Dobrá zvesťDobrá zvesť

Mať večný život?

Ako získam odpustenie od Pána Boha?

Čo znamená byť znovuzrodeným kresťanom?

Čo sú štyri duchovné zákony?

Kto je kresťanom?

Je Ježiš jedinou cestou do neba?

Ako si usporiadať vzťah s Bohom?

Je nejaký život po smrti?

Ako si môžem byť istý, že po smrti pôjdem do neba?

Čo znamená prijať Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa?

Čo je plán spasenia?

Čo je správnou vierou pre mňa?

Čo je cesta k spaseniu podľa listu Rímskym?

Čo je to modlitba hriešnika?

Čo je pravé náboženstvo?

Ako sa môžem stať kresťanom?

Ako sa môžem stať Božím dieťaťom?

Ako môžem konvertovať ku kresťanstvu?

Ísť do neba – ako môžem zaručiť moje večné miesto určenia?

Čo to znamená, že Ježiš zachraňuje?

Ako sa môžem vyhnúť peklu?

Čo je to modlitba spasenia?

Aké sú kroky k spaseniu?

Kto môže byť spasený? Môže byť spasený ktokoľvek?

Práve som uveril v Ježiša…čo ďalej?


Dobrá zvesť