settings icon
share icon
Jautājums

Vai visi cilvēki ir Dieva bērni, vai tikai Kristieši?

Atbilde


Bībele ļoti skaidri saka to, ka visi cilvēki ir Dieva radīti (Kol.1:16) un Dievs mīl visu pasauli kopumā (Jņ.ev.3:16), bet tikai tie, kas ir piedzimuši no jauna var būt Dieva bērni (Jņ.ev.1:12; 11:52; Rom.8:16: 1.Jņ.3:1-10).

Svētajos Rakstos uz zudušajiem nekad nav norādīts kā uz Dieva bērniem. Vēstulē Ef.2:3 Pāvils saka, ka pirms mēs bijām glābti, mēs bijām jau no dabas dusmu objekti. Vēstulē Rom.9:8 viņš saka: ”Ne jau miesas bērni ir Dieva bērni, bet gan apsolījuma bērni tiek uzskatīti par Ābrahama pēcnācējiem.” Tā vietā, lai piedzimtu par Dieva bērniem, cilvēki piedzimst grēkā, kas nošķir tos no Dieva un savieno ar Sātanu (Jēkaba 4:4; 1.Jņ.3:8). Jēzus teica: ”Ja Dievs būtu jūsu Tēvs, jūs būtu mani mīlējuši, jo es esmu izgājis no Dieva un esmu atnācis klausot Viņa gribai.” (Jņ.ev.8:42). Dažus pantus vēlāk tā paša Jņ.ev.8:44 Jēzus saka fariziešiem: ”Jūs esat no sava tēva – velna, un jūs gribat darīt sava tēva kārības.” Norādījumu tam, ka neglābtie nav Dieva bērni varam lasīt arī pirmajā Jāņa vēstulē 3:10: ”Tā top redzami Dieva bērni un velna bērni - katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva; tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli.”

Mēs kļūstam par Dieva bērniem glābšanas brīdī, kad noticam Jēzum Kristum un tādējādi tiekam pieņemti Dieva ģimenē caur attiecībām ar Jēzu Kristu (Gal.4:5-6; Ef.1:5). Jo visi, ko vada Dieva Gars ir Dieva bērni. Apstiprinājumu tam mēs varam atrast vēstulē Rom.8:14-17: ”Jo tie, ko vada Dieva Gars, ir Dieva dēli. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un Garu, kurā mēs saucam: Aba! Tēvs! Un Gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni. Bet, ja bērni, tad arī mantinieki – Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki, ja vien līdz ar viņu ciešam, lai līdz ar viņu nāktu godībā.” Kā Dieva bērniem mums ir dota daļa no Viņa slavas un godības. Tie, kas ”ticēdami uz Jēzu Kristu” (Gal.3:26) saņem glābšanu, ir Dieva bērni, jo Dievs: ”Pēc savas gribas labprātības jau iepriekš lēmis jūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu” (Ef.1:5).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai visi cilvēki ir Dieva bērni, vai tikai Kristieši?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries