Čo je to modlitba hriešnika?Otázka: Čo je to modlitba hriešnika?

Odpoveď:
Modlitba hriešnika je modlitba, ktorú sa človek modlí k Bohu, keď pochopí, že je hriešnikom a potrebuje Spasiteľa. Odriekanie modlitby hriešnika samo nedokáže nič. Modlitba hriešnika má účinok jedine ak v nej vyjadríme úprimne čo vieme, čo chápeme, a čomu veríme ohľadom našej hriešnosti a potreby spasenia.

Prvým aspektom modlitby hriešnika je pochopenie, že všetci sme hriešnikmi. Rímskym 3:10 hovorí: "ako je napísané: Niet spravodlivého ani jedného." Biblia jasne hovorí, že všetci sme zhrešili. Všetci sme hriešnikmi a potrebujeme zmilovanie a odpustenie od Boha (Títovi 3:5-7). Za náš hriech si zaslúžime večný trest (Matúš 25:46). Modlitba hriešnika je úpenlivá prosba o milosť namiesto odsúdenia. Je to prosba o zľutovanie namiesto hnevu.

Druhým aspektom modlitby hriešnika je poznanie, čo Boh urobil, aby nás vytrhol z našej stratenej a hriešnej situácie. Boh na seba vzal telo a stal sa človekom v osobe Ježiša Krista (Ján 1:1,14). Ježiš učil pravdu o Bohu a žil dokonalý a spravodlivý život bez hriechu (Ján 8:46; 2 Korintským 5:21). Ježiš potom zomrel na kríži namiesto nás, vzal na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my (Rímskym 5:8). Ježiš vstal z mŕtvych na dôkaz svojho víťazstva nad hriechom, smrťou, a nad peklom (Kolosenským 2:15; 1 Korintským kapitola 15). Pre všetko toto nám môžu byť odpustené hriechy a môžeme získať večný život v nebesiach – ak uveríme v Ježiša Krista. Musíme jedine veriť, že On zomrel namiesto nás a vstal z mŕtvych (Rímskym 10:9-10). Spasení môžeme byť jedine vďaka milosti, jedine vierou v Ježiša Krista. Efezským 2:8 hovorí: "Len milosťou ste spasení, skrze vieru – a to nie sami zo seba, je to Boží dar."

Modliť sa modlitbu hriešnika je jednoducho spôsob ako povedať Bohu, že sa spoliehate na Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Neexistujú žiadne "magické" slová, ktoré privolajú spasenie. Jedine skrze vieru v Ježišovu smrť a vzkriesenie môžeme byť spasení. Ak rozumieš tomu, že si hriešnik a potrebuješ spasenie skrze Ježiša Krista, tu je modlitba hriešnika, ktorú môžeš povedať Bohu: "Bože, viem, že som hriešnik. Viem, že si zasluhujem znášať dôsledky svojho hriechu. Verím však v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Verím, že Jeho smrť a vzkriesenie mi prináša odpustenie. Verím v Ježiša a jedine Ježiš je môj osobný Pán a Spasiteľ. Ďakujem Ti, Pane, za spasenie a odpustenie! Amen!"

Rozhodli ste sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, kliknite na "Dnes som sa rozhodol prijať Krista" dolu.Návrat na slovenskú domovskú stránkuČo je to modlitba hriešnika?