Ísť do neba – ako môžem zaručiť moje večné miesto určenia?Otázka: Ísť do neba – ako môžem zaručiť moje večné miesto určenia?

Odpoveď:
Buďme úprimní. Deň, keď každý z nás vstúpi do večnosti môže prísť skôr, než si myslíme. V príprave na tú chvíľu, musíme vedieť túto pravdu - nie každý pôjde do neba. Ako môžeme mať istotu, že sme jedni z tých, ktorí budú tráviť večnosť v nebi? Pred asi 2.000 rokmi apoštoli Peter a Ján kázali evanjelium o Ježišovi Kristovi veľkému davu v Jeruzaleme. Vtedy Peter dal hlboké vyhlásenie, ktoré rezonuje i v našom postmodernom svete: „A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia.“ (Skutky apoštolov 4: 12).

Napriek tomu, že to bolo vtedy, ani v dnešnej „všetky cesty vedú do neba“ klíme, toto nie je politicky korektné vyhlásenie. Existuje veľa ľudí, ktorí si myslia, že môžu mať nebo bez Ježiša. Chcú prijať dobré zasľúbenia slávy, ale nechcú byť obťažovaný krížom, a zvlášť nie Tým, ktorý tam visel a zomrel za hriechy všetkých, ktorí by v Neho uverili. Mnohí nechcú prijať Ježiša ako jedinú cestu a sú odhodlaní nájsť inú cestu. Ale Ježiš nás sám varuje, že žiadna iná cesta neexistuje a následok za odmietnutie tejto pravdy je večnosť v pekle. On nám jasne povedal, že: „Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.“ (Ján 3:36).

Niektorí majú názor, že je veľmi úzkoprsé od Boha, poskytnúť ida jednu cestu do neba. Ale, úprimne povedané, vo svetle ľudského spurného odmietnutia Boha, to je veľmi veľkodušné/veľkorysé od Neho, že nám umožnil aspoň nejakú cestu do neba. My si zaslúžime odsúdenie a namiesto toho nám dáva východisko poslaním svojho jednorodeného Syna, aby zomrel za naše hriechy. Či niekto toto vníma ako úzke alebo veľkorysé,- je to pravda, a kresťania majú zachovať jasnú a nepoškvrnenú správu, že jediná cesta do neba je skrze Ježiša Krista.

Veľa ľudí dnes verí rozriedenému evanjeliu, z ktorého je odstranené posolstvo o pokání pre svoje hriechy. Chcú veriť v milujúceho, neodsudzujúceho Boha, ktorý nevyžaduje žiadne pokánie a žiadnu zmenu v ich životnom štýle. Môžu hovoriť: „Verím v Ježiša Krista, ale môj Boh nie je odsudzujúci. Môj Boh by nikdy poslal človeka do pekla.“ Avšak, nemôžeme mať oboje. Ak tvrdíme, že sme kresťania, musíme uznať Krista, že je tým, kým povedal, že je - jediná cesta do neba. Poprieť toto znamená, že je popierame Ježiša samotného.Bol to On, ktorý vyhlásil: „Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa“ (Ján 14:6).

Otázka stále zostáva: kto vlastne vstúpi do Božieho kráľovstva? Ako môžem zaručiť moje večné miesto určenia? Odpoveď na tieto otázky je jasne vidno v rozdieli medzi tými, ktorí majú večný život a tými, ktorí ho nemajú. „Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.“ (1 Jána 5:12). Tí, ktorí veria v Krista, ktorí prijali Jeho obetu na zaplatenie ich hriechov a ktorí Ho nasledujú v poslušnosti strávia večnosť v nebi. Tí, ktorí ho odmietajú, nebudú: „Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho.“ (Ján 3:18).

Tak, ako úžasné bude nebo pre tých, ktorí sa rozhodli prijať Ježiša Krista ako Spasiteľa, tak strašné bude peklo pre tých, ktorí ho odmietajú. Naše posolstvo pre stratených by bolo zvestované s väčšou naliehavosťou, keby sme pochopil, čo svätosť a spravodlivosť Božia urobí tým, ktorí odmietli plné zabezpečenie odpustenia v Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi. Nemožno čítať Bibliu vážne bez toho, aby si to videl znova a znova - hranica je nakreslená. Biblia úplne jasne hovorí, že je len jedna cesta do neba - skrze Ježiša Krista. On nám dal toto varovanie: „Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú.“ (Matúš 7:13-14).

Existuje len jedna cesta do neba a tým, ktorí nasledujú tú cestu je zaručené, že sa tam dostanú. Ale nie každý nasleduje tú cestu. Ako je to s tebou?

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuÍsť do neba – ako môžem zaručiť moje večné miesto určenia?