settings icon
share icon
Fråga

Vilken veckodag korsfästes Jesus?

Svar


Bibeln anger inte uttryckligen vilken dag i veckan Jesus korsfästes. De två mest utbredda åsikterna är fredag och onsdag. Vissa argumenterar dock med en syntes av både fredags- och onsdagsargumenten för torsdagen som dagen för korsfästelsen.

Jesus sa i Matteus 12:40 (SRB16), "För såsom Jona var tre dagar och tre nätter i den stora valens buk, så ska Människosonen vara tre dagar och tre nätter i jordens inre." De som argumenterar för en fredagskorsfästelse säger att det fortfarande finns ett giltigt sätt på vilket Han kunde ha betraktats i graven i tre dagar. I det första århundradets judiska synsätt betraktades en del av dagen som en hel dag. Eftersom Jesus låg i graven en del av fredagen, hela lördagen och en del av söndagen – kunde han anses ha varit i graven i tre dagar. Ett av de viktigaste argumenten för fredagen finns i Markus 15:42, som konstaterar att Jesus korsfästes "dagen före sabbaten". Om det var den veckovisa sabbaten, det vill säga lördagen, leder detta faktum till en fredags-korsfästelse. Ett annat argument för fredagen säger att verser som Matteus 16:21 och Lukas 9:22 lär att Jesus skulle uppstå på tredje dagen; därför skulle han inte behöva vara i graven i hela tre dagar och nätter. Men även om vissa översättningar använder "på tredje dagen" för dessa verser, är det inte alla som gör det, och alla håller inte med om att "på tredje dagen" är det bästa sättet att översätta dessa verser. Vidare säger Markus 8:31 att Jesus kommer att uppstå "efter" tre dagar.

Torsdagsargumentet utvidgar fredagssynen och argumenterar främst att det finns för många händelser (vissa räknar så många som tjugo) som händer mellan Kristi begravning och söndag morgon för att inträffa från fredag kväll till söndag morgon. Förespråkare av torsdagssynen påpekar att detta är särskilt ett problem när den enda hela dagen mellan fredag och söndag var lördagen, den judiska sabbaten. En extra dag eller två eliminerar det problemet. Torsdagsförespråkarna kan resonera så här: anta att du inte har träffat en vän sedan måndag kväll. Nästa gång du ser honom är det torsdag morgon och du säger: "Jag har inte sett dig på tre dagar" även om det tekniskt sett bara hade gått 60 timmar (2,5 dagar). Om Jesus korsfästes på torsdagen visar detta exempel hur det kan betraktas som tre dagar.

Onsdagsargumentet säger att det var två sabbater den veckan. Efter den första (den som ägde rum på kvällen efter korsfästelsen (Markus 15:42; Lukas 23:52-54) köpte kvinnorna kryddor – notera att de köpte efter sabbaten (Markus 16:1) . Onsdagssynen menar att denna "sabbat" var påsken (se Tredje Moseboken 16:29-31, 23:24-32, 39, där högheliga dagar som inte nödvändigtvis är den sjunde dagen i veckan kallas sabbaten) . Den andra sabbaten den veckan var den normala veckosabbaten. Observera att i Lukas 23:56 återvände kvinnorna som hade köpt kryddor efter den första sabbaten och förberedde kryddorna och sedan "vilade sig på sabbaten". Argumentet säger att de inte kunde köpa kryddorna efter sabbaten, men ändå förbereda dessa kryddor före sabbaten – om det inte fanns två sabbater. Med tvåsabbatssynen, om Kristus korsfästes på torsdagen, skulle den höga heliga sabbaten (påsken) ha börjat torsdagen vid solnedgången och slutat vid fredagens solnedgång – i början av den veckovisa sabbaten eller lördagen. Att köpa kryddorna efter den första sabbaten (påsk) skulle ha inneburit att de köpte dem på lördagen och bröt sabbaten.

Därför, enligt onsdagens synsätt, är den enda förklaringen som inte bryter mot den bibliska redogörelsen för kvinnorna och kryddorna och håller fast vid en bokstavlig förståelse av Matteus 12:40 att Kristus korsfästes på onsdagen. Sabbaten som var en höghelig dag (påsk) inträffade på torsdagen, kvinnorna köpte kryddor (efter det) på fredagen och återvände och förberedde kryddorna samma dag, de vilade på lördagen som var den veckovisa sabbaten, och kom sedan med kryddorna till graven tidigt på söndagen. Jesus begravdes nära solnedgången på onsdagen, som började torsdagen i den judiska kalendern. Med hjälp av en judisk kalender har du torsdag dag (dag ett). Torsdag natt (natt ett), fredag dag (dag två), fredag natt (natt två), lördag dag (dag tre), lördag natt (natt tre). Vi vet inte exakt när han uppstod, men vi vet att det var före soluppgången på söndagen. Han kunde ha uppstått så tidigt som strax efter solnedgången lördag kväll, som började den första dagen i veckan för judarna. Upptäckten av den tomma graven gjordes precis vid soluppgången (Markus 16:2), innan det var fullt ljust (Johannes 20:1).

Ett möjligt problem med onsdagssynen är att lärjungarna som vandrade med Jesus på vägen till Emmaus gjorde det på "samma dag" som hans uppståndelse (Lukas 24:13). Lärjungarna, som inte känner igen Jesus, berättar för honom om Jesu korsfästelse (24:21) och säger att "idag är det tredje dagen sedan dessa saker hände" (24:22). Onsdag till söndag är fyra dagar. En möjlig förklaring är att de kan ha räknat sedan onsdag kväll vid Kristi begravning, som börjar den judiska torsdagen, och torsdag till söndag kan räknas som tre dagar.

I det stora hela är det inte så viktigt att veta vilken veckodag Kristus korsfästes. Om det var väldigt viktigt, skulle Guds ord tydligt ha kommunicerat dagen och tidsramen. Det som är viktigt är att han dog och att han fysiskt, kroppsligt uppstod från de döda. Det som är lika viktigt är anledningen till att han dog – att ta det straff som alla syndare förtjänar. Johannes 3:16 och 3:36 förkunnar båda att om du litar på honom resulterar det i evigt liv! Detta är lika sant oavsett om han korsfästes på en onsdag, torsdag eller fredag.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vilken veckodag korsfästes Jesus?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries