Den goda nyheten


Få evigt liv?

Hur får jag förlåtelse av Gud?

Vad betyder det att vara född på nytt?

Vad är de fyra andliga lagarna?

Finns det liv efter döden?

Vad är en Kristen?

Vad är syndabekännelse?

Vilken religion är rätt för mig?

Vad innebär det att acceptera Jesus som din personliga Frälsare?

Hur får jag det rätt ställt med Gud?

Var är romarbrevets väg till frälsning?

Vad är frälsningens plan?

Hur kan jag veta säkert att jag kommer till Himmeln när jag dör?

Är Jesus enda vägen till himmeln?

Jag har nyligen börjat tro på Jesus … Vad händer nu?


Återvänd till den svenska hemsidan

Den goda nyheten