settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o očistci?

Odpoveď


Podľa Katolíckej encyklopedie je očistec „miestom alebo stavom dočasnej odplaty pre tých, ktorí, odíduc z tohto života v Božej milosti, nie sú úplne oslobodení od ľahkých hriechov, alebo kvôli svojim prestúpeniam nezaplatili úplne to, čo by mali”. Ak to zhrnieme, v katolíckej teológii je očistec miestom, na ktoré odchádza duša kresťana po smrti, aby bola očistená od hriechov, ktoré neboli dostatočne odčinené počas života. Je táto doktrína o očistci v súlade s Bibliou? Absolútne nie!

Ježiš zomrel, aby zaplatil pokutu za všetky naše hriechy (Rimanom 5:8). Izaiáš 53:5 tvrdí, „a on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti; kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho, a jeho sinavicou sme uzdravení.” Ježiš trpel za naše hriechy, aby sme my mohli byť oslobodení od utrpenia. Povedať, že aj my musíme trpieť za naše hriechy, je rovnaké ako povedať, že utrpenie Ježiša bolo nedostatočné. Povedať, že my si musíme odčiniť svoje hriechy očistením v očistci, je poprieť dostatočnosť obete Ježiša za odčinenie našich hriechov (1 Jána 2:2). Predstava, že musíme trpieť za naše hriechy po smrti je v rozpore so všetkým, čo Biblia hovorí o spasení.

Základnou pasážou Písma, na ktorú katolíci poukazujú ako na dôkaz očistca, je 1 Korinťanom 3:15, v ktorej sa hovorí, „ak zhorí niečie dielo, bude mať škodu, a on sám bude zachránený, ale tak ako skrze oheň.” Táto pasáž (1 Korinťanom 3:12-15) používa ilustráciu rôznych vecí prechádzajúcich cez oheň ako opis diela kresťanov, ktoré sa posudzuje. Ak má naše dielo dobrú kvalitu „zlato, striebro, drahé kamene”, prejdú cez oheň bez poškodenia a my za ne dostaneme odmenu. Ak naše dielo má nedostatočnú kvalitu „drevo, seno a slama”, bude strávené ohňom a nebude žiadna odmena. Táto pasáž nehovorí o tom, že by samotní veriaci prechádzali ohňom, ale skôr, že dielo veriaceho prechádza ohňom. 1 Korinťanom 3:15 sa vzťahuje na veriaceho „unikajúceho cez plamene”, nie „očisťovaného plameňmi”.

Očistec, ako mnoho ďalších katolíckych doktrín, sa zakladá na nepochopení povahy Kristovej obete. Katolíci vnímajú omšu / Eucharistiu ako opätovné predkladanie Kristovej obete, pretože nepochopili, že Ježišova obeť bol raz a navždy absolútne a úplne postačujúca (Židom 7:27). Katolíci vnímajú záslužné skutky ako príspevok k spaseniu kvôli tomu, že nerozpoznali to, že Ježišova obetná platba už nepotrebuje žiadny dodatočný „príspevok” (Efežanom 2:8-9). Podobne, aj očistec katolíci chápu ako miesto očistenia v rámci prípravy na Nebo, pretože nechápu, že kvôli Ježišovej obeti už sme očistení, vyhlásení za spravodlivých, je nám odpustené, sme vykúpení, zmierení a posvätení.

Samotná predstava očistca, ako aj všetky doktríny, ktoré sa s ním často spájajú (modlitba za mŕtvych, odpustky, záslužné činy v mene mŕtvych, atď.) majú problém s poznaním, že Ježišova smrť bola dostatočná na zaplatenie pokuty za VŠETKY naše hriechy. Ježiš, ktorý bol vtelením Boha (Ján 1:1,14), zaplatil nekonečnú cenu za náš hriech. Ježiš zomrel za naše hriechy (1 Korinťanom 15:3). Ježiš je obeťou za odčinenie našich hriechov (1 Jána 2:2). Obmedzenie Ježišovej obete na odčinenie dedičného hriechu, či našich hriechov spáchaných pred spasením, je vlastne napadnutím Osoby a Diela Ježiša Krista. Keby sme v akomkoľvek zmysle museli platiť, odčiniť alebo trpieť kvôli svojim hriechom – znamenalo by to, že Ježišova smrť nebola dokonalou, úplnou a postačujúcou obeťou.

Pre veriacich stav po smrti znamená byť „mimo tela a doma so svojim Pánom” (2 Korinťanom 5:6-8; Filipänom 1:23). Všimnite si, že sa tam nehovorí „mimo tela, v očistci s očisťujúcim ohňom”. Nie, pretože kvôli dokonalosti, úplnosti a dostatočnosti Ježišovej obete budeme po smrti ihneď v prítomnosti Pána, úplne očistení, oslobodení od hriechu, oslávení, zdokonalení a skutočne posvätení.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o očistci?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries