settings icon
share icon
Spørsmål

Hva er kristendom og hva er det kristne tror?

Svar


1 Korinterbrev 15,1-4 sier: “Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere har mottatt og står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder som skriftene har sagt, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen som skriftene har sagt.”

Det er den kristne tro i et nøtteskall. Kristendommen er unik blant alle andre troer, fordi kristendom handler mer om et forhold, heller enn religiøs praksis. I stedet for å holde seg fast til en liste av “gjør og ikke gjør”, er målet til en kristen å dyrke og utvikle et nært forhold med Gud Faderen. Det forholdet er gjort mulig på grunn av Jesu Kristi verk og kristen tjeneste og misjonering i livet til den kristne ved Den Hellige Ånd.

Kristne tror at Bibelen er det inspirerte (innblåste), ufeilbarlige Ordet fra Gud, og at dens lære er den endelige myndighet (2 Tim 3,16 og 2 Pet 1,20-21). Kristne tror på én Gud som eksisterer som tre personer; Faderen, Sønnen (Jesus Kristus) og Den Hellige Ånd.

Kristne tror at vi mennesker ble skapt spesifikt for å ha et forhold med Gud, men at synd skiller alle mennesker fra Gud (Rom 5,12 og Rom 3,23). Kristendommen lærer at Jesus Kristus vandret på jorden, fullt ut Gud, men likevel fullt ut menneske (Fil 2,6-11), og døde på korset. Kristne tror at etter Hans død på korset, ble Kristus gravlagt, Han sto opp igjen, og lever nå ved Faderens høyre hånd, og går i forbønn for de troende for alltid (Hebr 7,25). Kristendommen proklamerer at Jesu død på korset var tilstrekkelig til fullt ut å betale gjelden for syndene til alle mennesker, og dette er det som gjenoppretter det brutte forholdet mellom Gud og mennesker (Hebr 9,11-14 og Hebr 10,10 og Rom 6,23 og Rom 5,8).

For å bli frelst, må man ganske enkelt sette sin tro fullstendig til det fullførte verket til Kristus på korset. Hvis en person tror at Kristus døde i hans/hennes sted og betalte prisen for hans/hennes synder, og sto opp igjen, er den personen frelst. Det er ingenting noen kan gjøre for å fortjene frelse. Ingen kan bli “god nok” til å behage Gud på hans/hennes egne vegne, fordi vi er alle syndere (Jes 64,5-6 og Jes 53,6). For det andre, er det ikke noe mer som må gjøres, fordi Kristus har gjort all jobben! Da Han hang på korset, sa Jesus: “Det er fullbrakt” (Joh 19,30).

Akkurat som at det er ingenting man kan gjøre for å fortjene frelse, kan ingen så snart han/hun har satt sin tillit til Jesu verk på korset, gjøre noe for å miste sin frelse heller. Husk at jobben ble gjort og fullført av Kristus! Ingenting ved frelse er avhengig av den som mottar det! Johannes 10,27-29 sier: “Mine sauer hører min røst; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min Fars hånd.”

Noen kan kanskje tro; “Dette er flott--så snart jeg er frelst, kan jeg gjøre akkurat som jeg vil, og ikke miste min frelse!” Men frelse handler ikke om å være fri til å gjøre som man vil. Frelse er å bli satt fri fra å måtte slave for den gamle syndenaturen, og å bli fri til å etterstrebe et riktig forhold med Gud. Så lenge troende bor på denne jorden i sine syndige kropper, vil det være en konstant kamp med å gi etter for synd. Det å leve i synd hindrer det forholdet Gud ønsker å ha med menneskeheten, og så lenge man lever i synd som en troende, vil han/hun ikke nyte godt av det forholdet Gud aktet å ha med ham/henne. Kristne kan imidlertid seire over kampen mot synd ved å studere og anvende Guds Ord (Bibelen) i sine liv, og å bli kontrollert av Den Hellige Ånd--det vil si, å overgi seg til Åndens påvirkning og ledelse i hverdagslige omstendigheter, og gjennom Ånden adlyde Guds Ord.

Mens mange religiøse systemer krever at en person gjør visse ting eller ikke gjør visse ting, handler Kristendommen om å ha et forhold med Gud. Kristendom handler om å tro at Kristus døde på korset som betaling for din egen synd, og sto opp igjen. Gjelden for dine synder er betalt og du kan ha fellesskap med Gud. Du kan seire over din syndenatur og gå i fellesskap og lydighet med Gud. Det er sann bibelsk kristendom.

EnglishReturner til den norske hjemmesiden

Hva er kristendom og hva er det kristne tror?
Del denne siden: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries