settings icon
share icon
Otázka

Je modlitba k svätým / Márii biblická?

Odpoveď


Otázka katolíkov modliacich sa k svätým je otázkou plnou zmätku. Oficiálnou pozíciou rímskokatolíckej cirkvi je, že katolíci sa nemodlia K svätým či Márii, ale že skôr môžu žiadať svätých alebo Máriu, aby sa ZA nich modlili. Oficiálna pozícia rímskokatolíckej cirkvi je, že požiadanie svätých o ich modlitby sa ničím nelíši od požiadania niekoho tu na zemi, aby sa modlil za vás. Prax mnohých katolíkov sa však rozchádza s oficiálnym učením rímskokatolíckej cirkvi. Mnoho katolíkov sa naozaj priamo modlí k svätým a/alebo k Márii, pričom ich žiadajú o pomoc – namiesto toho, aby žiadali svätých a/alebo Máriu o orodovanie za pomoc u Boha. Nech je to však akokoľvek, či už sa niekto modlí k svätému alebo Márii, alebo žiada o modlitbu, žiadna z týchto praktík nemá biblický základ.

Na žiadnom mieste Biblia nevedie veriacich v Krista, aby sa modlili ku komukoľvek inému okrem Boha. Biblia nikde nepovzbudzuje a ani len nespomína, aby veriaci žiadali jednotlivých ľudí v Nebi o ich modlitby. Prečo sa potom tak veľa katolíkov modlí k Márii a/alebo svätým, alebo žiada o ich modlitby? Katolíci vnímajú Máriu a svätých ako „sprostredkovateľov” k Bohu. Veria, že svätý, ktorý je oslávený v Nebi, má „priamejší prístup” k Bohu ako máme my. A preto, ak svätý prednesie modlitbu pred Boha, je účinnejšia ako naša modlitba priamo k Bohu. Táto predstava je zjavne nebiblická. Židom 4:16 nám hovorí, že my, veriaci tu na zemi, môžeme „...so smelou dôverou pristupovať ku trónu milosti...”

1 Timoteovi 2:5 hovorí, „Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek Kristus Ježiš.”. Neexistuje nik, kto by mohol plniť úlohu prostredníka medzi nami a Bohom. Ak je Ježiš JEDINÝ prostredník, to naznačuje, že Mária a svätí nemôžu byť prostredníkmi. Nemôžu sprostredkovať naše modlitebné prosby k Bohu. Navyše, Biblia nám hovorí, že Ježiš Kristus sám prosí za nás pred Otcom, „prečo aj môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primlúval za nich” (Židom 7:25). Načo by sme potrebovali Máriu alebo svätých, ktorí by orodovali za nás, keď máme samotného Ježiša, ktorý sa za nás prihovára? Koho by Boh počúval pozornejšie ako svojho Syna? Rimanom 8:26-27 popisuje Ducha Svätého, ktorý sa prihovára za nás. Aká potreba by mohla ešte existovať, pre ktorú by sme potrebovali Máriu alebo svätých orodujúcich za nás, keď máme 2. a 3. člena Trojice, ktorí sa už za nás prihovárajú pred Otcom v Nebi?

Katolíci argumentujú, že modlitba k Márii a svätým sa ničím nelíši od toho, keď niekoho tu na zemi požiadame, aby sa za nás modlil. Preverme teda toto tvrdenie. (1) Apoštol Pavol žiada ostatných kresťanov, aby sa modlili zaňho v Efežanom 6:19. Mnoho biblických veršov uvádza veriacich, ako sa jeden za druhého modlia (2 Korinťanom 1:11; Efežanom 1:16; Filipänom 1:19; 2 Timoteovi 1:3). Biblia nikde nespomína nikoho, kto by žiadal niekoho v Nebi, aby sa za neho modlil. Biblia nikde nepopisuje nikoho v Nebi, kto by sa modlil za niekoho na zemi. (2) Biblia neuvádza ani len náznak toho, že by Mária alebo svätí mohli vypočuť naše modlitby. Mária a svätí nie sú vševedúci. Dokonca aj keď sú oslávení v Nebi, stále sú to len ohraničené bytosti s obmedzeniami. Ako by vôbec mohli vypočuť modlitby miliónov ľudí? Vždy, keď Biblia spomína modlitbu alebo rozhovor s mŕtvymi, je to v kontexte čarodejníctva, bosoráctva, čiernokňažníctva a veštenia - čo sú také aktivity, ktoré Biblia prísne odsudzuje (Leviticus 20:27; Deuteronomium 18:10-13). Jediný prípad, keď sa vyskytol rozhovor so „svätým”, bol rozhovor so Samuelom v 1 Samuelovej 28:7-19, pričom Samuel nebol veľmi nadšený z toho, že ho vyrušujú. Je očividne zrejmé, že modlitba k Márii alebo svätým je úplne odlišná od požiadania niekoho tu na zemi, aby sa za vás modlil. Jeden spôsob modlitby má silný biblický základ, druhý zasa nemá absolútne žiadny biblický základ.

Boh neodpovedá na modlitby na základe toho, kto sa modlí. Boh odpovedá na modlitby na základe toho, či sú vyslovené v súlade s Jeho vôľou (1 Jánova 5:14-15). Neexistuje žiadne opodstatnenie ani žiadna potreba pre modlitbu ku komukoľvek inému ako k samotnému Bohu. Neexistuje žiadne opodstatnenie pre žiadanie tých, ktorí sú v Nebi, aby sa za nás modlili. Jedine Boh dokáže vypočuť naše modlitby. Jedine Boh dokáže odpovedať na naše modlitby. Nikto iný v Nebi nemá lepší prístup k Božiemu trónu ako my prostredníctvom modlitby (Židom 4:16).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je modlitba k svätým / Márii biblická?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries