settings icon
share icon
Spørsmål

Er Bibelen virkelig Guds Ord?

Svar


Vårt svar på dette spørsmålet vil ikke bare avgjøre synet vårt på Bibelen og dens viktighet for våre liv, men det vil til slutt også ha en evigvarende innvirkning på oss. Hvis Bibelen virkelig er Guds Ord, bør vi sette den høyt, studere den, adlyde den og omsider stole på den. Hvis Bibelen er Guds Ord vil det å fornekte den være å fornekte Gud selv.

Det faktum at Gud ga oss Bibelen er et bevis og en illustrasjon på Hans kjærlighet til oss. Begrepet “åpenbaring” betyr ganske enkelt at Gud kommuniserte til menneskeheten hvordan Han er og hvordan vi kan ha et riktig forhold med Ham. Dette er ting som vi ikke kunne ha visst om ikke Gud, guddommelig hadde åpenbart dem til oss i Bibelen. Selv om Guds åpenbaring av seg selv i Bibelen ble gitt gradvis over omtrent 1500 år, har den alltid inneholdt alt det som mennesker trenger å vite om Gud for å ha et riktig forhold med Ham. Hvis Bibelen virkelig er Guds Ord, er Bibelen den endelige myndighet for alle anliggender om tro, religiøs praksis og moral.

Spørsmålet som vi må spørre oss selv er: Hvordan kan vi vite at Bibelen er Guds Ord og ikke bare en god bok? Hva er enestående med Bibelen som gjør at den skiller seg ut fra alle andre religiøse bøker som noensinne er skrevet? Finnes det noe bevis for at Bibelen virkelig er Guds Ord? Dette er den typen spørsmål som må bli sett på hvis vi alvorlig skal granske den bibelske påstanden om at Bibelen sannelig er Guds Ord, guddommelig inspirert, og fullstendig tilstrekkelig for alle anliggender angående tro og praksis.

Det kan ikke være noen tvil om det faktum at Bibelen påstår å være Guds Ord. Dette er tydelig sett i vers som 2 Timoteus 3,15-17, som sier: “Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.”

For å svare på disse spørsmålene må vi se på både de interne (indre) og de eksterne (utenfra) bevisene for at Bibelen virkelig er Guds Ord. De interne bevisene er de tingene som er inne i selve Bibelen som vitner om dens guddommelige opphav. Ett av de første interne bevisene for at Bibelen virkelig er Guds Ord er sett i dens enhet. Selv om det egentlig er 66 forskjellige bøker, skrevet på tre kontinenter, på tre forskjellige språk, over en periode på omtrent 1500 år, av mer enn 40 forfattere (som kom fra mange ulike lag i samfunnet), forblir Bibelen en enhetlig bok fra begynnelse til slutt uten motsigelse. Denne enheten er enestående blant alle andre bøker og er bevis for det guddommelige opphavet til ordene, for Gud påvirket menn på en slik måte at de nedskrev ordene Hans.

Et annet av de interne bevisene som indikerer at Bibelen virkelig er Guds Ord er sett i de detaljerte profetiene som finnes på dens sider. Bibelen inneholder hundrevis av detaljerte profetier som omhandler fremtiden til enkelte nasjoner inkludert Israel, fremtiden til visse byer, fremtiden til menneskeheten, og ankomsten til en som skulle bli Messias, Frelseren, ikke bare for Israel, men for alle som ville tro på Ham. I motsetning til profetiene som finnes i andre religiøse bøker eller de som ble fremsatt av Nostradamus, er de bibelske profetiene ekstremt detaljerte og har aldri sviktet i å gå i oppfyllelse. Det er over tre hundre profetier angående Jesus Kristus bare i Det gamle testamentet. Ikke bare ble det forutsagt hvor Han ville bli født og hvilken familie Han ville komme fra, men også hvordan Han ville dø og at Han ville stå opp igjen på den tredje dagen. Det er simpelthen ikke noen logisk måte å forklare de oppfylte profetiene i Bibelen på foruten at de er av guddommelig opphav. Det er ingen annen religiøs bok med det omfang eller den typen av forutsigbar profeti som Bibelen har.

Et tredje internt bevis for det guddommelige opphavet til Bibelen er sett i dens enestående myndighet og kraft. Selv om dette beviset er mer subjektivt enn de to første interne bevisene, er det ikke mindre et meget sterkt vitnesbyrd for det guddommelige opphavet til Bibelen. Bibelen har en enestående myndighet som er ulik alle andre bøker som noensinne er skrevet. Denne myndigheten og kraften blir best sett på måten utallige liv har blitt forvandlet ved å lese Bibelen. Narkomane har blitt kurert av den, homoseksuelle har blitt satt fri av den, hjemløse og gjeldsslaver har blitt forvandlet av den, herdede forbrytere omformet av den, syndere blir irettesatt av den, og hat har blitt vendt til kjærlighet av å lese den. Bibelen innehar en dynamisk og forvandlende kraft som bare er mulig fordi den virkelig er Guds Ord.

Foruten de interne bevisene for at Bibelen sannelig er Guds Ord er det også eksterne beviser som tyder på at Bibelen virkelig er Guds Ord. Ett av de bevisene er Bibelens historiske pålitelighet. Fordi Bibelen spesifiserer historiske begivenheter er dens sannferdighet og nøyaktighet gjenstand for bekreftelse i likhet med all annen historisk dokumentasjon. Gjennom både arkeologiske bevis og andre skrevne dokumenter, har de historiske beretningene i Bibelen gang på gang blitt bevist å være nøyaktige og sanne. Faktisk gjør alle de arkeologiske¬¬- og manuskriptbevisene som støtter Bibelen denne boken til den best dokumenterte fra den antikke verdenen. Det faktum at Bibelen nøyaktig og sannferdig nedtegner historisk verifiserbare begivenheter er en sterk indikasjon på dens troverdighet når det gjelder religiøse emner og doktriner, og hjelper med å underbygge dens påstand om at den er Guds Ord.

Et annet eksternt bevis på at Bibelen virkelig er Guds Ord er integriteten til de menneskelige forfatterne. Som tidligere nevnt, brukte Gud menn fra mange forskjellige lag i samfunnet til å nedtegne Hans Ord til oss. Når man studerer livene til disse mennene, er det ikke noen god grunn til å tro at de ikke var ærlige og oppriktige menn. Gjennom undersøkning av deres liv og det faktum at de var villig til å dø (ofte en forferdelig død) for hva de trodde på, blir det fort klart at disse vanlige dog ærlige mennene virkelig trodde at Gud hadde talt til dem. Mennene som skrev Det nye testamentet og mange hundre andre troende (1 Kor 15,6) visste sannheten i sitt budskap fordi de hadde sett og vært sammen med Jesus Kristus etter at Han hadde stått opp fra de døde. Forvandlingen det innebar å se den oppståtte Kristus hadde en enorm innvirkning på disse mennene. De gikk fra å gjemme seg i frykt, til å være villig til å dø for budskapet Gud hadde åpenbart til dem. Deres liv og død vitner om det faktum at Bibelen virkelig er Guds Ord.

Et siste eksternt bevis på at Bibelen virkelig er Guds Ord er uforgjengeligheten til Bibelen. På grunn av dens betydning og dens påstand om å være Guds Ord, har Bibelen lidd mer grusomme angrep og forsøk på å ødelegge den enn noen annen bok i historien. Helt fra tidlige romerske keisere som Diocletian, gjennom kommunistiske diktatorer og til dagens ateister og agnostikere, har Bibelen motstått og overlevd alle dens angripere og er fortsatt den absolutt mest publiserte boka i verden i dag.

Gjennom tidene har skeptikere betraktet Bibelen som mytologisk, men arkeologi har etablert den som historisk. Motstandere har angrepet dens lære og kalt den primitiv og foreldet, men dens moralske og juridiske konsepter og lære har hatt en positiv innflytelse på samfunn og kulturer i hele verden. Den fortsetter å bli angrepet av vitenskap, psykologi og politiske bevegelser og forblir likevel akkurat like sann og relevant i dag som den var da den først ble skrevet. Den er en bok som har forvandlet utallige liv og kulturer gjennom de siste 2000 årene. Uansett hvordan dens motstandere prøver å angripe, ødelegge eller avfeie den, forblir Bibelen akkurat like sterk, akkurat like sann, og akkurat like relevant etter angrepene som den var før. Nøyaktigheten som har blitt bevart på tross av hvert forsøk på å korrumpere, angripe eller ødelegge den, er et klart vitnesbyrd på det faktum at Bibelen virkelig er Guds Ord. Det burde ikke overraske oss at uansett hvordan Bibelen blir angrepet, kommer den alltid ut uforandret og uskadet etterpå. Jesus sa jo tross alt: “Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå” (Mark 13,31). Etter å ha sett på bevisene kan en uten tvil si “Ja, Bibelen er virkelig Guds Ord.”

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Er Bibelen virkelig Guds Ord?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries