settings icon
share icon
Spørsmål

Er Jesus Gud? Påstod Jesus noen gang å være Gud?

Svar


Man kan ikke noe sted i Bibelen lese at Jesus sier de eksakte ordene ”Jeg er Gud”. Men det betyr ikke at Han ikke påstod at Han er Gud. Ta for eksempel Jesu ord i Johannes 10,30. ”Jeg og Faderen er ett”. Ved første øyekast ser ikke dette ut som en påstand om å være Gud. Men se på jødenes reaksjon på uttalelsen hans. ”For noen god gjerning steiner vi deg ikke, men for gudsbespottelse: Du som er et menneske gjør deg til Gud”. (Johannes 10,30) Jødene forstod Jesu uttalelse slik at det var en påstand om å være Gud. I de følgende versene retter Jesus aldri på jødene ved å si ”Jeg påstår ikke at jeg er Gud”. Det tyder på at Jesus faktisk sa at Han var Gud ved å erklære ”Jeg og Faderen er ett”. (Johannes 10,30) Johannes 8,58 er et annet eksempel. ”Jesus svarte: Før Abraham var, er Jeg”. Igjen, som en reaksjon på det, tar jødene opp steiner i et forsøk på å steine Jesus. (Johannes 8,59) Hvorfor ville jødene steine Jesus hvis Han ikke hadde sagt noe de oppfattet som blasfemisk, bokstavelig talt, en påstand om å være Gud?

Johannes 1,1 sier ”Ordet var Gud”. Johannes 1,14 sier ”Ordet ble menneske”. Dette viser klart at Jesus er Gud legemliggjort. Apostelgjerningene 20,28 sier ”Vær hyrder for Guds menighet, som Han vant ved sitt eget blod”. Hvem kjøpte menigheten ved sitt eget blod? Jesus Kristus. Apostelgjerningene 20,28 sier at Gud kjøpte menigheten med sitt eget blod. Derfor er Jesus Gud!

Disippelen Tomas sa om Jesus: ”Min Herre og min Gud”. (Johannes 20,28) Jesus irettesetter ham ikke. Titus 2,13 oppmuntrer oss til å vente på vår Guds og vår Frelsers komme- Jesus Kristus. (Se også 2. Peter 1,1) I Hebreerne 1,8 proklamerer Faderen om Jesus: ”Men om Sønnen sier Han: Din trone, Gud, står til evig tid, rettferds stav er din kongsstav”.

I Åpenbaringen befaler en engel apostelen Johannes til kun å tilbe Gud (Åpenbaringen 19,10) Flere ganger i Skriften blir Jesus tilbedt (Matteus 2,11, 14,33, 28,9, Lukas 24,52, Johannes 9,38) han irettesetter aldri folk for at de tilber Ham. Hvis Jesus ikke var Gud, ville Han sagt til dem at de ikke skulle tilbe Ham, akkurat slik som engelen i Åpenbaringen gjorde. Det er mange andre vers og avsnitt i Skriften som argumenterer for Jesu guddommelighet.

Den viktigste grunnen til at Jesus må være Gud er at hvis Han ikke er Gud, så ville ikke Hans død vært tilstrekkelig til å betale straffen for hele verdens synd (1.Johannes 2,2) Bare Gud kunne betale slik en uendelig straff. Bare Gud kunne ta på seg verdens synder (2.korinterne 5,21), dø, og stå opp igjen- og bevise Hans seier over synd og død.

English



Returner til den norske hjemmesiden

Er Jesus Gud? Påstod Jesus noen gang å være Gud?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries