settings icon
share icon
Jautājums

Vai mums ir divas vai trīs daļas? Vai mēs esam ķermenis, dvēsele un gars; vai arī ķermenis, dvēsele- gars?

Atbilde


1. Mozus grāmata 1:26-27 norāda, ka pastāv kaut kas, kas cilvēci padara atšķirīgu no visām citām radībām. Cilvēciskās būtnes ir radītas, lai tie veidotu attiecības ar Dievu. Tāpēc cilvēki ir radīti ar materiālajām un nemateriālajām daļām. Materiālā aspekta daļas ir acīmredzami sataustāmas: fiziskais ķermenis, kauli, orgāni u.c., un pastāv tik ilgi, kamēr vien cilvēks dzīvo. Nemateriālais aspekts ir netaustāms: dvēsele, gars, intelekts, griba, sirdsapziņa utt. Šīs kvalitātes pastāv ārpus cilvēka fiziskās dzīves, mūža ilguma.

Visiem cilvēkiem ir materiālās un nemateriālās īpašības. Cilvēkiem ir ķermenis ar miesu, asinīm, kauliem, orgāniem un šūnām. Tomēr visvairāk cilvēki debatē par īpašībām, ko nav iespējams sataustīt. Ko saka Svētie Raksti par šīm cilvēka īpašībām? 1. Mozus gr. 2:7 saka, ka cilvēks ir radīts kā dzīva dvēsele. 4. Mozus gr 16:22 saka, ka Dievs ir ”visu cilvēku gars” mājo visos cilvēkos. Sakāmvārdi 4:23 saka: ”Vairāk par visu sargi savu sirdi, jo no tās dzīvība izverd!” Tas norāda, ka sirds ir galvenais orgāns attiecībā uz cilvēku gribu un emocijām. Apustuļu d. 23:1 uzlūkodams Sinedriju Pāvils sacīja: ”Brāļi, līdz pat šai dienai es esmu dzīvojis Dieva priekšā pēc vislabākās sirdsapziņas.” Pāvils runā par sirdsapziņu, kas ir daļa no mūsu prāta. Tā iedveš mums vainas apziņu – norāda, kas ir labs un kas ir slikts. Vēstulē Rom.12:2 lasām: ”Netopiet Šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba – to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” Šie, kā arī daudzi citi panti norāda uz mūsu materiālajām un nemateriālajām daļām. Mums visiem ir materiālie un nemateriālie dotumi.

Svētie Raksti norāda uz kaut ko daudz vairāk, nekā tikai dvēseli un garu. Kaut kādā veidā dvēsele, gars, sirds, sirdsapziņa un prāts ir savstarpēji saistīti. Tomēr dvēsele un gars noteikti ir galvenie aspekti cilvēku nemateriālajā daļā. Tie iekļauj arī citus aspektus. Paturot šo prātā mēs jautājam - vai cilvēks ir divdaļīga būtne (ķermenis un dvēsele – gars), vai tomēr trīsdaļīga būtne (ķermenis un dvēsele, un gars)? Atbildēt viennozīmīgi ir grūti. Par abiem šo lietu aspektiem var strīdēties. Vadošais pants attiecībā uz šo lietu ir atrodams vēstulē Ebr.4:12 - ”Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru abpusgriezīgu zobenu, tas duras cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulu smadzenes, un iztiesā sirds domas un nolūkus.” Vismaz divas lietas par šo strīdīgo jautājumu ir skaidras - dvēsele un gars var būt šķelti, dalīti; dvēseles un gara dalīšanos spēj saskatīt un saprast tikai Dievs. Tāpēc mums nevajadzētu koncentrēties uz kaut ko, kas nav mūsu prātam aptverams un saprotams, bet gan labāk koncentrēties uz mūsu Radītāju un pateikties Viņam, ka esam ”baismi brīnumaini radīti” (Psalmi 139:14).

EnglishAtpakaļ uz latvisko versiju

Vai mums ir divas vai trīs daļas? Vai mēs esam ķermenis, dvēsele un gars; vai arī ķermenis, dvēsele- gars?
Kopīgojiet šo lapu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries