Frågor om Jesus Kristus


Vem är Jesus Kristus?

Är Jesus Gud? Påstod Jesus någonsin vara Gud?

Har Jesus verkligen existerat? Finns det några historiska belägg för Jesus Kristus?

Är Jesu Kristi uppståndelse sann?

Vad betyder det att Jesus är Guds Son?

Varför är jungfrufödseln så viktigt? Varför måste Jesus ha fötts av en jungfru?

Är Kristus gudomlighet bibliskt?

Var Jesus korsfästes på en fredag Om ja, hur gjorde han tillbringa tre dagar i graven om han återuppstod på söndag?

Har Jesus gått till helvete mellan hans död och uppståndelse?

Var befanns sig Jesus de tre dagarna mellan Hans död och uppståndelse?


Återvänd till den svenska hemsidan

Frågor om Jesus Kristus