settings icon
share icon
Pangutana

Unsaon pag-atubang sa usa ka Cristohanon ang pagkabaog?

Tubag


Ang suliran sa pagkabaog malisud kaayo, ilabi na sa mga magtiayon nga nagpaabot nga magkaanak sa tibuok nilang kinabuhi. Hikaplagan sa mga Cristohanong magtiayon ang ilang kaugalingon nga magpangutana “Nganong kami pa man, GINOO?” Segurado nga buot ang Dios nga mapanalanginan ang mga Cristohanon ug mga anak aron higugmaon ug amumahon. Alang sa himsog sa pisikal nga mga magtiayon, ang pinaka makasakit sa kasingkasing nga mga apeto sa pagkabaog mao ang dili masayran kon kini lumalabay lang o permanente nga kahimtang. Kung kini lumalabay, hangtod kanus-a sila mopaabot? Kung kini permanente, unsaon nila pagkasayo, ug unsa may ilang angay buhaton?

Ang Bbilia naghulagway sa suliran sa lumalabay nga pagkabaog sa pipila ka mga sugilanon:

Misaad ang Dios kang Abraham ug Sara ug usa ka bata, apan wala siya manganak ug usa ka anak nga lalaki, si Isaac, hangtod sa pangedaron nga 90 (Genesis 11:30).

Si Isaac, ang bana ni Rebeka, nag-ampo sa kinasingkasing, ug mitubag ang Dios, miresulta sa pagpanganak nilang Jakob ug Esau (Genesis 30:1; 35:18).

Si Raquel nag-ampo, ug sa kataposan “giablihan ang iyang tagoangkan” sa Dios. Nanganak siyag duha ka mga anak nga lalaki, si Jose ug si Benjamin (Genesis 30:1; 35:18).

Ang asawa ni Manoa, nga adunay panahon nga baog, nanganak kang Samson (Maghuhukom 13:2).

Si Elizabeth sa iyang katigulangon nanganak kang Juan Magbubunyag, ang nag-unang tigbalita ni Cristo (Lucas 1:7, 36).

Ang pagkabaog ni Sara, Rebeka, ug Raquel (ang mga inahan sa nasod sa Israel) mahinungdanon sa paagi nga ang ilang kakayahan nga manganak sa kataposan usa ka timailhan sa grasya ug pabor sa Dios. Apan, dili usab sila maghunahuna nga sila gisilotan: ang mga Cristohanong magtiayon kinahanglan nga mohupot sa kasayoran nga ang ilang mga sala napasaylo diha ni Cristo ug ang ilang kawalay katakus nga makabaton ug mga anak dili silot gikan sa Dios.

Busa, unsa may buhaton sa baog nga Cristohanong magtiayon? Maayo nga magpakitambag sa mga gynycologist ug ubang mga espesyalista sa pagmabdos. Ang lalaki ug babaye kinahanglan nga magkinabuhing himsog nga panginabuhi aron pag-andam alang sa pagmabdos. Ang mga inahan sa nasod sa Israel kinasingkasing nga nag-ampo alang sa pagmabdos, busa ang pagpadayon pag-ampo alang sa anak seguradong sakto. Bisan tuod, sa kinaunhan, angay kitang mag-ampo alang sa kabubot-on sa Dios sa atong mga kinabuhi. Kon maoy Iyang pagbuot alang kanato nga makabaton ug natural nga anak, mabatonan nato kini. Kon iyang pagbuot nga mosagop kita, foster-parent, o magpabiling walay anak, nan mao kana ang angay natong dawaton ug mopasalig nga malipayong modawat niini. Sayod kita nga ang Dios adunay diosnong laraw sa matag-usa sa Iyang mga minahal. Ang Dios maoy tinubdan sa kinabuhi. Iyang gitugot ang pagmabdos ug gipugngan ang pagmabdos. Ang Dios soberano ug nagbaton sa tanang kaalam ug kahibalo (tan-awa ang Roma 11:33 – 36). “Ang tanang maayo ug hingpit nga gasa gikan sa langit …” (Santiago 1:17). Ang pagkasayod ug pagdawat niini nga mga kamatuoran layo ang maabtan aron sa pagpuno sa sakit sa mga kasingkasing sa mga baog nga magtiayon.

EnglishBalik sa home page sa Cebuano

Unsaon pag-atubang sa usa ka Cristohanon ang pagkabaog?
© Copyright Got Questions Ministries