settings icon
share icon
Spørsmål

Hvem er Den Hellige Ånd?

Svar


Det er mange misforståelser om identiteten til Den Hellige Ånd. Noen ser på Den Hellige Ånd som en mystisk kraft. Andre forstår Den Hellige Ånd som den upersonlige makten Gud gjør tilgjengelig for tilhengere av Kristus. Hva sier Bibelen om identiteten til Den Hellige Ånd? Enkelt sagt – Bibelen sier at Den Hellige Ånd er Gud. Bibelen forteller oss også at Den Hellige Ånd er en person, et vesen med forstand, følelser, og en vilje.

Det faktum at Den Hellige Ånd er Gud er tydelig sett i mange bibelpassasjer, for eksempel Apostlenes gjerninger 5,3-4. I disse versene spør Peter Ananias om hvorfor han hadde løyet til Den Hellige Ånd og forteller han at “Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for.” Det er en klar erklæring om at det å lyve til Den Hellige Ånd er å lyve til Gud. Vi kan også vite at Den Hellige Ånd er Gud fordi Han besitter egenskapene eller karakteristikkene til Gud. Det faktum at Den Hellige Ånd er allestedsnærværende er for eksempel sett i Salmenes bok 139,7-8; “Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd, hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, er du der, rer jeg leie i dødsriket, er du der.” I Første Korinterbrev 2,10-11 ser vi også den allvitende karakteristikken hos Den Hellige Ånd; “Det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds Ånd hva som bor i Gud.”

Vi kan vite at Den Hellige Ånd faktisk er en person fordi Han besitter en forstand, følelser, og en vilje. Den Hellige Ånd tenker og vet (1 Kor 2,10-11). Den Hellige Ånd kan sørge (Ef 4,30). Ånden går i forbønn for oss (Rom 8,26-27). Den Hellige Ånd tar beslutninger ifølge Hans vilje (1 Kor 12,7-11). Den Hellige Ånd er Gud, den tredje “personen” i Treenigheten. Som Gud, kan Den Hellige Ånd virkelig funksjonere som den Talsmannen og Rådgiveren som Jesus lovte Han skulle være (Joh 14,16 og 26 og 15,26).

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hvem er Den Hellige Ånd?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries