settings icon
share icon
Fråga

Var Jesus i helvetet mellan sin död och uppståndelse?

Svar


Det finns en hel del förvirring när det gäller den här frågan. Konceptet att Jesus befann sig helvetet efter sin död på korset kommer främst från den apostoliska trosbekännelsen.

Kristi nedstigande till dödsriket (latin: Descensus Christi ad Inferos, "Kristi nedstigande i helvetet", ordagrant "Kristi nedstigande till underjorden") förekommer inom kristen teologi som det som skedde efter Jesu död på korset tills hans uppståndelse. I den apostoliska trosbekännelsen samt den athanasianska formuleras det som "nederstigen till dödsriket". I vissa översättningar av trosbekännelsen, är det till helvetet som Jesus stiger ned. Uttrycket ad Inferos betyder ordagrant "till de lägre rymderna" eller "till jordens djup".

När vi studerar denna fråga, är det viktigt att först förstå vad Bibeln lär om dödsriket.

I den hebreiska Bibeln är det ord som används för att beskriva dödsriket Sheol. Det betyder helt enkelt "platsen för de döda" eller "platsen för bortgångna själar." Nya Testamentet grekiska motsvarigheten till Sheol är Hades, som också hänvisar till "platsen för de döda". Andra texter i Nya Testamentet visar att Sheol/Hades är en tillfällig plats, där själar hålls medan de inväntar den slutliga uppståndelsen och domen. Uppenbarelseboken 20:11-15 skiljer tydligt mellan Hades och den brinnande sjön. Sjön av eld är den permanenta slutdestinationen, domen för de förlorade. Hades är en temporär plats. Många hänvisar felaktigt till både Hades och eldsjön som "helvetet" och detta orsakar förvirring. Jesus gick inte till en plats av plåga efter sin död, men han kom till Hades.

Sheol/Hades är ett rike med två avdelningar – en plats för välsignelse och en plats för dom (Matteus 11:23, 16:18; Lukas 10:15, 16:23; Apostlagärningarna 2:27-31). De frälstas och de förlorades boningar kallas båda allmänt för "hades" i Bibeln. Boningen för de frälsta kallas också "Abrahams sköte". "Abrahams sida" eller ”Abrahams famn” i Lukas 16:22 och "paradiset" i Lukas 23:43. Boningen för de ofrälsta kallas dödsriket, hades och tyvärr ibland "helvetet" i Lukas 16:23.

Boningarna för frälsta och förlorade skiljs åt av en "stor klyfta, svalg, avgrund" (Lukas 16:26). När Jesus dog, gick han till den välsignade sidan av Sheol och befriade de troende från evig fångenskap (Efesierbrevet 4:8-10). De dömdas sida av Sheol/Hades är oförändrad. Alla döda inväntar sin slutliga dom i framtiden. Kom Jesus till Sheol/Hades? Ja, enligt Efesierbrevet 4:8-10 och 1 Petrusbrevet 3:18-20.

En del förvirring har uppstått från sådana passager som Psaltaren 16:10-11 i Karl XII’s bibelversion: "Ty du skall icke låta mina själ uti helvete; och icke tillstädja, att din Helige ser förgängelse." Ordet "helvete" är inte en korrekt översättning i denna vers. En korrekt översättning skulle vara "dödsriket". Andra svenska översättningar talar korrekt om dödsriket.

Jesus sade till tjuven bredvid honom, "Jag säger dig sanningen: I dag ska du vara med mig i paradiset," (Lukas 23:43); Han sade inte: "Jag kommer att se dig i helvetet." Jesu kropp låg i graven; Hans själ/ande gick vidare för att vara med de välsignade i Sheol/Hades. Tyvärr är översättare i många versioner av Bibeln inte konsekventa eller korrekta när de översätter de hebreiska och grekiska orden "Sheol" och "Hades" med ordet "helvete".

Vissa har synpunkten att Jesus kom till "helvetet" eller den lidande sidan av Sheol/Hades för att ytterligare kunna straffas för våra synder. Denna idé är helt obiblisk. Jesu död på korset var tillräcklig för vår frälsning. Det var hans blod som gav oss rening från synd (1 Johannes 1:7-9). När han hängde där på korset, tog han bördan av hela mänskligheten på sig. Han blev till synd för oss: "Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud." (2 Korintierbrevet 5:21). Denna tillvitelse av synd hjälper oss att förstå Kristi kamp i Getsemane trädgård med den bägare av synd som skulle hällas ut på honom på korset.

När Jesus närmade sig döden, sade han, "Det är fullbordat" (Johannes 19:30). Hans lidande i vårt ställe var klart. Hans själ/ande gick till Hades (dödsriket, platsen för de döda). Jesus kom inte till "helvetet" eller den lidande sidan av Hades; Han gick till "Abrahams sida" eller den välsignade sidan av Hades. Jesu lidande slutade det ögonblick han dog. Priset för synden var betalad. Han väntade sedan uppståndelse av sin kropp och sin återkomst till ära i och med sin himmelsfärd.

Kom Jesus till helvetet? Nej. Har Jesus gått till Sheol/Hades? Ja.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Var Jesus i helvetet mellan sin död och uppståndelse?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries