settings icon
share icon
Fråga

Vem är Jesus Kristus?

Svar


Vem är Jesus Kristus? Till skillnad från frågan om, ”Finns Gud?” har väldigt få människor frågat om Jesus Kristus har funnits. Det är generellt accepterat att Jesus var en sann man som gick på denna jord i Israel för ungefär 2000 år sedan. Debatten börjar när ämnet om Jesu identitet kommer upp. Nästan varje religion undervisar att Jesus var en profet, en bra lärare, eller en god man.

I boken ”Kan man vara kristen” skrev C.S. Lewis följande: “Jag försöker här att förhindra någon från att säga dåraktiga saker som människor ofta säger om Honom (Jesus Kristus): ”Jag är redo att acceptera Jesus som en bra moralisk lärare, men jag accepterar inte påståendet om att han är Gud.” Det är något vi inte kan säga. En man som sa de sortens saker som Jesus gjorde skulle inte vara en bra moralisk lärare. Han skulle hellre vara en galning – å ena sidan är han en man som säger att han är ett tjuvaktigt ägg – å andra siden en som hellre skulle vilja vara djävul i helvetet. Du måste göra ditt val. Antingen var denna man Guds son, eller är han en galen man eller kanske något ännu värre… Du kan kalla honom en dåre, du kan spotta på honom och döda honom som om han var en demon; eller kan du följa honom och kalla honom Herre och Gud. Men kom inte med något nedlåtande trams om att han var en fantastisk mänskolärare. Det alternativet finns inte hos Honom. Det var inte hans avsikt.”

Så, vem påstod Jesus sig vara? Vad säger bibeln om vem Han var? För det första, låt oss titta på Jesus ord i Johannesevangeliet 10: 30, Jag är fadern är ett.” I början verkar det inte vara ett påstående om att vara Gud. Om vi däremot, tittar på den judiska reaktionen på Hans påstående, “Judarna svarade: Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa” (Johannesevangeliet 10:33). Judarna förstod Jesu påstående som ett uttalande om att vara Gud. I följande verser tillrättar visar aldrig Jesus judarna genom att säga, ”jag påstod aldrig att jag var Gud.” Det tyder på att Jesus verkligen påstod att Han var Gud genom att säga, ”Jag och fadern är ett” (Johannesevangeliet 10:30). Johannesevangeliet 8:58 är ett annat exempel. Jesus påstod, Jag säger sanningen, Jesus svarade, innan Abraham var född, fanns jag!” Igen, i försvar tar Judarna upp stenar och försöker stena Jesus (Johannesevangeliet 8:59). Jesus har sin identitet som ”Jag är” som en direkt koppling till Guds namn i gamla testamentet (1 moseboken 3:14) Varför skulle judarna vilja stena Jesus om Han inte hade sagt något de tyckte var uppretande, ett påstående om att vara Gud.

I Johannesevangeliet 1:1 står det “ordet var Gud.” I Johannesevangeliet 1:14 står det ”ordet blev kött.” Detta tyder tydligt på att Jesus är Gud i köttet. Tomas lärjungen säger till Jesus, ”Min Herre och min Gud” (Johannesevangeliet 20:28). Jesus rättar inte honom. Aposteln Paulus beskriver Honom som, “…vår store Gud och frälsare Kristus Jesus” (Titus 2:13). Aposteln Petrus säger det samma, “…vår Gud och frälsare Jesus Kristus” (2 Petrusbrev 1:1). Gud fadern är vittne för Jesu fulla identitet, ”Men om sonen säger han, "Din tron O Gud, den kommer att finnas för alltid, och rättfärdigheten kommer att bli din spira i ditt kungarike.” Gamla testamentets profetsia om Jesu ankomst, Hans gudomlighet. “För oss är ett barn fött, till oss är en son given, och på hans axlar finns styret. Och han kommer att bli kallad den underbara rådgivaren, allsmäktig Gud, evinnerlig fader, fridens prins.”

C.S. Lewis argumenterade, att tror på Jesus som en bra lärare är inte ett alternativ. Jesus påstod tydligt sig vara Gud. Om Han inte är Gud, är han en lögnare, och därför inte profet, bra lärare, eller en god man. I försök att förklara de ord om Jesus bortgång, förklarar modern humanism att den “sanna historiska Jesus” i bibeln inte sa mycket om de egenskaper Han hade. Vilka är vi som argumenterar om Guds ord angående om vad Jesus sa och inte sa? Hur kan en ”forskare” två tusen år efter Jesu tid har bättre insyn om vad Jesus sa och inte sa än de som levde, tjänade, och undervisades av Jesus själv (Johannesevangeliet 14.26)?

Varför är frågan om Jesus sanna identitet så viktig? Varför spelar det någon roll om Jesus är Gud eller inte? Den viktigaste anledningen till att Jesus måste vara Gud är att om Han inte är Gud, skulle Hans död inte betala för skulden över hela världens synder (1 Johannesbrevet 2:29). Bara Gud kunde betala den oändliga skulden (Romarbrevet 5:8; 2 Korinthierbrevet 5:21). Jesus var tvungen att vara Gud för att kunde betala vår skuld. Jesus var tvungen att vara en man så att Han kunde dö. Räddningen är bara tillgänglig genom tron på Jesus Kristus! Jesu gudomlighet är anledningen till att Han är enda vägen till räddning. Jesu gudomlighet är anledningen till varför Han påstod, ”Jag är vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig” (Johannesevangeliet 14:6).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Vem är Jesus Kristus?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries