settings icon
share icon
Otázka

Je katolicizmus falošné náboženstvo? Sú katolíci spasení?

Odpoveď


Najdôležitejší problém s rímskokatolíckou cirkvou je jej presvedčenie, že samotná viera v Krista nie je pre spasenie dostatočná. Biblia však jasne a konzistentne tvrdí, že spasenie sa získava prijatím Ježiša Krista ako Spasiteľa vierou na základe milosti (Ján 1:12; 3:16,18,36; Skutky 16:31; Rimanom 10:9-10,13; Efežanom 2:8-9). Rímskokatolícka cirkev toto odmieta. Oficiálna pozícia rímskokatolíckej cirkvi je, že osoba musí veriť v Ježiša Krista A byť pokrstená A prijímať Eucharistiu spolu s ďalšími sviatosťami A podrobovať sa nariadeniam rímskokatolíckej cirkvi A vykonávať záslužné skutky A nezomrieť so žiadnymi smrteľnými hriechmi A atď., atď. Katolícka odchýlka od Biblie v tejto najpodstatnejšej záležitosti, spasenia, znamená, že katolicizmus je naozaj falošné náboženstvo. Ak niekto verí v to, čo katolícka cirkev oficiálne učí, nebude spasený. Akékoľvek tvrdenie, že skutky či obrady sa musia pridať k viere na to, aby sa dosiahlo spasenie, je tvrdením, že smrť Ježiša nebola na úplné zaplatenie za naše spasenie dostatočná.

Zatiaľ čo je spasenie vierou najrozhodujúcejšia záležitosť pri porovnaní rímskeho katolicizmu s Božím Slovom, existuje aj mnoho ďalších rozdielov a nezrovnalostí. Rímskokatolícka cirkev učí mnoho doktrín, ktoré sú v rozpore s tým, čo vyhlasuje Biblia. Medzi ne patria nástupníctvo apoštolov, uctievanie svätých a Márie, modlitba k svätým alebo k Márii, pápež / pápežstvo, krst detí, transubstanciácia, všeobecné odpustky, systém sviatostí a očistec. Zatiaľ čo katolíci tvrdia, že tieto pojmy majú podporu Písma, žiadne z týchto učení nemá akýkoľvek pevný základ v jasnom učení Písma. Tieto predstavy vyplývajú z katolíckej tradície, nie z Božieho Slova. V skutočnosti sú všetky očividne v protiklade s biblickými princípmi.

Čo sa týka otázky „Sú katolíci spasení?”, tak na túto otázku sa odpovedá ťažšie. Nie je možné poskytnúť všeobecné vyhlásenie týkajúce sa spasenia všetkých členov akejkoľvek kresťanskej denominácie. Nie VŠETCI baptisti sú spasení. Nie VŠETCI presbyteriáni sú spasení. Nie VŠETCI luteráni sú spasení. O spasení rozhoduje samotná osobná viera v Ježiša ako ceste ku spaseniu, nie tituly či príslušnosť k denominácii. Napriek nebiblickému presvedčeniu a praktikám rímskokatolíckej cirkvi, určite existujú skutoční veriaci, ktorí navštevujú rímskokatolícke kostoly. Existuje mnoho rímskokatolíkov, ktorí naozaj prijali svoju vieru v Ježiša Krista ako jediný prostriedok ku spaseniu. Títo katolícki kresťania sú však veriacimi napriek tomu, čo katolícka cirkev učí, nie kvôli tomu, čo učí. Katolícka cirkev do rôznej miery učí z Biblie a vedie ľudí k Ježišovi Kristovi ako Spasiteľovi. Výsledkom je, že ľudia v katolíckych kostoloch sú niekedy spasení. Biblia má účinok vždy, keď sa hlása (Izaiáš 55:11). Katolícki kresťania zostávajú v katolíckej cirkvi kvôli tomu, že si neuvedomujú, za čím katolícka cirkev naozaj stojí, kvôli rodinnej tradícii a nátlaku rovesníkov, alebo kvôli túžbe získať ostatných katolíkov pre Krista.

Zároveň však katolícka cirkev odvádza mnohých ľudí od vzťahu s Kristom na základe pravej viery. Nebiblické presvedčenie a praktiky rímskokatolíckej cirkvi často poskytujú nepriateľom Krista zámienku na rúhanie. Rímskokatolícka cirkev nie je cirkev, ktorú založil Ježiš Kristus. Nie je to cirkev, ktorá vychádza z učenia apoštolov (ako je to popísané v knihe Skutkov a novozákonných apoštolských listoch). Zatiaľ čo boli slová v Marekovi 7:9 nasmerované k farizeom, presne popisujú rímskokatolícku cirkev, „Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie.”

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je katolicizmus falošné náboženstvo? Sú katolíci spasení?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries