Čo to znamená, že Ježiš zachraňuje?
Otázka: Čo to znamená, že Ježiš zachraňuje?

Odpoveď:
„Ježiš zachraňuje“ je populárny slogan na samolepkách, nápis na atletických podujatiach, ba dokonca aj na transparentoch, ktoré vejú oblohou na malých lietadlách. Bohužiaľ, je iba málo tých, ktorí keď vidia tento slogan „Ježiš zachraňuje“ skutočne a plne chápu, čo to znamená. Je tam obrovské množstvo sily a pravdy zabalené v týchto dvoch slovách.

Ježiš zachraňuje, ale kto je Ježiš?
Väčšina ľudí chápe, že Ježiš bol muž, ktorý žil v Izraeli približne pred 2.000 rokmi. Prakticky každé náboženstvo na svete vníma Ježiša ako dobrého učiteľa a/alebo proroka. Zatiaľ čo tieto veci sú celkom určite pravdivé o Ježišovi, nezaznamenávajú, kto Ježiš naozaj je, ani nevysvetľujú, ako a prečo Ježiš zachraňuje. Ježiš je Boh v ľudskej podobe (Ján 1:1, 14). Ježiš je Boh, prišiel na Zem ako skutočný človek (1. Jána 4:2). Boh sa stal človekom v osobe Ježiša, aby nás spasil. To nás privádza ku ďalšej otázke: prečo potrebujeme byť spasení?

Ježiš zachraňuje, ale prečo my potrebujeme byť spasení?
Biblia vyhlasuje, že každá ľudská bytosť, ktorá kedy žila, zhrešila (Kazateľ 7:20, Rímskym 3:23). Hrešiť znamená robiť niečo, či už v myšlienkach, slovách alebo skutkoch, čo by odporovalo Božiemu dokonalému a svätému charakteru. Pre náš hriech, my všetci si zaslúžime odsúdenie od Boha (Ján 3:18, 36). Boh je dokonale spravodlivý, takže nemôže dovoliť, aby hriech a zlo zostali nepotrestané. Vzhľadom na to, že Boh je nekonečný a večný, a pretože všetky hriechy sú nakoniec proti Bohu (Žalm 51:4), iba nekonečný a večný trest je dostačujúci. Večná smrť je jediný spravodlivý trest za hriech. To je dôvod, prečo potrebujeme byť spasení.

Ježiš zachraňuje, ale ako?
Pretože sme zhrešili proti nekonečnému Bohu, buď konečná, obmedzená osoba (my) musí zaplatiť za naše hriechy v nekonečnom trvaní času (večnosť) alebo nekonečná osoba (Ježiš) musí zaplatiť za naše hriechy raz. Neexistuje žiadna iná možnosť. Ježiš nás zachraňuje tak, že umiera na našom mieste. V osobe Ježiša Krista Boh obetoval sám seba v náš prospech, zaplatiac nekonečný a večný trest, ktorý iba On mohol zaplatiť (2. Korintským 5:21, 1. Jána 2:2). Ježiš vzal trest, ktorý sme si zaslúžili, aby nás zachránil z hrozného večného osudu, spravodlivého následku nášho hriechu. Pre jeho veľkú lásku k nám, Ježiš položil svoj život (Ján 15:13), zaplatiac tak trest, ktorý sme si zaslúžili, ale nemohli sme splatiť. Ježiš bol potom vzkriesený a tým poukázal, že Jeho smrť bola naozaj postačujúca pre zaplatenie našich hriechov (1. Korintským 15).

Ježiš zachraňuje, ale koho?
Ježiš zachraňuje všetkých, ktorí prijímajú Jeho dar spásy. Ježiš zachraňuje všetkých, ktorí plne veria v Jeho obeť ako odplatu za hriech (Ján 3:16, Skutky 16:31). Hoci Ježišova obeť bola absolútne postačujúca pre zaplatenie hriechov celého ľudstva, Ježiš zachraňuje iba tých, ktorí osobne príjmu Jeho najcennejší dar (Ján 1:12).

Ak teraz chápeš, čo to znamená, že Ježiš zachraňuje a ak chceš veriť v Neho ako svojho osobného Spasiteľa, uisti sa, či chápeš a veríš v nasledovné a ako akt viery, komunikuj nasledovné Bohu: „Bože, viem, že som hriešnik a viem, že z dôvodu môjho hriechu som si zaslúžil byť večne oddelený od Teba. Aj napriek tomu, že si to nezaslúžim, ďakujem, že ma miluješ a že si poskytol obeť za moje hriechy skrze smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Verím, že Ježiš zomrel za moje hriechy a verím, že ma zachráni. Odteraz a naďalej, pomôž mi žiť svoj život pre Teba a nie pre hriech. Pomôž mi žiť po zvyšok svojho života vo vďačnosti za nádherné spasenie, ktoré si mi zabezpečil. Ďakujem, Ježišu, že si ma spasil!“

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo to znamená, že Ježiš zachraňuje?