settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er Guds egenskaper? Hvordan er Gud?

Svar


De gode nyhetene, når vi prøver å svare på dette spørsmålet, er at det er mye som kan bli funnet ut om Gud! For de som studerer denne forklaringen kan det være nyttig å lese den helt gjennom først; for deretter å gå tilbake og slå opp valgte vers fra Skriften for ytterligere oppklaring. Referansene til Skriften er helt nødvendig. Uten Bibelens myndighet, ville denne samlingen av ord ikke være bedre enn menneskers mening; som i seg selv ofte er ukorrekt når det gjelder å forstå Gud (Job 42,7). Det å si at det er viktig for oss å prøve å forstå hvordan Gud er, er en enorm underdrivelse! Feiler vi i å gjøre det er det sannsynlig at vi setter opp, etterstreber og tilber falske guder i motsetning til Hans vilje (2 Mos 20,3-5).

Vi kan bare vite det som Gud har valgt å åpenbare om seg selv. En av Guds egenskaper eller kvaliteter er “lys”, som betyr at Han er selvåpenbarende i informasjon om seg selv (Jes 60,19 og Jak 1,17). Det faktum at Gud har åpenbart kunnskap om seg selv må ikke bli oversett, slik at ingen av oss blir liggende etter i å komme inn i Hans hvile (Hebr 4,1). Skaperverket, Bibelen og Ordet gjort til menneske (Jesus Kristus) vil hjelpe oss å vite hvordan Gud er.

La oss begynne med å forstå at Gud er vår Skaper og at vi er en del av Hans skaperverk (1 Mos 1,1 og Sal 24,1). Gud sa at mennesket er skapt i Hans bilde. Mennesket er satt over resten av skaperverket og ble gitt herredømme over det (1 Mos 1, 26-28). Skaperverket er skadet av Syndefallet, men det gir fremdeles glimt av Hans verk (1 Mos 3,17-18 og Rom 1,19-20). Ved å vurdere skaperverkets enorme størrelse og mangfold, kompleksitet, skjønnhet og orden kan vi få en følelse av Guds herlighet.

Det å lese gjennom noen av navnene til Gud kan være nyttig i vår søken etter hvordan Gud er. De er som følger:

Elohim - Den sterke, guddommelig (1 Mos 1,1)
Adonai - Herre, som indikerer et Herre til tjener forhold (2 Mos 4,10 og 13)
El Elyon - Den Høyeste, Den sterkeste (1 Mos 14,20)
El Roi - Den sterke som ser (1 Mos 16,13)
El Shaddai - Allmektige Gud (1 Mos 17,1)
El Olam - den evige Gud (Jes 40,28)
Jahve - HERRE ”Jeg Er”, det vil si den evige selveksisterende Gud (2 Mos 3,13-14).

Vi skal nå fortsette ved å studere flere av Guds egenskaper; Gud er evig, det vil si at Han hadde ingen begynnelse og at Hans eksistens aldri vil opphøre. Han er udødelig, endeløs (5 Mos 33,27 og Sal 90,2 og 1 Tim 1,17). Gud er uforanderlig, med andre ord forandrer Han seg aldri; det betyr at Gud er helt til å stole på, og til å ha tillit til (Mal 3,6 og 4 Mos 23,19 og Sal 102,26-27). Gud er usammenlignbar, det vil si at ingen er som Ham i gjerninger eller natur; Han er uten like og perfekt (2 Sam 7,22 og Sal 86,8 og Jes 40,25 og Matt 5,48). Gud er ubegripelig, med andre ord ufattelig, uransakelig og umulig fullt ut å forstå (Jes 40,28 og Sal 145,3 og Rom 11,33-34).

Gud er rettferdig; Han gjør ikke forskjell på folk i den forstand at Han favoriserer (5 Mos 32,4 og Sal 18,31). Gud er allmektig. Ingenting er umulig for Ham. Gud kan gjøre akkurat det som behager Ham, men Hans tiltak vil alltid være i samsvar med resten av Hans karakter (Åp 19,6 og Jer 32,17 og 27). Gud er allestedsnærværende, det vil si at Han er evig tilstedeværende, overalt; dette betyr ikke at Gud er alt (Sal 139,7-13 og Jer 23,23). Gud er allvitende. Han kjenner med andre ord fortid, nåtid, og fremtid, til og med hva vi til en hver tid tenker. Fordi Han vet alt, vil Hans rettferdighet alltid bli administrert rimelig (Sal 139,1-5 og Ordsp 5,21).

Gud er én, det betyr ikke bare at det ikke er noen andre, men også at Han er alene om å være i stand til å etterkomme våre hjerters dypeste behov og lengsler, og Han alene er verdig vår tilbedelse og hengivenhet (5 Mos 6,4). Gud er rettskaffen, det innebærer at Gud kan ikke og vil ikke overse urett. Det er på grunn av Hans rettskaffenhet og rettferdighet at Jesus måtte erfare Guds dom når våre synder ble plassert på Ham, slik at syndene våre skulle bli tilgitt (2 Mos 9,27 og Matt 27,45-46 og Rom 3,21-26).

Gud er suveren, det betyr at Han er høyest; hele Hans skaperverk til sammen, enten bevisst eller ubevisst, kan ikke motarbeide Hans formål (Sal 93,1 og 95:3 og Jer 23,20). Gud er ånd, det betyr at Han er usynlig (Joh 1,18 og Joh 4,24). Gud er en treenighet, Han er med andre ord tre i én, likedan i vesen og essens og lik i kraft og ære. Legg merke til at i det første siterte bibelverset, er det “navnet” i entall, selv om det refererer til tre distinkte personer- “Far, Sønn, Hellig Ånd” (Matt 28,19 og Mark 1,9-11). Gud er sannhet, det vil si at Han er i enighet med alt det Han er, Han vil forbli trofast og kan ikke lyve (Sal 117,2 og 1 Sam 15,29).

Gud er hellig, det betyr at Han er separert fra all moralsk besudling og urenhet og er fiendtlig imot det. Gud ser alt ondt og det gjør Ham sint. Ild er vanligvis nevnt sammen med hellighet i Bibelen. Gud er referert til som en fortærende brann (Jes 6,3 og Hab 1,13 og 2 Mos 3,2 og 4 og 5 og Hebr 12,29). Gud er nådig - dette inkluderer Hans godhet, vennlighet, barmhjertighet, og kjærlighet - som er ord som gir en følelse og forståelse av Hans godhet. Hadde det ikke vært for Guds nåde ville det virke som resten av Hans egenskaper ville ekskludert oss fra Ham. Heldigvis er dette ikke tilfellet, for Han ønsker å kjenne hver og en av oss personlig (2 Mos 34,6 og Sal 31,20 og 1 Pet 1,3 og Joh 3,16 og Joh 17,3).

Dette har bare vært et beskjedent forsøk på å besvare et digert spørsmål. Bli oppmuntret til å fortsette og søke etter Ham! (Jer 29,13).

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er Guds egenskaper? Hvordan er Gud?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries