settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o krste detí?

Odpoveď


V rôznych kresťanských denomináciách existuje mnoho zmätku ohľadom krstu. Nie je to však výsledkom toho, že by Biblia uvádzala mätúce informácie o krste. Biblia úplne jasne hovorí o tom, čo je krst, pre koho je určený a na čo slúži. V Biblii boli pokrstení len tí veriaci, ktorí uverili v Krista - ako verejné svedectvo ich viery a stotožnenie sa s Ním (Skutky 2:38; Rimanom 6:3-4). Krst vo vode ponorením je krokom poslušnosti nasledujúcim po viere v Krista. Je to vyhlásenie viery v Krista, vyjadrenie podriadenosti Jemu a stotožnenie sa s Jeho smrťou, pochovaním a vzkriesením.

So zreteľom na vyššie uvedené nie je krst detí konanie, ktoré by bolo v súlade s Bibliou. Malé dieťa ešte nedokáže uveriť v Krista. Nemluvňa nedokáže uskutočniť vedomé rozhodnutie o poslušnosti Kristovi. Nedokáže porozumieť tomu, čo krst vodou symbolizuje. V Biblii nie je zaznamenaný žiadny krst detí. Krstom detí sa vlastne začal používať spôsob krstu kropením a polievaním - keďže je nerozumné a nebezpečné ponárať dieťa pod vodu. Dokonca ani len spôsob krstu detí nie je v súlade s Bibliou. Ako môže polievanie či kropenie znázorňovať smrť, pochovanie a vzkriesenie Ježiša Krista?

Mnoho kresťanov, ktorí praktizujú krst detí, konajú tak kvôli tomu, že ho chápu ako novú zmluvu ekvivalentnú s obriezkou. Z tohto pohľadu, tak ako obriezkou vstupoval Žid do zmluvy Abraháma a Mojžiša, tak aj krstom vstupuje človek do Novej zmluvy spasenia prostredníctvom Ježiša Krista. Tento pohľad je však absolútne nebiblický. Nový zákon nikde takýmto spôsobom nespája krst a obriezku. Nový zákon nikde nepopisuje krst ako znamenie Novej zmluvy. Je to viera v Ježiša Krista, ktorá umožňuje človeku, aby získal požehnania vyplývajúce z Nového zákona (1 Korinťanom 11:25; 2 Korinťanom 3:6; Židom 9:15).

Krst človeka nespasí. Nezáleží na tom, či ste boli pokrstení ponorením, poliatím či pokropením - pokiaľ ste najprv neuverili Kristovi vierou na spasenie, krst (bez ohľadu na jeho spôsob) je bezvýznamný a zbytočný. Krst vo vode ponorením je krokom poslušnosti, ktorý sa má vykonať po získaní spasenia ako verejné vyznanie viery v Krista a stotožnenia sa s Ním. Krst detí nezapadá do biblickej definície krstu ani biblického spôsobu krstu. Ak si kresťanskí rodičia želajú zasvätiť svoje dieťa Kristovi, potom je táto služba zasvätenia dieťaťa úplne v poriadku. Ale aj v prípade, že sa deti zasvätia Pánovi, keď vyrastú, budú musieť aj tak vykonať osobné rozhodnutie uveriť v Ježiša Krista na to, aby boli spasené.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o krste detí?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries