settings icon
share icon
Spørsmål

Eksisterer Gud? Finnes det bevis for Guds eksistens?

Svar


Eksisterer Gud? Jeg synes det er interessant at denne debatten er stadig like aktuell. Nyere undersøkelser viser oss at over 90% av verdens befolkning i dag tror på Guds eksistens eller på en høyere makt. Likevel har av en eller annen grunn de som tror at Gud eksisterer fått ansvaret for å bevise at Han virkelig er til. Men jeg synes det burde vært motsatt.

Uansett så kan ikke Guds eksistens bevises eller motbevises. Bibelen sier til og med at vi må akseptere ved tro det faktum at Gud eksisterer. ”Uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at Han er til, og at Han lønner dem som søker Ham.” (Hebreerne 11,6) Hvis Gud ville det, kunne Han bare vise seg og bevise for hele verden at Han er til. Men hvis Han gjorde det, ville det ikke være nødvendig å tro. ”Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg tror du. Salige er de som ikke ser men likevel tror.” (Johannes 20,29)

Men det betyr ikke at det ikke finnes bevis for Guds eksistens. Bibelen sier ”Himmelen forkynner Guds herlighet, hvelvingen forteller om Hans henders verk. Den ene dag bærer bud til den andre, en natt gir sin kunnskap til sin neste. Det er ikke tale, det lyder ingen ord og ingen røst som kan høres. Men budskapet går over hele jorden, vitnesbyrdet når til verdens ende.” (Sal 19, 2-5) Ved å se på stjernene, forstå universets uendelighet, observere naturens undere og se skjønnheten i solnedgangen... alle disse tingene peker mot Gud, skaperen. Hvis dette ikke er nok, så er det også bevis for Gud i våre egne hjerter. Forkynneren 3,11 forteller oss ”Også evigheten har Han lagt i menneskenes hjerter”. Det er noe dypt inne i oss selv som vet at det er noe hinsides dette livet og denne verden. Vi kan fornekte denne kunnskapen med forstanden, men Guds nærvær i oss og gjennom oss vil fremdeles være der. Til tross for alt dette så advarer Bibelen oss mot at noen vil fremdeles nekte for Guds eksistens. ”Dåren sier i sitt hjerte: det finnes ingen Gud”. (Salme 14,1) Siden mer enn 98% av menneskene gjennom historien, i alle kulturer, sivilisasjoner og kontinenter har trodd på eksistensen av en eller annen slags Gud- så må det være noe (eller noen) som skaper denne troen.

I tillegg til de bibelske argumentene for Guds eksistens, så er det også logiske argumenter. Først er det den ontologiske tankegangen. Det mest populære av de ontologiske argumentene bruker faktisk konseptet Gud til å bevise Guds eksistens. Det begynner med definisjonen av Gud som ”det vesenet det ikke kan skapes noe større enn”.

Det blir så argumentert med at å eksistere er større enn å ikke eksistere, og derfor må det største skapende vesenet eksistere. Hvis Gud ikke eksisterte, så ville ikke Gud være det største skapende vesenet, men det ville motsi hele definisjonen på Gud.

Et annet syn er de teologiske argumentene. Det teologiske synet sier at siden universet viser en så utrolig flott konstruksjon, så må det ha vært en guddommelig designer. For eksempel, hvis jorden var bare noen hundre mil nærmere eller lenger bort fra solen, så ville ikke solen være i stand til å gi liv til alt det den gir liv til på jorden i dag. Hvis disse elementene i vår atmosfære var noen få prosent annerledes, ville alt levende på jorden dø. Oddsene for at et enkelt proteinmolekyl skal formere seg tilfeldig er 1 til 10 med 243 nuller bak. Hver enkelt celle er satt sammen av millioner av proteinmolekyler.

Den tredje måten å argumentere logisk for Guds eksistens er den kosmologiske drøftingen. Alt som trer i kraft må ha en årsak. Dette universet og alt i det er en effekt. Det må være noe som gjorde at alt begynte å eksistere. Sist men ikke minst, så må det være et noe som ikke er skapt- for at det skal kunne skape alle andre ting. Dette noe som ikke er skapt er Gud.

En fjerde drøftingsmåte er det moralske synet. Enhver kultur gjennom historien har hatt en form for lov. Alle har en følelse av rett og galt. Mord, løgn, stjeling og umoralskhet blir forkastet nesten over alt. Hvor kom kunnskapen om rett og galt fra hvis den ikke kom fra en hellig Gud?

Til tross for alt dette, så forteller Bibelen oss at menneskene vil forkaste den klare og ufornektelige kunnskapen om Gud og isteden tro på en løgn. Romerne 1,25 sier ”For de har byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, Han som er priset i evighet. Amen.” Bibelen sier også at menneskene er uten unnskyldning for ikke å tro på Gud. ”For Hans usynlige vesen, både Hans evige kraft og Hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av Hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning.” (Romerne 1,20.)

Folk hevder å ikke tro på Gud fordi det er ”ikke vitenskapelig” eller ”fordi det ikke er bevis”. Det som er sant er at i det folk erkjenner at det er en Gud, må de også innse at de er ansvarlige overfor Gud og har behov for tilgivelse fra Gud. (Romerne 3,23 og 6,23) Hvis Gud finnes, så må vi gjøre regnskap for våre handlinger til Ham. Hvis Gud ikke er til, så kan vi gjøre hva vi enn vil uten å bekymre oss for at Gud skal dømme oss. Jeg tror det er derfor evolusjonsteorien er så sterkt holdt fast ved av mange i vårt samfunn, for å gi folk et alternativ til det å tro på Gud, skaperen. Gud eksisterer, og innerst inne vet alle at Han finnes. Det faktum at noen prøver så febrilsk å motbevise at Han er til er faktisk et argument for Hans eksistens.

Tillat meg å komme med et siste argument for Guds eksistens. Hvordan vet jeg at Gud eksisterer? Jeg vet at Gud er til fordi jeg snakker med Ham hver dag. Jeg hører ikke fysisk at Han taler tilbake til meg, men jeg kjenner Hans nærvær, jeg føler Hans ledelse, jeg kjenner Hans kjærlighet og jeg ønsker Hans nåde. Ting har oppstått i livet mitt som ikke har noen andre forklaringer bortsett fra Gud. Gud har så mirakuløst frelst meg og forandret livet mitt, at jeg ikke kan hjelpe for at jeg erkjenner og priser Hans eksistens. Ingen av disse argumentene i seg selv kan overbevise noen som nekter å vedkjenne seg noe som er helt klart. Til slutt, Guds eksistens må bli akseptert ved tro (Hebreerne 11,6). Tro på Gud er ikke et skudd i blinde, det er et sikkert steg inn i et rom der allerede 90% av befolkningen befinner seg.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Eksisterer Gud? Finnes det bevis for Guds eksistens?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries