settings icon
share icon

Otázky týkajúce sa katolicizmu

Dovoľte nám, aby sme jednoznačne ujasnili, že GotQuestions.org nie je katolícka služba. Sme pevne presvedčení, že jedine Biblia má byť naším sprievodcom pre vieru a praktický život. Hoci uznávame hodnotu cirkevných tradícií, odmietame akceptovať akúkoľvek tradíciu, ktorá nemá jednoznačnú podporu v Božom Slove. Náš „konflikt” s katolicizmom spočíva v správnej interpretácii Biblie. Nižšie sú uvedené najčastejšie otázky, ktoré dostávame od katolíkov a o katolicizme.

Dostávame mnoho „sťažností” od katolíkov, že naše články o rímskokatolíckej cirkvi neuvádzajú presne to, čo katolícka cirkev učí a praktizuje. Dostávame aj mnoho komplimentov od bývalých katolíkov, ktorí uvádzajú, že naše články o rímskokatolíckej cirkvi sú absolútne pravdivé. Všetky naše články týkajúce sa katolíckych tém napísali bývalí katolíci, ktorí opustili katolícku cirkev po porovnaní toho, čo katolícka cirkev učí a praktizuje s Bibliou. Tieto články sa spájajú s dôkladným výskumom. Sme pevne presvedčení, že presne prezentujú doktríny katolíckej cirkvi. S našími závermi môžete nesúhlasiť, sú však výsledkom práce ľudí, ktorí boli katolíkmi dlhé roky, ktorí sa učili katolícke doktríny, praktizovali katolicizmus, študovali katolícku teológiu a v rámci katolíkov sa obrátili. Nerozdávame rany katolíckej cirkvi ani neprejavujeme nenávisť voči katolíkom. Jednoducho veríme, že v rámci katolíckej cirkvi existuje niekoľko vážnych dogmatických problémov, ktorým je potrebné sa venovať na základe Biblie.

Je tiež pravda, že praktiky mnohých katolíkov sa odchyľujú od „oficiálnych tradícií” rímskokatolíckej cirkvi. Napríklad, rímskokatolícka cirkev „oficiálne” neučí katolíkov vzývať Máriu, ale skôr ju uznávať a mať v úcte. Avšak na základe pozorovania je úplne zrejmé, že mnohí katolíci sa Márii fakticky klaňajú. Je to výsledkom toho, že sa rímskokatolíckej cirkvi nedarí učiť a vysvetľovať svoje doktríny. Mnohí katolíci nemajú ani len tušenia o tom, čo katolícke doktríny a praktiky naozaj znamenajú a naznačujú. Niektoré z našich článkov týkajúcich sa katolicizmu môžu viac reagovať na nebiblické praktiky niektorých (alebo väčšiny) katolíkov a nie nevyhnutne „oficiálnych pozícií” rímskokatolíckej cirkvi.Som katolík, prečo by som mal uvažovať o tom, že sa stanem kresťanom?

Aký je pôvod katolíckej cirkvi?

Je katolicizmus falošné náboženstvo? Sú katolíci spasení?

Sú katolícke vierovyznanie a praktiky biblické?

Čo je to katolícka sviatosť svätej Eucharistie? Aká je katolícka definícia oslavy svätej Eucharistie?

Čo je sola scriptura?

Čo sú to apokryfné / deuterokánonické knihy? Patria apokryfné / deuterokánonické knihy do Biblie?

Čo hovorí Biblia o panne Márii?

Čo je nepoškvrnené počatie?

Je modlitba k svätým / Márii biblická?

Je uctievanie svätých / Márie biblické?

Čo je to transubstanciácia?

Je sedem katolíckych sviatostí biblických?

Čo hovorí Biblia o očistci?

Čo bola protestantská reformácia?

Je modlitba ruženca biblická?

Čo hovorí Biblia o pápežovi / pápežstve?

Aká bola prvotná / pôvodná cirkev? Je pôvodná / prvotná cirkev tá pravá cirkev?

Čo hovorí Biblia o krste detí?

Kto sú kresťanskí svätí podľa Biblie?

Čo hovorí Biblia na vyznávanie hriechov kňazovi?

Mala by mať katolícka tradícia rovnakú alebo väčšiu autoritu ako Biblia?

Je postupnosť biskupov biblická?Návrat na slovenskú Domovská stránka

Otázky týkajúce sa katolicizmu
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries