settings icon
share icon
Fråga

Var befanns sig Jesus de tre dagarna mellan Hans död och uppståndelse?

Svar


1 Petrusbrev 3:18-19 säger, ”Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse.”

Frasen, ”levande i anden,” i versen 18 är exakt samma konstruktion som frasen, ”i köttet.” Så det verkar vara bäst att relatera till ordet ”ande” som ordet ”kött.” Köttet och anden är Kristus kött och ande. Orden ”gjordes levande i anden,” poängterar det faktum att Kristus syndabärande och död gjorde separade Hans mänskliga ande från Fadern (Matteusevangeliet 27:46). Kontrasten är mellan kött och ande, som i Matteusevangeliet 27:41 och Romarbrevet 1:3-4, och inte mellan Kristi kött och den Helige Anden. När Kristus försonades synden var allt totalt, Hans ande återupplivade den förbindelse som hade brutits.

Först beskriver Petrusbrev 3:18-22 en nödvändig länk mellan Kristi lidande (vers 18) och Hans gudomlighet (vers 22). Bara Petrus specificerar information om vad som hände mellan de två händelserna. Ordet ”predikade” i vers 19 är inte det vanliga ordet i Nya Testamentet som beskriver predikningarna i evangeliet. Det betyder ordagrant att förebåda budskapet. Jesus led och dog på ett kors, Hans kropp dog, och Hans ande dog när han vad gjord av synd. Men Hans ande väcktes till liv och Han avkastade saynden till Fadern. Någon gång mellan Hans död och Hans uppståndelse tillkännagav Jesus att ”anden var fängslad”, enligt Petrus.

Till att börja med refererar Petrus till människor som ”själar och inte ”andar” (3:21). I Nya Testamentet är ordet ”ande” använt för att beskriva änglar och demoner, inte mänskliga varelser; och vers 22 verkar stödja detta. Ingenstans i bibeln står det att Jesus besökte helvetet. Apostlagärningarna 2:31 säger; ”Han lämnades inte i dödsriket, och hans kropp mötte inte förgängelsen.” Ordet ”havet” hänför att vara ett kungarike för de döda, en temporär plats där de väntar på uppståndelse. Uppenbarelseboken 20:11-15 gör en distinkt skillnad på havet och dödsriket. Dödsriket är en permanent plats för dem som är förlorade. Havet är en temporär plats.

Vår Herre avkastade Hans ande till Fadern, dog och någon gång mellan död och uppståndelse, besökte de dödas kungarike där Han gav ett budskap till de andliga varelserna (förmodligen de fallna änglarna; läs Judasbrev 6) som var kopplade till perioden innan Noaks tid. Vers 20 förklarar detta. Petrus påstod inte att Han avslöjade de fängslade andarna, men de kunde inte ha varit ett budskap om friköpande för att änglar inte kan bli räddade (Hebreerbrevet 2:16). Det var förmodligen ett uttalande om segern över Satan och hans värdar (1 Petrusbrev 3:22; Kolosserbrevet 2:15). Efesierbrevet 4:8-10 verkar antyda att Kristus var i ”paradiset” (Lukasevangeliet 16:20; 23:43) och tog med sig alla de som har trott på honom innan Hans död. Verserna ger inte många detaljer angående det, men de flesta bibliska forskare samtycker att med detta påstående.

Allt vi har att säga är att bibeln inte är helt tydlig med vad exakt Kristus gjorde de tre dagarna mellan Hans död och Uppståndelse. Det verkar som att Han predikade seger över de fallna änglarna och/eller till icke troende. Vad vi kan veta säkert är att Jesus inte gav folket en andra chans för att bli räddade. Bibeln säger att vi möter domen efter döden (Hebreerbrevet 9:27), inte en andra chans. Det finns inte någon definitivt tydligt svar på var Jesus gjorde tiden mellan Hans död och uppståndelse. Kanske är detta ett mysterium vi kommer att förstå när vi möter Gud.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Var befanns sig Jesus de tre dagarna mellan Hans död och uppståndelse?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries