settings icon
share icon
Fråga

Är läran om Kristi gudomlighet biblisk?

Svar


Förutom Jesu specifika påståenden om sig själv, erkände hans lärjungar också Kristi gudom. De hävdade att Jesus hade rätt att förlåta synder – något som bara Gud kan göra – eftersom Gud är kränkt av synden (Apostlagärningarna 5:31; Kolosserna 3:13; Psaltaren 130:4; Jeremia 31:34). I nära anslutning till detta sista påstående sägs Jesus också vara den som ska ”döma levande och döda” (2 Timoteus 4:1). Tomas ropade till Jesus: "Min Herre och min Gud!" (Johannes 20:28). Paulus kallar Jesus "vår store Gud och Frälsare" (Titus 2:13) och påpekar att Jesus före sin inkarnation existerade i "Guds gestalt" (Filipperna 2:5-8). Gud Fadern säger om Jesus: "Gud, din tron varar från evighet till evighet" (Hebreerbrevet 1:8). Johannes säger att "i begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet [Jesus] var Gud" (Johannes 1:1). Det finns många exempel på skriftställen som lär ut Kristi gudom (se Uppenbarelseboken 1:17, 2:8, 22:13; 1 Korintierbrevet 10:4; 1 Petrus 2:6-8; Psaltaren 18:2, 95:1; 1 Petrus 5:4; Hebreerbrevet 13:20), men till och med en av dessa är tillräckligt för att visa att Kristus ansågs vara Gud av sina efterföljare.

Jesus får också titlar som är unika för JHVH (det formella namnet på Gud) i Gamla testamentet. Gamla testamentets titel "återlösare" (Psalm 130:7; Hosea 13:14) används om Jesus i Nya testamentet (Titus 2:13; Uppenbarelseboken 5:9). Jesus kallas Immanuel – ”Gud med oss” – i Matteus 1. I Sakarja 12:10 är det JHVH som säger: ”de ska se upp till mig som de har genomborrat” Men Nya Testamentet tillämpar detta på Jesu korsfästelse (Johannes 19:37; Uppenbarelseboken 1:7). Om det är JHVH som är genomborrad och sedd på, och Jesus var den som genomborrades och sågs på, då är Jesus JHVH. Paulus tolkar Jesaja 45:22-23 som att det gäller Jesus i Filipperbrevet 2:10-11. Vidare används Jesu namn tillsammans med Guds i bön "Nåd och frid med er från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus" (Galaterna 1:3; Efesierbrevet 1:2). Detta skulle vara hädelse om Kristus inte var gudom. Jesu namn förekommer tillsammans med Guds i Jesu befallning att döpa "i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn [singularis]" (Matteus 28:19; se även 2 Korintierbrevet 13:14).

Handlingar som endast kan utföras av Gud tillskrivs Jesus. Jesus uppväckte inte bara de döda (Johannes 5:21, 11:38-44) och förlät synder (Apostlagärningarna 5:31, 13:38), han skapade och uppehåller universum (Johannes 1:2; Kolosserna 1:16-17). ). Detta blir ännu tydligare när man tänker på att JHVH sa att han var ensam under skapelsen (Jesaja 44:24). Vidare besitter Kristus egenskaper som bara gudomen kan ha: evighet (Johannes 8:58), allestädesnärvaro (Matteus 18:20, 28:20), allvetande (Matteus 16:21) och allmakt (Johannes 11:38-44).

Nu är det visserligen en sak att hävda att man är Gud eller att lura någon att tro att det är sant, och något helt annat att bevisa att det är så. Kristus erbjöd många mirakel som bevis på sitt anspråk på gudom. Några exempel på Jesu mirakel inkluderar att förvandla vatten till vin (Johannes 2:7), att gå på vatten (Matteus 14:25), att föröka fysiska föremål (Johannes 6:11), att bota blinda (Johannes 9:7), lama (Markus 2:3) och sjuka (Matteus 9:35; Markus 1:40-42), och till och med uppväcka människor från de döda (Johannes 11:43-44; Lukas 7:11-15; Markus 5: 35). Dessutom uppstod Kristus själv från de döda. Till stor skillnad från döende och uppstående gudar i hednisk mytologi, finns det ingen annan religion som på allvar påstår något liknande. Lägg till detta att just Jesu död och uppståndelse finns dokumenterad i många utombibliska skrifter.

Det finns minst tolv historiska fakta om Jesus som även icke-kristna kritiska forskare erkänner:

1. Jesus dog genom korsfästelse.
2. Han begravdes.
3. Hans död fick lärjungarna att förtvivla och tappa hoppet.
4. Jesu grav var (eller påstods vara) tom några dagar senare.
5. Lärjungarna vittnar om att de mötte den uppståndne Jesus.
6. Efter detta förvandlades lärjungarna från tvivlare till djärva troende.
7. Detta budskap var centrum för predikan i den tidiga kyrkan.
8. Detta budskap predikades i Jerusalem.
9. Som ett resultat av denna predikan föddes den kristna kyrkan och den växte.
10. Uppståndelsens dag, söndagen, ersatte sabbaten (lördagen) som den primära dagen för tillbedjan.
11. Jakob, en skeptiker, omvände sig när han också såg den uppståndne Jesus.
12. Paulus, en fiende till kristendomen, omvändes av en upplevelse som han förstod var ett framträdande av den uppståndne Jesus.

Även om någon skulle invända mot denna specifika lista, behövs bara ett fåtal av dessa punkter för att bevisa uppståndelsen och etablera evangeliet: Jesu död, begravning, uppståndelse och framträdanden (1 Korintierbrevet 15:1-5). Även om det kan finnas några teorier för att förklara en eller två av ovanstående fakta, är det bara uppståndelsen som förklarar och redogör för dem alla. Kritiker medger att lärjungarna hävdade att de såg den uppståndne Jesus. Varken lögner eller hallucinationer kan förvandla människor på det sätt som uppståndelsen gjorde. För det första, vad skulle de ha haft att vinna? Kristendomen var inte populär och den gav dem absolut inga pengar. För det andra, lögnare är inte modiga martyrer. Det finns ingen bättre förklaring än uppståndelsen för lärjungarnas villighet att dö fruktansvärda dödar för sin tro. Ja, många människor dör för lögner som de tror är sanna, men människor dör inte för vad de vet är osant.

Sammanfattningsvis hävdade Kristus att han var JHVH, att han var Gud (inte bara "en gud" utan den ende sanne Guden); Hans anhängare (judar som var livrädda för avgudadyrkan) trodde på honom och hänvisade till honom som Gud. Kristus bevisade sina anspråk på gudom genom mirakel, inklusive den världsförändrande uppståndelsen. Ingen annan hypotes kan förklara dessa fakta. Ja, läran om Kristi gudom är biblisk.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Är läran om Kristi gudomlighet biblisk?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries