settings icon
share icon
Otázka

Kto sú kresťanskí svätí podľa Biblie?

Odpoveď


Slovo svätý pochádza z gréckeho slova „hagios”, čo znamená „zasvätený Bohu, svätý, oddaný, zbožný”. Takmer vždy sa používa v množnom čísle, „svätí”. „…Pane, počul som od mnohých ľudí o tomto mužovi, ako mnoho zlého učinil tvojim svätým v Jeruzaleme” (Skutky 9:13). „A stalo sa, keď Peter chodil po nich po všetkých, že zišiel I k svätým, ktorí bývali v Lydde” (Skutky 9:32). „čo som aj urobil v Jeruzaleme a mnoho zo svätých som ja pozatváral do žalárov …” (Skutky 26:10). Existuje len jeden prípad jednotného čísla a to je „Pozdravte každého svätého v Kristu Ježišovi…” (Filipänom 4:21). V Písme je 67 použití množného čísla „svätí” v porovnaní s len jedným použitím jednotného čísla „svätý”. Ale dokonca aj v tomto jednom prípade je množné číslo svätí vyjadrené v kontexte „…každého svätého…” (Filipänom 4:21).

Pojem, ktorý vyjadruje slovo „svätý”, sa týka skupiny ľudí oddelenej pre Pána a Jeho kráľovstvo. Existujú tri zmienky vzťahujúce sa na zbožný charakter svätých; „aby ste ju prijali v Pánovi hodne svätých …” (Rimanom 16:2). „na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho” (Efežanom 4:12). „A smilstvo a vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani nemenuje medzi vami, ako sa sluší svätým” (Efežanom 5:3).

Preto, podľa jazyka Písma sú „svätí” telom Krista, kresťania, cirkev. Všetci kresťania sa považujú za svätých. Všetci kresťania sú svätí…a zároveň sa aj majú nazývať svätými. 1 Korinťanom 1:2 to vyjadruje jasne, „cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým…” Slová „posvätení” a „svätí” (angl. „holy”) pochádzajú z rovnakého gréckeho koreňa ako slovo, ktoré sa bežne prekladá ako „svätí” (angl. „saints”). Kresťania sú svätí kvôli svojmu spojeniu s Ježišom Kristom. Kresťania sú povolaní byť svätými, aby stále viac umožňovali svojmu každodennému životu pripodobňovať sa životu v Kristovi. Toto je biblický popis a povolanie svätých.

Ako zodpovedá chápanie rímskokatolíckej cirkvi „svätých” biblickému učeniu? Nie veľmi dobre. V rímskokatolíckej teológii sú svätí v nebi. V Biblii sú svätí na zemi. V rímskokatolíckom učení sa žiadna osoba nestane svätou, pokiaľ nie je „blahorečená” alebo „vyhlásená za svätú” pápežom alebo prominentným biskupom. V Biblii každý, kto prijali Ježiša Krista vierou, je svätý. V praxi rímskokatolíckej cirkvi sa svätí uctievajú, ľudia sa k nim modlia a v niektorých prípadoch sa zbožňujú. V Biblii sú práve svätí povolaní k tomu, aby uctievali a zbožňovali samotného Boha a jedine k Nemu sa modlili.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto sú kresťanskí svätí podľa Biblie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries