settings icon
share icon
Fråga

Har Jesus verkligen existerat? Finns det några historiska belägg för Jesus Kristus?

Svar


Vanligtvis, när denna fråga ställs, underförstår personen som ställer frågan "utanför Bibeln". Vi delar inte åsikten att Bibeln inte kan anses vara en källa till bevis för Jesu existens. Nya testamentet innehåller hundratals referenser till Jesus Kristus. Det finns de som daterar nedtecknandet av evangelierna till det andra århundradet e.Kr., mer än 100 år efter Jesu död. Även om detta skulle vara fallet (vilket vi starkt ifrågasätter), anses skrifter mindre än 200 år efter att händelserna ägde rum mycket tillförlitliga bevis, när det gäller antika bevis. Vidare medger den stora majoriteten av forskare (kristna och icke-kristna) att att Paulus brev (åtminstone några av dem) faktiskt skrevs av Paulus i mitten på det första århundradet e.Kr., mindre än 40 år efter Jesu död. När det gäller forntida manuskript är detta ett utomordentligt starkt bevis på att det fanns en man vid namn Jesus i Israel i början av det första århundradet e.Kr.

Det är också viktigt att inse att år 70 e.Kr. invaderade och förstörde romarna Jerusalem och större delen av Israel och slaktade dess invånare. Hela städer brändes bokstavligen ner till grunden. Vi borde därför inte bli förvånade om många bevis på Jesu existens förstördes. Många ögonvittnen till Jesus lär ha dödats. Detta begränsar sannolikt mängden av kvarvarande ögonvittnesrapporter om Jesus.

Trots att Jesu gärningar till stor del var begränsade till ett relativt oviktigt område i ett litet hörn av det romerska riket, finns det en överraskande mängd information om Jesus i sekulära historiska källor. Några av de viktigare sekulära historiska bevisen på Jesu existens inkluderar följande:

Den första århundradets romerska Tacitus, som anses vara en av den antika världens mer exakta historiker, nämnde vidskepliga "kristna" (ett ord som syftar på Kristi efterföljare), som förföljdes av Pontius Pilatus under Tiberius regering. Suetonius, chefssekreterare för kejsar Hadrianus, skrev att det fanns en man som hette Chrestus (eller Kristus) som levde under det första århundradet (Annaler 15.44).

Flavius Josephus är den mest kända judiska historikern. I sin bok ”Judiska fornminnen” hänvisar han till Jakob, "bror till Jesus, som även kallas Kristus." Det finns en kontroversiell vers (18:3) som säger: "Nu fanns vid den här tiden Jesus, en vis man, om det är tillåtet att kalla honom en man. Ty han var en som utförde överraskande bedrifter ... Han var Kristus ... han visade sig för dem, levande igen på tredje dagen, som de gudomliga profeterna hade förutsagt, och tio tusen andra underbara ting om honom." En version lyder: "Vid den här tiden fanns det en vis man som hette Jesus. Hans uppförande var bra och [han] var känd för att vara dygdig. Och många människor bland judarna och de andra nationerna blev hans lärjungar. Pilatus dömde honom till att korsfästas och att dö. Men de som blev hans lärjungar övergav inte sitt lärjungaskap. De rapporterade att han hade visat sig för dem tre dagar efter sin korsfästelse och att han levde; därför var han kanske Messias, vilken profeterna har tillskrivit underverk."

Julius Africanus citerar historikern Thallus i en diskussion om mörkret som följde på Kristi korsfästelse (Extant Writings, 18).

Plinius den yngre, i brev 10:96, registrerade tidiga kristna former av tillbedjan inklusive det faktum att kristna dyrkade Jesus som Gud och var mycket etiska, och han inkluderar en hänvisning till kärleksmåltiden och nattvarden.

Den babyloniska Talmud (Sanhedrin 43a) bekräftar Jesu korsfästelse på påskafton och anklagelserna mot Kristus att han utövade trolldom och uppmuntrade till judiskt avfall.

Lucian av Samosata var en grekisk författare från andra århundradet som meddelar att Jesus dyrkades av kristna, introducerade nya läror och korsfästes för dem. Han sa att Jesu lära inkluderade de troendes brödraskap, vikten av omvändelse och vikten av att förneka andra gudar. Kristna levde enligt Jesu lagar, trodde att de var odödliga och kännetecknades av dödsförakt och försakelse av materiellt gods.

Mara Bar-Serapion bekräftar att Jesus ansågs vara en vis och dygdig man, ansågs av många vara Israels kung, dödades av judarna och levde vidare i sina anhängares läror.

Sedan har vi alla de gnostiska skrifterna (Sanningens evangelium, Johannes hemliga bok, Thomasevangeliet, Avhandlingen om uppståndelsen, etc.) som alla nämner Jesus.

Faktum är att vi nästan kan rekonstruera evangeliet bara från tidiga icke-kristna källor: Jesus kallades Kristus (Josephus), gjorde "magi", ledde Israel in i nya läror och hängdes på påsk för dem (Babyloniska Talmud) i Judeen (Tacitus), men påstod sig vara Gud och skulle återvända (Eliezar), vilket hans anhängare trodde, och dyrkade Honom som Gud (Plinius den yngre).

Det finns överväldigande bevis för Jesu Kristi existens, både i den sekulära och bibliska historien. Det kanske största beviset på att Jesus existerade är det faktum att bokstavligen tusentals kristna under det första århundradet e.Kr., inklusive de tolv apostlarna, var villiga att ge sina liv som martyrer för Jesus Kristus. Människor kan vara villiga att dö för vad de tror är sant, men inga är villiga att dö för vad de vet är en lögn.

EnglishÅtervänd till den svenska hemsidan

Har Jesus verkligen existerat? Finns det några historiska belägg för Jesus Kristus?
Dela denna sida: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries