settings icon
share icon
Otázka

Čo sú to apokryfné / deuterokánonické knihy? Patria apokryfné / deuterokánonické knihy do Biblie?

Odpoveď


Rímskokatolícke Biblie majú o niekoľko kníh viac v Starom zákone ako protestanské Biblie. Tieto knihy sa označujú ako apokryfy alebo deuterokánonické knihy. Slovo „apokryf” znamená „skrytý”, zatiaľ čo slovo „deuterokánonický” znamená „druhý kánon”. Apokryfy / deuterokánony boli napísané predovšetkým v čase medzi Starým a Novým zákonom. Tieto knihy sa nazývajú: 1 Ezdrášova, 2 Ezdrášova, Tobiáš, Judita, Múdrosť Šalamúnova, Sirachovcova, Kniha Baruchova, List Jeremiáša, Modlitba Manassesova, 1 Machabejcov, 2 Machabejcov, ako aj prídavky k biblickým knihám Ester a Daniel.

Izraelský národ zaobchádzal s apokryfnými / deuterokánonickými knihami s rešpektom, ale nikdy ich neprijal ako skutočné knihy židovskej Biblie. Prvotná kresťanská cirkev prejednávala stav apokryfov / deuterokánonov, ale len málo prvotných kresťanov bolo presvedčených o tom, že by mali patriť do kánonu Písma. Nový zákon stokrát cituje zo Starého zákona, ale nikde necituje ani sa nezmieňuje o apokryfných / deuterokánonických knihách. Navyše, v apokryfoch / deuterokánonoch existuje mnoho dokázaných chýb a protirečení.

Apokryfné / deuterokánonické knihy učia mnohé veci, ktoré nie sú pravdivé a nie sú historicky presné. Zatiaľ čo mnohí katolíci predtým akceptovali apokryfy / deuterokánony, rímskokatolícka cirkev oficiálne pridala apokryfy / deuterokánony do svojej Biblie až na Tridentskom koncile v roku 1546 n.l., predovšetkým ako odozvu na protestantskú reformáciu. Apokryfy / deuterokánony podporujú niektoré z vecí, v ktoré rímskokatolícka cirkev verí a ktoré praktizuje, ktoré však nie sú v súlade s Bibliou. Príkladmi sú modlitba za mŕtvych, prosba „svätých” v Nebi za ich modlitby, uctievanie anjelov a „dávanie milodarov” za odčinenie hriechov. Niektorí hovoria, že apokryfy / deuterokánony sú pravdivé a správne. Avšak kvôli historickým a teologickým chybám sa musia tieto knihy vnímať ako nepresné historické a náboženské dokumenty, nie ako inšpirované a autoritatívne Božie Slovo.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo sú to apokryfné / deuterokánonické knihy? Patria apokryfné / deuterokánonické knihy do Biblie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries