settings icon
share icon
Fråga

Är Jesus Gud? Påstod Jesus någonsin vara Gud?

Svar


Vissa som förnekar att Jesus är Gud hävdar att Jesus aldrig sa att han är Gud. Det är korrekt att Bibeln aldrig skriver att Jesus säger de exakta orden: "Jag är Gud." Detta betyder dock inte att Jesus aldrig gjorde anspråk på att vara Gud.

Är Jesus Gud? – Jesus påstod sig vara Gud.

Ta till exempel Jesu ord i Johannes 10:30, "Jag och Fadern är ett." Vi behöver bara titta på judarnas reaktion på hans uttalande för att veta att han påstod sig vara Gud. De försökte stena honom av just denna anledning: "du som är en människa gör dig själv till Gud " (Joh 10:33, kursivering tillagd). Judarna förstod exakt vad Jesus påstod – gudom. När Jesus förklarade, "Jag och Fadern är ett", sa han att han och Fadern är av samma natur och väsen. Johannes 8:58 är ett annat exempel. Jesus förklarade: "Jesus sa till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Jag Är, innan Abraham blev till." Detta är en referens tillbaka till 2 Mosebok 3:14 när Gud uppenbarade sig som "JAG ÄR". Judarna som hörde detta uttalande svarade genom att ta upp stenar för att döda honom för hädelse, som den mosaiska lagen befallde (3 Moseboken 24:16).

Är Jesus Gud? — Hans anhängare förklarade att han var Gud.

Johannes poänterar Jesu gudom: "Ordet [Jesus] var Gud" och "Ordet blev kött" (Johannes 1:1, 14). Dessa verser visar tydligt att Jesus är Gud i köttet. Apostlagärningarna 20:28 säger oss: "den Helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod." Vem köpte kyrkan med sitt eget blod? Jesus Kristus. Och samma vers förklarar att Gud köpte sin kyrka med sitt eget blod. Därför är Jesus Gud.

Lärjungen Thomas förklarade om Jesus: "Min Herre och min Gud" (Johannes 20:28). Jesus tillrättavisar honom inte. Titus 2:13 uppmuntrar oss att vänta på vår Guds och Frälsares, Jesu Kristi ankomst (se även 2 Petrus 1:1). I Hebreerbrevet 1:8 förklarar Fadern om Jesus, "Men till Sonen säger han: Gud, din tron varar från evighet till evighet, ditt rikes spira är rättvisans spira." Fadern tilltalar Jesus. som Gud, vilket innebär att Jesus verkligen är Gud.

I Uppenbarelseboken instruerade en ängel aposteln Johannes att bara dyrka Gud (Uppenbarelseboken 19:10). Flera gånger i Skriften tar Jesus emot tillbedjan (Matteus 2:11; 14:33; 28:9, 17; Lukas 24:52; Johannes 9:38). Han tillrättavisar aldrig människor för att de tillber honom. Om Jesus inte var Gud, skulle han ha sagt åt människor att inte tillbe honom, precis som ängeln i Uppenbarelseboken gjorde. Utöver dessa finns det många andra ställen i Skriften som argumenterar för att Jesus är Gud.

Är Jesus Gud? — Anledningen till att Jesus måste vara Gud.

Det viktigaste skälet till att Jesus måste vara Gud är att, om han inte är Gud, skulle hans död inte ha varit tillräcklig för att betala straffet för världens synder (1 Johannes 2:2). En skapad varelse, som Jesus skulle vara om han inte var Gud, kunde inte betala det oändliga straff som krävs för synd mot en oändlig Gud. Endast Gud kunde betala ett sådant oändligt straff. Endast Gud kunde ta på sig världens synder (2 Korinterbrevet 5:21), dö och uppstå och bevisa sin seger över synd och död.

Är Jesus Gud? Ja. Jesus förklarade sig vara Gud. Hans anhängare trodde att han var Gud. Frälsningens tillhandahållande fungerar bara om Jesus är Gud. Jesus är den inkarnerade Guden, den eviga Alfa och Omega (Uppenbarelseboken 1:8; 22:13), och Gud vår Frälsare (2 Petrus 1:1).

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Är Jesus Gud? Påstod Jesus någonsin vara Gud?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries