settings icon
share icon
Spørsmål

Hvem er Jesus Kristus?

Svar


Hvem er Jesus Kristus? I motsetning til spørsmålet; “Eksisterer Gud?”, har veldig få mennesker stilt spørsmål om hvorvidt Jesus Kristus eksisterte. Det er generelt akseptert at Jesus virkelig var en mann som vandret på jorden i Israel for nesten 2000 år siden. Debatten begynner når temaet om Jesu fulle identitet blir diskutert. Nesten hver større religion lærer at Jesus var en profet, eller en god lærer, eller en gudfryktig mann.

C.S. Lewis skriver i sin bok “Se det i øynene” (originaltittel; “Mere Christianity”) følgende: “Jeg prøver her å hindre noen i å si det virkelig tåpelige som folk så ofte sier om Ham [Jesus Kristus]: «Jeg kan akseptere Jesus som en stor morallærer, men jeg kan ikke godkjenne hans påstand om å være Gud». Det er det eneste vi ikke må si. En mann som bare var et menneske og sa den slags ting som Jesus sa, ville ikke være noen stor morallærer. Enten ville han være sinnssyk - på lik linje med den som sier at han er et bløtkokt egg - eller han ville være helvetes djevel. Vi må gjøre vårt valg. Enten var, og er, denne mannen Guds Sønn, eller han var gal eller noe verre. Du kan slå ham i hodet med at han var en tåpe, du kan spytte på ham og drepe ham som en demon; eller du kan falle for hans føtter og kalle ham Herre og Gud. Men la oss ikke komme med noe tåkeleggende prat om at han var en stor menneskelig morallærer. Han har ikke gitt oss adgang til det.”

Hvem hevdet så Jesus å være? Hvem sier Bibelen at Han var? La oss først se på Jesu ord i Johannes 10,30: “Jeg og Faderen er ett.” Ved første øyekast virker dette kanskje ikke å være en påstand om å være Gud. Se imidlertid på jødenes reaksjon på Hans utsagn: “Jødene svarte: «Vi steiner deg ikke for noen god gjerning, men for gudsbespottelse: Du som er et menneske, gjør deg til Gud»” (Joh 10,33). Jødene forsto Jesu utsagn som å være en påstand om å være Gud. I de påfølgende versene korrigerer aldri Jesus jødene ved å si; “Jeg påsto ikke å være Gud.” Det indikerer at Jesus virkelig sa at Han var Gud, da Han erklærte; “Jeg og Faderen er ett” (Joh 10,30). Johannes 8,58 er et annet eksempel: “Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg».” Igjen, som respons, tar jødene opp steiner i et forsøk på å steine Jesus (Joh 8,59). Det at Jesus kunngjør sin identitet som “Jeg Er”, er en direkte anvendelse av det gammeltestamentlige navnet for Gud (2 Mos 3,14). Hvorfor skulle jødene igjen ville steine Jesus om Han ikke hadde sagt noe som de mente var blasfemisk, nemlig; en påstand om å være Gud?

Johannes 1,1 sier at “Ordet var Gud.” Johannes 1,14 sier at “Ordet ble menneske.” Dette indikerer klart at Jesus er Gud i menneskelig skikkelse. Disippelen Tomas erklærte til Jesus: “Min Herre og min Gud!” (Joh 20,28) Jesus korrigerer ham ikke. Apostelen Paulus beskriver Ham som: “…vår store Gud og frelser Kristus Jesus” (Tit 2,13). Apostelen Peter sier det samme: “…vår Gud og frelser Jesus Kristus” (2 Pet 1,1). Gud Faderen er også vitne til Jesu fulle identitet: “Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står til evig tid, rettferds stav er din kongsstav” (Hebr 1,8). Gammeltestamentlige profetier om Kristus kunngjør Hans guddommelighet; “For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste” (Jes 9,6).

Som C.S. Lewis sa, er det å tro at Jesus var en god lærer, ikke en valgmulighet. Jesus påsto klart og unektelig å være Gud. Hvis Han ikke er Gud, er Han en løgner, og derfor ikke en profet, god lærer eller gudfryktig mann. I forsøk på å bortforklare Jesu ord, påstår moderne “lærde” at den “virkelige historiske Jesus” ikke sa mange av tingene som Bibelen tilskriver Ham. Hvem tror vi egentlig at vi er ved å krangle med Guds Ord vedrørende hva Jesus sa eller ikke sa? Hvordan kan en “lærd” som lever 2000 år etter at Jesus vandret på jorden ha bedre innsikt i hva Jesus sa eller ikke sa enn de som levde med, tjenestegjorde med og ble undervist av Jesus selv (Joh 14,26)?

Hvorfor er spørsmålet om Jesu sanne identitet så viktig? Hvorfor spiller det noen rolle hvorvidt Jesus er Gud eller ikke? Den viktigste grunnen for at Jesus må være Gud er at hvis Han ikke er Gud, ville Hans død ikke vært tilstrekkelig til å betale straffen for hele verdens synder (1 Joh 2,2). Bare Gud kunne betale slik en uendelig straff (Rom 5,8 og 2 Kor 5,21). Jesus måtte være Gud sånn at Han kunne betale vår gjeld. Jesus måtte være menneske sånn at Han kunne dø. Frelse er bare tilgjengelig gjennom tro på Jesus Kristus! Jesu guddommelighet er grunnen til at Han er den eneste veien til frelse. Jesu guddommelighet er grunnen til at Han proklamerte: “Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg” (Joh 14,6).

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hvem er Jesus Kristus?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries