Čo je správnou vierou pre mňa?
Otázka: Čo je správnou vierou pre mňa?

Odpoveď:
Rýchloobčerstvenia nás lákajú výberom jedla presne ako si ho želáme. Niektoré kaviarne sa pýšia stovkami rôznych druhov kávy. Aj pri kúpe áut alebo domov si môžeme vybrať to, ktoré spĺňa všetky naše požiadavky. Už nežijeme len v čokoládovom, vanilkovom a jahodovom svete. Výber vládne svetom! Môžete získať čokoľvek chcete presne podľa svojich osobných predstáv a potrieb.

Tak čo takto náboženstvo, ktoré je presne správne pre vás? Čo náboženstvo bez viny, bez nárokov a bez množstva príkazov a zákazov? Ale je náboženstvo niečo, čo si vyberáme ako obľúbenú zmrzlinu?

Je množstvo hlasov, ktoré sa uchádzajú o našu pozornosť, tak prečo by mal niekto voliť Ježiša za vyššieho od Mohameda alebo Konfucia, od Budhu, Charles Taze Russella, alebo Josepha Smitha? Či nevedú nakoniec všetky cesty do neba? Nie sú všetky náboženstvá v podstate rovnaké? Pravda je taka, že nie všetky náboženstvá vedú do neba, tak ako nie všetky cesty vedú do Bratislava.

Jediný Ježiš hovorí s autoritou Boha, lebo jediný Ježiš porazil smrť. Mohamed, Konfucius alebo iní do dnešného dňa hnijú vo svojich hroboch, ale Ježiš svojou vlastnou mocou vstal z hrobu na tretí deň po krutej smrti na rímskom kríži. Ktokoľvek, kto má moc nad smrťou si zaslúži našu pozornosť. Ktokoľvek, kto má moc nad smrťou stojí zato, aby sme si ho vypočuli.

Dôkazy svedčiace o vzkriesení Ježiša sú nezvratné. Najprv bolo viac ako päťsto očitých svedkov vzkrieseného Krista! To je veľké množstvo očitých svedkov. Nemožno ignorovať päťsto hlasov. Jet u tiež prázdny hrob; Ježišovi nepriatelia mohli ľahko zastaviť reči o vzkriesení, keby dokázali predložiť Jeho mŕtve rozkladajúce sa telo, ale oni nemali žiadne telo, ktoré by mohli ukázať! Hrob zostal prázdny! Mohli učeníci ukradnúť Jeho telo? Ťažko. Aby zabránili takejto hrozbe, Ježišov hrob bol prísne strážený ozbrojenými vojakmi. Keď vezmeme do úvahy, že Jeho najbližší nasledovníci v strachu utiekli pri Jeho zatknutí a ukrižovaní, je nanajvýš nepravdepodobné, žeby táto hŕstka vystrašených rybárov šli proti vycvičeným profesionálnym vojakom. Jednoduchým faktom je, že Ježišovo vzkriesenie nemožno poprieť!

Znovu, ktokoľvek, kto má moc nad smrťou si zaslúži, aby sme si ho vypočuli. Ježiš dokázal svoju moc nad smrťou, a teda máme si vypočuť, čo nám chce povedať. Ježiš je jedinou cestou spasenia (Ján 14:6). On nie je jednou z ciest; On nie je hocijakou cestou, Ježiš je tou jedinou cestou.

A tento istý Ježiš hovorí: "Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste preťažení, ja vám dám odpočinok" (Matúš 11:28). Tento svet je tvrdý a život ťažký. Väčšina z nás už krvácala, bola dobitá a zjazvená. Súhlasíte? Tak čo chcete? Obnovenie alebo len náboženstvo? Živého Spasiteľa, alebo len jedného z mnohých mŕtvych "prorokov"? Zmysluplný vzťah alebo prázdne rituály? Ježiš nie je jednou z možností—On je tou jedinou voľbou!

Ježiš je tým správnym "náboženstvom" ak hľadáte odpustenie (Skutky 10:43). Ježiš je tým správnym "náboženstvom" ak hľadáte zmysluplný vzťah s Bohom (Ján 10:10). Ježiš je tým správnym "náboženstvom" ak hľadáte večný život v nebesiach (Ján 3:16). Uverte v Ježiša Krista ako svojho osobného Spasiteľa – nebudete ľutovať! Dôverujte Mu a budú vám odpustené hriechy – nebudete sklamaní.

Ak chcete mať "správny vzťah" s Bohom, pomodlite sa túto modlitbu. Pamätajte, že odriekanie tejto ani žiadnej inej modlitby vás nespasí. Jedine viera v Krista vás môže zachrániť od hriechu. Táto modlitba je jednoduchým spôsobom ako vyjadriť svoju vieru Bohu a poďakovať Mu za dar spasenia. "Bože, viem, že som zhrešil proti Tebe a zasluhujem trest. Ale Ježiš Kristus vzal trest, ktorý patril mne, aby som ja skrze vieru v Neho mohol získať odpustenie. Odvraciam sa od svojho hriechu a vkladám svoju dôveru v Teba, aby si ma spasil. Ďakujem Ti za Tvoju úžasnú milosť a odpustenie – za dar večného života! Amen!"

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo je správnou vierou pre mňa?