settings icon
share icon
Fråga

Är Jesu Kristi uppståndelse sann?

Svar


Skriften presenterar avgörande bevis för att Jesus Kristus verkligen uppstod från de döda. Kristi uppståndelse finns nedtecknad i Matteus 28:1-20; Markus 16:1-20; Lukas 24:1-53; och Johannes 20:1–21:25. Den uppståndne Kristus presenteras även i Apostlagärningarna 1:1-11. Dessa texter "bevisar" tydligt att Kristus uppstod. Först har vi den dramatiska förändringen hos lärjungarna. De förändrades från en grupp män som var rädda och gömde sig, till starka, modiga vittnen som delade evangeliet över hela världen. Vad annat kan förklara denna dramatiska förändring än att den uppståndne Kristus uppenbarade sig för dem?

Ett annat bevis är aposteln Paulus liv. Vad förändrade honom från att vara en förföljare av kyrkan till en apostel för kyrkan? Det var när den uppståndne Kristus visade sig för honom på vägen till Damaskus (Apostlagärningarna 9:1-6). Ett tredje övertygande bevis är den tomma graven. Om Kristus inte uppstod, var är då hans kropp? Lärjungarna och andra såg graven där han låg begravd. När de kom tillbaka var hans kropp inte där. Änglar förklarade att han hade uppstått från de döda som han hade lovat (Matteus 28:5-7). Ett fjärde, ytterligare bevis på hans uppståndelse är de många människor han visade sig för (Matteus 28:5, 9, 16-17; Markus 16:9; Lukas 24:13-35; Johannes 20:19, 24, 26-29, 21 :1-14; Apostlagärningarna 1:6-8; 1 Korintierbrevet 15:5-7).

Ännu ett bevis på Jesu uppståndelse är den stora vikt som apostlarna lägger på Jesu uppståndelse. Ett nyckelställe om Kristi uppståndelse är 1 Korintierbrevet 15. I detta kapitel förklarar aposteln Paulus varför det är viktigt att förstå och tro på Kristi uppståndelse. Uppståndelsen är viktig av följande skäl:

1. Om Kristus inte uppstod från de döda, kommer de troende inte heller att göra det (1 Korintierbrevet 15:12-15).

2. Om Kristus inte uppstod från de döda, var hans offer för synd inte tillräckligt (1 Korintierbrevet 15:16-19).

Jesu uppståndelse bevisade att hans död accepterades av Gud som försoningen för våra synder. Om han helt enkelt hade dött och förblivit död, skulle det tyda på att hans offer inte var tillräckligt. Som ett resultat skulle troende inte få förlåtelse för sina synder, och de skulle förbli döda efter att de dött (1 Korintierbrevet 15:16-19). Det skulle inte finnas något sådant som evigt liv (Johannes 3:16). "Men nu har Kristus uppstått från de döda och har blivit förstlingen av de som somnat in." (1 Korintierbrevet 15:20 SRB16).

Slutligen är Skriften tydlig att alla som tror på Jesus Kristus kommer att uppstå till evigt liv precis som han gjorde (1 Korintierbrevet 15:20-23). Första Korintierbrevet 15 fortsätter med att beskriva hur Kristi uppståndelse bevisar hans seger över synden och ger oss kraften att segra över synden i våra liv (1 Kor 15:24-34). Den beskriver den förhärligade naturen hos den uppståndelsekropp vi kommer att få (1 Kor 15:35-49). Den förkunnar att, som ett resultat av Kristi uppståndelse, har alla som tror på honom den slutgiltiga segern över döden (1 Kor 15:50-58).

Vilken härlig sanning Kristi uppståndelse är! "Därför, mina älskade bröder, var fasta, orubbliga, alltid överflödande i Herrens verk. Ni vet ju att ert arbete i Herren inte är förgäves. ” (1 Kor 15:58, SRB16). Enligt Bibeln är Jesu Kristi uppståndelse absolut sann. Bibeln beskriver Kristi uppståndelse, rapporterar att över 500 människor bevittnade den uppståndne Kristus och fortsätter att bygga en grundläggande kristen lära, med utgångspunkt det historiska faktum att Jesus uppstod.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Är Jesu Kristi uppståndelse sann?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries