga?

Kā ir radītas cilvēku dvēseles?

Vai cilvēks var dzīvot bez Dieva?

Kāpēc Dievs mūs radīja?


Jautājumi par Humānismu (cilvēcīgumu)