Ako sa môžem stať kresťanom?
Otázka: Ako sa môžem stať kresťanom?

Odpoveď:
Prvým krokom, ako sa stať kresťanom, je pochopiť, čo termín „kresťan“ znamená. Pôvod termínu „kresťan“ sa vzťahuje na mesto Antiochia v 1. storočí nášho letopočtu (pozri: Skutky apotolov 11:26). Je možné, že na začiatku bol termín „kresťan“ používaný ako urážka. Slovo doslovne znamená „malý Kristus.“ Avšak, v priebehu storočí veriaci v Krista prijali pojem "kresťan", ktorým pomenovaliseba ako nasledovníkov Ježiša Krista.

Prečo by som sa mal stať kresťanom?

Ježiš Kristus vyhlásil, že: „ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.“ (Mk 10:45). Vzniká tak otázka: prečo potrebujeme byť vykúpení? Slovo výkupné znamená platba, ktorá musí byť vykonaná výmenou za prepustenie osoby. Pojem výkupného sa najčastejšie používa v prípadoch únosu, keď je niekto unesený a držaný v zajatí, pokým sa nezaplatí výkupné za prepustenie osoby.

Ježiš zaplatil naše výkupné, aby nás oslobodil z otroctva! Z akého otroctva? Z otroctva hriechu a jeho následkov, z fyzickej smrti, po ktorej nasleduje večné odlúčenie od Boha. Prečo Ježiš musel zaplatiť toto výkupné? Pretože sme všetci nainfikovaní hriechom (Rímskym 3:23), a preto si zaslúžime Boží súd (Rímskym 6:23). Ako Ježiš zaplatil naše výkupné? Smrťou na kríži, aby zaplatil tak za naše hriechy (1. Korintským 15:3, 2. Korintským 5:21). Ako mohla byť Ježišova smrť dostatočná na zaplatenie všetkých našich hriechov? Ježiš bol Boh v ľudskej podobe; Boh prišiel na zem, aby sa stal jedným z nás, aby sa mohol stotožniť s nami a zomrel za naše hriechy (John 1:1,14). Tým, že bol Boh, Ježišova smrť bola nekonečnou hodnotou, dostatočnou na zaplatenie za hriechy celého sveta (1. Ján 2:2). Ježišovo vzkriesenie po Jeho smrti ukázalo, že Jeho smrť bola dostatočná obeť a že On skutočne prekonal hriech a smrť.

Ako sa môžem stať kresťanom?

Toto je najlepšia časť. Pre Jeho lásku k nám, Boh urobil mimoriadne jednoduchým stať sa kresťanom. Jediné, čo musíš urobiť, je prijať Ježiša ako svojho Spasiteľa, plne prijať Jeho smrť ako postačujúcu obeť za svoje hriechy (Ján 3:16) a úplne Mu dôverovať ako svojmu Spasiteľovi (Ján 14:6; Skutky 4:12). Stať sa kresťanom nie je len o rituáloch, chodení do kostola alebo robení určitých vecí a zdržiavaní sa iných. Stať sa kresťanom je o osobnom vzťahu s Ježišom Kristom. Osobný vzťah s Ježišom Kristom skrze vieru je to, čo robí človeka kresťanom.

Si pripravený stať sa kresťanom?

Ak si pripravený stať sa kresťanom tým, že prijmeš Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, všetko, čo máš urobiť je veriť. Rozumieš tomu a veríš, že si zhrešil a si hodný Božieho súdu? Rozumieš tomu a veríš, že Ježiš vzal tvoj trest na seba a zomrel namiesto teba? Rozumieš tomu a veríš, že Jeho smrť bola dostačujúca obeť na zaplatenie tvojich hriechov? Ak sú tvoje odpovede na tieto tri otázky kladné, tak jednoducho dôveruj Ježišovi ako svojmu Spasiteľovi. Prijmi Ho vieroua úplne Mu dôveruj. To je všetko, čo máš urobiť, aby si sa stal kresťanom!

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuAko sa môžem stať kresťanom?