settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er meningen med livet?

Svar


Bibelen er veldig klar på hva våre mål i livet bør være. Man har i både Det Gamle og Det Nye Testamente søkes det etter, og oppdages livets formål. Salomo, den viseste mannen som noensinne har levd, oppdaget det nytteløse i livet når det leves bare for denne verden. Han gir disse avsluttende bemerkninger i boken Forkynneren: ”Her er konklusjonen i saken: Frykt Gud og hold hans bud, for dette er hele menneskets plikt. For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom, inkludert alt som er skjult; enten det er godt eller ondt” (Forkynneren 12:13-14). Salomo mener at livet handler om å ære Gud med våre tanker og liv og dermed holde hans bud, for en dag vil vi stå foran Ham i dommen. En del av våre mål i livet er å frykte Gud og adlyde ham.

En annen del av vårt formål er å se livet på denne jorden i perspektiv. I motsetning til de som har fokus på dette livet, så kong David for seg sin tilfredshet i tiden som kommer. Han sa: "Og jeg – i rettferdighet vil se ansiktet ditt, når jeg våkner, vil jeg være fornøyd med å se din skikkelse" (Salme 17:15). Til David, ville den fulle tilfredshet komme den dagen da han våknet (i det neste liv) og både se Guds ansikt (fellesskap med Ham) og være som Ham (1. Johannes 3:2).

I Salme 73 så snakker Asaf om hvordan han var fristet til å misunne de ugudelige som syntes å ha noen bekymringer og bygget sine formuer på ryggen av dem de tok fordel av, men da anså han sin endelige slutt. I motsetning til hva de ettertraktet, sier han i vers 25 hva som betydde noe for ham: "Hvem har jeg i himmelen utenom du? Og jorden har ingenting jeg ønsker foruten deg?." Til Asaf, betydde en relasjon med Gud over alt annet i livet. Uten det forholdet så har livet ingen reell hensikt.

Apostelen Paulus snakket om alt han hadde oppnådd religiøst før han ble konfrontert med den oppstandne Kristus, og han konkluderte med at alt var som en haug med gjødsel i forhold til den suverenitet det er å kjenne Jesus Kristus. I Filipperne 3:9-10 sier Paulus at han ønsker noe mer enn å kjenne Kristus og "bli funnet i Ham," å ha Hans rettferdighet og til å leve ved tro på Ham, selv om det betydde lidelse og til slutt død. Paulus' hensikt var å kjenne Kristus og oppnå rettferdighet gjennom tro på Ham, og leve i fellesskap med Ham, selv når det bidrar med lidelse (2. Timoteus 3:12). Til syvende og sist så han for seg tiden da han ville være en del av "oppstandelsen fra de døde."

Vårt formål i livet, som Gud opprinnelig skapte mennesket, er 1) prise Gud og nyte fellesskap med Ham, 2) ha gode relasjoner med andre, 3) arbeid, og 4) ha herredømme over jorden. Men så fort mennesket velger å synde så er vårt fellesskap med Gud brutt, relasjoner til andre er anstrengt, arbeid synes å være frustrerende og man sliter med å opprettholde noen form for herredømme over naturen. Bare ved å gjenopprette fellesskapet med Gud, ved troen på Jesus Kristus, kan formålet i livet bli gjenoppdaget og gjenopprettet.

Formålet med mennesket er å ære Gud og nyte Ham for alltid. Vi forherliger Gud ved å frykte og adlyde Ham, holde våre øyne på vårt fremtidige hjem i himmelen og kjenne Ham på et nært plan. Vi nyter Gud ved å følge Hans hensikt for våre liv, noe som gjør oss i stand til å oppleve sann og varig glede – det vil si, det rike livet Han ønsker for oss.

Meningen med livet ble satt i verk gjennom Jesus Kristus.

Som nevnt over, så er den egentlige meningen både nå og i evighet, i det at man gjenoppretter det forholdet med Gud som gikk tapt da Adam og Eva falt i synd. I dag er forholdet til Gud bare mulig gjennom hans sønn, Jesus Kristus. (Apostlenes gjerninger 4,12, Johannes 14,6, Johannes 1,12) Evig liv blir oppnådd når noen omvender seg fra sin synd og begynner og tro på Jesus Kristus som frelser. Og man ønsker ikke lenger å fortsette i synden, men vil at Gud skal forandre en og gjøre en til en ny person. (Se under ”Hva er Frelsens plan” for mer informasjon om dette svært viktige temaet.)

Den virkelige meningen med livet er ikke bare det å finne Jesus som frelser, selv om det er fantastisk. Tvert i mot, man finner virkelig meningen med livet når man begynner og følge Kristus som hans disippel, lærer av Ham, tilbringer tid med Ham i hans ord, Bibelen, kommuniserer med Ham i bønn, og i det å følge etter Ham i lydighet til hans bud. Hvis du er en ikke-troende (eller kanskje en nyfrelst) sier du kanskje til deg selv ”Det høres ikke særlig spennende eller oppfyllende ut for meg”! Men vær snill og les litt til. Jesus sa dette:

”Kom til meg alle dere som strever og har tungt og bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt og min byrde er lett”. (Matteus 11, 28-30) ”Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod”. (Johannes 10,10) ”Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge etter meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det”. (Matteus 16, 24-25) ”Ha din lyst og glede i Herren, så gir Han deg det ditt hjerte ønsker”! (Salme 37,4)

Det alle disse versene forteller oss er at vi har et valg. Vi kan fortsette og prøve og styre vårt eget liv, med det resultat at vi lever et liv i tomhet. Eller vi kan velge og gå etter Gud og hans vilje for våre liv med et rent hjerte, noe som vil resultere i at vi lever livet til fulle, at ditt hjertes behov blir møtt, og at du finner tilfredsstillelse og er fornøyd. Dette er på grunn av at vår Skaper elsker oss og ønsker det beste for oss. Det er ikke alltid det enkleste livet, men det som gir oss mest.

Til slutt vil jeg dele en billedlig fortelling jeg har lånt fra en venn som er pastor. Hvis du er sportsfan og bestemmer deg for å gå på en eller annen slags kamp, så kan du bruke noen få kroner på å få et sete langt oppe på tribunen, eller så kan du betale noen hundre for og komme helt nært innpå der det skjer. Slik er det i kristenlivet. Å se Gud virke på nært hold er ikke for søndagskristne. De har ikke betalt prisen. Å se Gud virke på nært hold er for de helhjertede Jesu disipler som helt har stoppet å jage etter deres egne mål i livet slik at de kan oppnå det som Gud ønsker i livene deres. De har betalt prisen, overgitt seg helt til Kristus og hans vilje, de erfarer livet til fulle, og de kan stå overfor seg selv, deres medmennesker og deres Skaper uten anger. Har du betalt prisen? Er du villig til å gjøre det? Hvis du er det, så kommer du ikke til å lete etter meningen og hensikten med livet igjen.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er meningen med livet?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries